Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 702-Л від 23.05.2019 року в Технічному коледжі Луцького НТУ розпочала роботу експертна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».

Склад комісії:
Поляков Андрій Павлович – професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, голова комісії.
Галайда Юрій Євгенійович – голова циклової комісії обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів Бердянського машинобудівного коледжу Запорізького національного технічного університету.