ЦК ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ

Професійне спрямування

Колектив циклової комісії працює над підготовкою покоління свідомих фахівців в галузі легкої промисловості та дизайну, необхідних для здійснення виробничої діяльності на підприємствах легкої промисловості.

Методична проблема над якою працює ЦК:

Формування професійних навиків здобувачів освіти посередництвом створення сприятливого особистісно орієнтованого освітнього середовища.

Направленість

ОПП «Технології легкої промисловості» спрямована на підготовку висококваліфікованих здобувачів ступеня фаховий молодший бакалавр з дизайну та конструювання одягу, шляхом здобуття фундаментальних, теоретико-методичних, фахових знань, практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання типових спеціалізованих задач в професійної діяльності.

Контакти

Голова циклової комісії Даценко Олеся Любомирівна

dolesya0515@gmail.com

Про циклову комісію

   Циклова комісія швейного виробництва та оздоблення виробів забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 182 Технології легкої промисловості та кваліфікованого робітника професій 8263 Вишивальник, 7433 Кравець.

   Голова циклової комісії – Даценко Олеся Любомирівна

Зліва направо: Панасюк В.В., Іванюк О.М., Чернєва О.В., Даценко О.Л., Лисюк О.В.

   Педагогічна діяльність викладачів циклової комісії спрямована на впровадження у освітній процес сучасних інноваційних підходів, форм та методів навчання для створення сприятливого особистісно орієнтованого освітнього середовища, яке дозволяє розвивати самостійність, критичне мислення та творчі здібності здобувачів освіти спеціальності «Технології легкої промисловості» та професії «Кравець, вишивальник».

   Викладачі циклової комісії та майстри виробничого навчання постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності та разом зі здобувачами освіти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, інтернет – конференціях, міжвузівських фахових конкурсах, відвідують фахові виставки, є лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів, проводять відкриті заняття, майстер-класи, художні виставки, а також працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення дисциплін.

Даценко Олеся Любомирівна 

голова ЦК, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, к/к “спеціаліст вищої категорії”

Панасюк Вікторія Володимирівна

майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін,  к/к”спеціаліст вищої категорії”

Лисюк Оксана Василівна  

майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін

Чернєва Олена Віталіївна

майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін

Іванюк Ольга Миколаївна 

викладач спецдисциплін, к/к”спеціаліст вищої категорії”, відмінник освіти

Робочі будні цк

   Викладачі та майстри виробничого навчання в тісній співпраці з керівниками підприємств легкої промисловості постійно працюють над пошуком шляхів вирішення проблем підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців в галузі легкої промисловості.

документи ЦК

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Літні атракції на тему: “Вишивки Ольги Косач-Кривинюк”

Вишиванка як символ нескореності українців: відбулись Літні атракції у Музеї Лесі Українки ВНУ імені Лесі Українки. Викладачі-вишивальниці нашого коледжу спільно з партнерами з Музею Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки провели...

ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

23 червня, у коледжі, презентували свої кваліфікаційні роботи студентки-випускниці спеціальності 182 "Технології легкої промисловості".

ЕКСКУРСІЯ НА ТзОВ ЧАРІВНИЦЯ ЛТД

Майстри виробничого навчання Олеся Даценко та Олена Чернєва разом з учнями професії "Кравець, вишивальник" та слухачами центру зайнятості з професії "Швачка" відвідали ТзОВ Чарівниця ЛТД Здобувачі освіти знайомились з вимогами до кваліфікації та умовами праці. Учні...

ВИСТАВКА «БАРВИ ВЕЛИКОДНЯ» В МУЗЕЇ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ

Напередодні свята Воскресіння Христового у Музеї волинської ікони відкрилася виставка «Барви Великодня». Це – спільний проєкт Музею волинської ікони, відділу етнографії і народних промислів Волинського краєзнавчого музею та Технічного фахового коледжу ЛНТУ. Здобувачі...