ЦК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Професійне спрямування

Основною метою колективу циклової комісії є підготовка фахівців, здатних вирішувати задачі та проблеми у сфері електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, з урахуванням вимог сучасного ринку праці.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

Підвищення результативності навчання засобами інноваційних освітніх технологій з метою формування конкурентоспроможного фахового молодшого бакалавра.

Направленість

Освітня програма підготовки здобувачів освіти відповідає Стандарту фахової передвищої освіти галузі знань 14  Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Контакти

Голова циклової комісії Євсюк Микола Миколайович 

m.yevsiuk@lutsk-ntu.com.ua

про циклову комісію

Циклова комісія «Електричної інженерії» забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія.

Викладачі беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи. Творчий доробок за останні роки складає: більше 30 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях,  близько 35 методичних видань, 3 електронних видання, 1 навчальний посібник.

Викладачі спецдисциплін прийняли участь в Всеукраїнському методичному об’єднанні викладачів «Електропостачання» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Разом у тісній співпраці з керівниками електричних компаній регіону , комерційних організацій з урахуванням вимог ринку праці постійно ведеться пошук шляхів поліпшення підготовки конкурентоздатних фахівців.

Партнерами є: ПрАТ “Волиньобленерго”,  ТзОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс» та інші.

Голова випускової циклової комісії – Євсюк Микола Миколайович

 

 Євсюк Микола Миколайович  

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”,

старший викладач, голова ЦК

m.yevsiuk@lutsk-ntu.com.ua

Гадай Андрій Валентинович

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”, викладач

 a.haday@lutsk-ntu.com.ua

Лишук Віктор Васильович

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”, викладач

v.lyshuk@lutsk-ntu.com.ua

Літковець Сергій Петрович

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”, викладач

SergiyLitkovets@gmail.com 

Давиденко Володимир Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”, викладач

vd19688691@gmail.com

Шишкін Павло Вікторович

к/к “спеціаліст”, викладач

shishkinp33@gmail.com

 

Гриців Ярослав Іванович

майстер виробничого навчання, викладач, к/к “спеціаліст”

grbr1965@gmail.com

Пуць Віталій Степанович

кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”, викладач

vitaliy.puts@lntu.edu.ua 

Чиж Олена Миколаївна

майстер виробничого навчання

chyzh@tac.lutsk.ua

Шишов Олександр Валентинович

майстер виробничого навчання

shishov1105@gmail.com

 

Робочі будні цк

Участь викладачів ЦК у науково-практичних заходах:

– XVII International Science Conference «Development of science: trends innovations problems and prospects», April 01 – 02, 2021, Amsterdam, Netherlands, 2021 р.

– VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ 2021)». 21-22 травня 2021 р, Луцький НТУ, 2021 р.

– Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». м. Рівне, 13-14 травня 2021 р., НУВГП, 2021 р.

– Семінар «Основи академічної доброчесності: види порушень та методи їх подолання» ТФК ЛНТУ, грудень 2022 р.

– Семінар , «Права та обов’язки здобувачів освіти» ТФК ЛНТУ, квітень 2023 р.

– Онлайн-засідання Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів спеціальності «Електропостачання», 19 квітня 2023 р.

– ІІ Науково-методична конференція «Інтенсифікація навчального процесу на основі впровадження сучасних методів навчання передових новітніх технологій». 19 травня 2023 р., ТФК ЛНТУ, 2023 р.

Документація

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 Цикл загальної підготовки

– Українська мова (за професійним спрямуванням)

– Людина і світ (Культурологія, Філософія, Соціологія)

– Основи комунікації

– Правознавство

– Економічна теорія

– Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

– Фізичне виховання (спортивні секції, факультатив)

– Вища математика

– Фізика

– Інженерна та комп’ютерна графіка

– Підприємницька діяльність

– Вступ до спеціальності

– Економіка галузі

– Теорія автоматичного керування

– Економіка, організація і планування виробництва

 Цикл професійної підготовки

– Основи метрології та електричні вимірювання

– Теоретичні основи електротехніки

– Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

– Електричні машини

– Електричні апарати

– Основи електроприводу

– Основи світлотехніки

– Основи електропостачання

– Комп’ютерне проектування систем електропостачання

– Електричні мережі

– Електричні станції і підстанції

– Техніка високих напруг

– Нетрадиційні джерела енергії

– Релейний захист та автоматика

– Монтаж та експлуатація електроустаткування

– Електропостачання в галузі

– Охорона праці з безпекою життєдіяльності

 

 ОПП «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

 Цикл загальної підготовки

– Історія України (від найдавніших часів до сьогодення)

– Українська мова (за професійним спрямуванням)

– Людина і світ (Культурологія, Філософія, Соціологія)

– Основи комунікації

– Правознавство

– Економічна теорія

– Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

– Фізичне виховання (спортивні секції, факультатив)

– Вища математика

– Фізика

– Інженерна та комп’ютерна графіка

– Підприємницька діяльність

– Вступ до спеціальності

– Економіка галузі

– Економіка, організація і планування виробництва

 Цикл професійної підготовки

– Основи метрології та електричні вимірювання

– Теоретичні основи електротехніки

– Промислова електроніка та мікропроцесорна техніка

– Електричні машини

– Електричні апарати

– Основи електроприводу

– Основи світлотехніки

– Електропобутова техніка

– Комп’ютерне проектування систем електропостачання

– Електричні мережі

– Електричні станції і підстанції

– Теплохолодотехніка

– Технологія ремонту електропобутової техніки

– Релейний захист та автоматика

– Системи вентиляції та кондиціонування

– Електропостачання в галузі

– Охорона праці з безпекою життєдіяльності

Цикл практичної підготовки

– Навчальна практика

– Виробнича практика

– Переддипломна  практика

– Атестація (кваліфікаційна робота)

За час навчання здобувачі освіти проходять практику на підприємствах м. Луцька та області. Наші партнери: ПрАТ «Волиньобленерго»; ТзОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс», СП ТОВ «Модерн-Експо»; ТОВ «Кромберг енд Шуберт» та інші.

Викладачі ЦК приймають участь в організації зустрічей здобувачів освіти з провідними спеціалістами в галузі електропостачання, організовують екскурсії на підприємства з метою ознайомлення із особливостями їх електропостачання, обслуговування та ремонту електроустаткування.

Зустріч здобувачів освіти з Дмитром Вітром, заступником технічного директора з експлуатації ПрАТ «Волиньобленерго».

Зустріч здобувачів освіти з Віктором Щербою, директором з виробництва ТОВ «ВП Електросервіс» .

 

З дисциплін, які викладаються, розроблені робочі програми у відповідності до яких розроблено навчально-методичне забезпечення спеціальності. Зокрема:

Електропостачання промислових об’єктів. Практикум: навчальний посібник / Л. В. Давиденко, Н. В. Коменда, В. А. Давиденко, М. М. Євсюк − Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 244с..

Контроль знань здобувачів освіти

Працевлаштування

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Відкрите заняття на тему “Об’єднана енергетична система України” для студентів 11-ЕТ

15 лютого 2024 року, для студентів 11-ЕТ групи, спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" було проведено «Відкрите заняття» з дисципліни "Вступ до спеціальності", викладач Шишкін Павло Вікторович. Тема заняття: "Об'єднана енергетична...

Представлення проекту автономної сонячної електростанції студентами 21-ЕТ

Студенти 21-ЕТ спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромехініка розробили і представили проект автономної сонячної електростанція потужність 500Вт. Дана станція дозволяє живити кілька освітлювальних пристроїв, або один електроприлад, одночасно...

Екскурсія студентів спеціальності “Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка” на підприємство “Волиньелектрозбут” 20.09.2023

Екскурсія студентів на підприємство "Волиньелектрозбут": навчальний досвід та інсайти Студенти коледжу 21-ЕТ групи, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, під керівництвом заступника директора коледжу Тараса Божидарніка та викладача...

Вручення міжнародного сертифіката студенту 41-ЕТ Ковальчуку Владиславу

З 11.05 2023 по 12.06.2023 року здобувач освіти групи 41-ЕТ Ковальчук Владислав Анатолійович пройшов теоретичний курс «Особливості проєктування повітряних ізольованих електричних ліній 0,4 кВ та повітряних захищених ліній 6-10 кВ з використанням лінійної арматури...

Завершення захистів кваліфікаційних робіт

З 19.06 по 24.06.2023р. відбувалися захисти кваліфікаційних робіт здобувачів освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Усі стеденти представили свої роботи і успішно завершили їх захист, продемонструвавши високий рівень знань і...

Зустріч проєктної групи, голови групи забезпечення ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледжу Луцького національного технічного університету» спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з роботодавцями

23.05.2023р. проведено обговорення ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки  здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141...

НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ НА ТОВ «ВП ЕЛЕКТРОСЕРВІС»

       У рамках проведення тижня циклової комісії  “Електричної інженерії” для здобувачів освіти ІІІ курсу спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка організована навчально-ознайомлювальна екскурсія на ТОВ «ВП Електросервіс» - одне з...

Участь ЦК Електричної інженерії в заходах до Дня відкритих дверей

Викладачі циклової комісії Електричної інженерії прийняли участь в заходах до Дня відкритих дверей в коледжі, поспілкуватися з потенційними студентами та їх батьками, та розказали про перспективи навчання в коледжі, та переваги спеціальності 141 "Електроенергетика,...

Викладачі ЦК “Електричної інженерії” провели екскурсію лабораторіями ЛНТУ для студентів коледжу

Для здобувачів освіти ІІ курсу спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка організована та проведена навчально-ознайомлювальна екскурсія лабораторіями кафедри електроніки і телекомунікацій ЛНТУ. Здобувачі освіти ознайомилися із сучасними...

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!