ЦК менеджменту та підприємництва

Професійне спрямування

Колектив циклової комісії працює над підготовкою кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері управління організаціями та їхніми підрозділами, а також у процесі ведення підприємницької діяльності та діяльності у сфері торгівлі.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

Інноваційні освітні технології в особистісно-орієнтованому підході при підготовці фахових молодших бакалаврів з менеджменту і підприємництва, електронної комерції та логістики.

Направленість

ОПП Менеджмент:
Бізнесоорієнтована підготовка здобувачів фахової передвищої освіти; формування у здобувачів фахової передвищої освіти компетентностей відповідального лідерства  для прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень.
ОПП Підприємництво, електронна комерція та логістика:
Полягає в отримані професійних компетентностей управління логістичними потоками суб’єктів господарювання для досягнення ними соціально-економічних цілей із широким застосуванням інформаційних технологій.

Контакти

Голова циклової комісії Динько Інна Михайлівна

innadynko@gmail.com

про циклову комісію

Циклова комісія менеджменту та підприємництва забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми «Підприємництво, електронна комерція та логістика» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво та торгівля.

До складу комісії входить 7 викладачів, з них 6  – викладачі вищої категорії, 1 – доктор наук, 4 – кандидати наук.

Голова циклової комісії: Динько Інна Михайлівна

Зліва направо: Буснюк С.В., Андрощук І.І., Динько І.М., Божидарнік Т.В., Давидюк О.С., Білик О.С.

Менеджмент – спеціальність, яка дає можливість отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та аналізу реальних економічних процесів.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, проводять відкриті заняття, бесіди за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (60 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 2 електронні посібники, 5 монографій).

Викладачі комісії беруть активну участь у наукових конференціях, тренінгах, семінарах, є співавторами колективних монографій, публікують власні наукові дослідження у спеціалізованих фахових виданнях, а також активно долучають до наукової роботи здобувачів.

 

   

Андрощук Інна Ігорівна    

кандидат економічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи,

спеціаліст вищої категорії

innatklntu@gmail.com

Білик Ольга Сергіївна

кандидат економічних наук

bilykolja88@gmail.com

Божидарнік Тарас Вікторович

доктор економічних наук, професор, заступник директора з виховної роботи

btv@lntu.edu.ua

 Буснюк Світлана Володимирівна

кандидат економічних наук, заступник директора з навчальної роботи

svitlanabusnuk@gmail.com 

Вісина Тетяна Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

 visynat@gmail.com 

Давидюк Оксана Степанівна

спеціаліст вищої категорії, голова ППО студентів ТФК ЛНТУ

d.oksana0550@gmail.com

Динько Інна Михайлівна

кандидат економічних наук, голова циклової комісії менеджменту та підприємництва

innadynko@gmail.com

Мельник Людмила Леонідівна

спеціаліст, практичний психолог ТФК ЛНТУ

bispotencial@gmail.com

Цвіль Оксана Вікторівна

спеціаліст, методист ТФК ЛНТУ

cviksa@i.ua

 

Документація

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Не знайдено

Сторінку, яку Ви шукали, не знайдено. Спробуйте деталізувати пошук або скористайтесь навігацією, що знаходиться вище, щоб знайти пост.