Циклова комісія

Менеджмент

Випускова циклова комісія «Менеджмент» забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент.

До складу комісії входить 6 викладачів, з них 5  – викладачі вищої категорії, 1 – доктор наук, 4 – кандидати наук.

Голова циклової комісії: Динько Інна Михайлівна;

e-mail: innadynko@gmail.com

Зліва направо:

Буснюк С.В., Андрощук І.І., Динько І.М., Божидарнік Т.В., Давидюк О.С., Білик О.С.

Менеджмент – спеціальність, яка дає можливість отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та аналізу реальних економічних процесів.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, проводять відкриті заняття, бесіди за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (60 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 2 електронні посібники, 5 монографій).

Викладачі комісії беруть активну участь у наукових конференціях, тренінгах, семінарах, є співавторами колективних монографій, публікують власні наукові дослідження у спеціалізованих фахових виданнях, а також активно долучають до наукової роботи здобувачів.

Інноваційні освітні технології в особистісно-орієнтованому підході при підготовці фахового молодшого бакалавра ОПП Менеджмент

 

Направленість

Бізнесоорієнтована підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, формування у здобувачів фахової передвищої освіти компетентностей відповідального лідерства  для прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень.

Андрощук Інна Ігорівна – кандидат економічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи.

innatklntu@gmail.com

Білик Ольга Сергіївна – кандидат економічних наук.

bilykolja88@gmail.com

Божидарнік Тарас Вікторович – доктор економічних наук, професор, заступник директора з виховної роботи.

btv@lntu.edu.ua

Буснюк Світлана Володимирівна – кандидат економічних наук, заступник директора з навчальної роботи.

svitlanabusnuk@gmail.com

Давидюк Оксана Степанівна – спеціаліст вищої категорії, голова ППО студентів Технічного фахового коледжу Луцького НТУ.

d.oksana0550@gmail.com

Динько Інна Михайлівна – кандидат економічних наук, голова випускової циклової комісії «Менеджмент».

innadynko@gmail.com