Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Голова випускаючої циклової комісії – Євсюк Микола Миколайович

Зліва направо:
Гадай Андрій Валентинович
– викладач спецдисциплін, доцент, спеціаліст вищої категорії,
Літковець Сергій Петрович
– викладач спецдисциплін, к.т.н., спеціаліст вищої категорії,
Продоус Анна Володимирівна
– викладач спецдисциплін,
Бондарук Тетяна Михайлівна
– викладач спецдисциплін, «викладач методист», спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України
Пуць Віталій Степанович
– викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Дудич Наталія Леонідівна
– викладач спецдисциплін, спеціаліст другої категорії.
Євсюк Микола Миколайович
– викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Романюк Микола Валентинович
– викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Герасимчук Олександр Павлович
– викладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії.

Випускаюча циклова комісія викладачів спеціальності “Електропостачання” забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у галузі знань 14 Електрична інженерія, спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над над підвищенням своєї професійної майстерності, поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (більше 20 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 3 електронні посібники, 1 навчальний посібник).

Викладачі проводять відкриті заняття, бесіди, круглі столи з метою обговорення та узагальнення досвіду роботи викладачів випускаючої циклової комісії, застосовують інтерактивні методи навчання, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях.

Участь викладачів ВЦК в конференціях:

 • 2017 р. – V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми автоматизації та управління», Луцький НТУ.
 • 2017 р. – ХХІІ – міжнародна школа математичного моделювання of AMSE-UAPL, Луцький НТУ.
 • 2018 р. – VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Підвищення ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах», Луцький НТУ.


Обговорення результатів проведення методичного тижня випускаючої циклової комісії викладачів спеціальності “Електропостачання”

Пріоритетними завданнями роботи комісії в процесі реалізації проблеми є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів;
 • поглиблення теоретичних основ навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • удосконалення контролю та оцінки навчальних досягнень студентів;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • організація практичного навчання викладачів щодо підвищення їх професійної компетентності в опануванні сучасними перспективними технологіями та методиками.

Сфери діяльності: монтаж, експлуатація та ремонт електротехнічного устаткування. Молодший спеціаліст готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутах та бюро, ремонтних службах.

Викладачі ВЦК забезпечують вивчення дисциплін:

 • Теоретичні основи електротехніки.
 • Промислова електроніка.
 • Мікропроцесорна техніка.
 • Електричні вимірювання.
 • Електричні машини.
 • Основи електроприводу.
 • Теорія автоматичного керування.
 • Енергетичні установки.
 • Основи світлотехніки.
 • Електричні мережі.
 • Енергозбереження.
 • Електричні станції та підстанції.
 • Електропостачання.
 • Монтаж та експлуатація електроустаткування
 • Релейний захист та автоматика.

З усіх дисциплін, які викладають члени комісії, розроблені програми для підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності до робочих програм розроблено навчально-методичне забезпечення.
Викладачі ВЦК приймають участь в організації зустрічей студентів з провідними спеціалістами в галузі електропостачання, організовують екскурсії на підприємства з метою ознайомлення із особливостями їх електропостачання, обслуговування та ремонту електроустаткування.

Зустріч викладачів і студентів із начальником відділу технічного забезпечення Волинського ремонтно-експоуатаційного центру Петруком В.В.

Зустріч викладачів і студентів із технічним директором ВП «Електросервіс» Щербою В.А.