Бухгалтерська служба

Ми забезпечуємо фінансову стабільність коледжу

Фінансові показники роботи

Звітність ДБ

Звітність МБ

Кошторис МБ

Баланс на 01.01. 2023р

Про індексацію освітньої послуги в 2023 році

Про індексацію вартості освітніх послуг в 2023 році

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2022р.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2022р.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2022р.

Звіт про рух грошових коштів

Примітки до річної фінансової звітності за 2022р.

Наказ щодо індексації освітньої послуги в 2022/20223 н.р.

Наказ про індексацію плати за навчання 21-22

Кошторис

Баланс на 1 січня 2019 року

Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Звіт про натходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік

Звіт про натходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік

Бюджетний запит на 2017-2019 р.

Наказ про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися ТФК Луцького НТУ

Реквізити для оплати за навчання фаховий молодший бакалавр ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA858201720313291001201008221-

Призначення: за навчання студент ПІБ група

 

Реквізити для оплати: за проживання в гуртожитку, практика, послуги інші ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA868201720313261001202008221

Призначення: за гуртожиток студент ПІБ

 

Реквізити для оплати: благодійні внески, дарунки ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA888201720313201001301008221

Призначення: благодійний внесок на розвиток  матеріальної бази коледжу, ПІБ студента

 

Реквізити для оплати за навчання кваліфікований робітник ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA428201720314211006201008221-

Призначення: за навчання учня ПІБ група

 

Реквізити для оплати: за практику, послуги майстерні ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA678201720314281006202008221

Призначення: за практику учнів ПІБ, послуги майстерні,

 

Реквізити для оплати: благодійні внески, дарунки ТФК ЛНТУ

ЄДРПОУ 26415046

МФО 820172 ДКСУ м. Київ

UA698201720314221006301008221

Призначення: благодійний внесок на розвиток матеріальної бази коледжу, ПІБ учня