ЦК менеджменту та підприємництва

Професійне спрямування

Колектив циклової комісії працює над підготовкою кваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері управління організаціями та їхніми підрозділами, а також у процесі ведення підприємницької діяльності та діяльності у сфері торгівлі.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

Інноваційні освітні технології в особистісно-орієнтованому підході при підготовці фахових молодших бакалаврів з менеджменту і підприємництва, електронної комерції та логістики.

Направленість

ОПП Менеджмент:
Бізнесоорієнтована підготовка здобувачів фахової передвищої освіти; формування у здобувачів фахової передвищої освіти компетентностей відповідального лідерства  для прийняття та реалізації обґрунтованих управлінських рішень.
ОПП Підприємництво, електронна комерція та логістика:
Полягає в отримані професійних компетентностей управління логістичними потоками суб’єктів господарювання для досягнення ними соціально-економічних цілей із широким застосуванням інформаційних технологій.

Контакти

Голова циклової комісії Цвіль Оксана Вікторівна

cviloksana12@gmail.com

про циклову комісію

Циклова комісія менеджменту та підприємництва забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми «Підприємництво, електронна комерція та логістика» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво та торгівля.

До складу комісії входить 11 викладачів, з них 6 – викладачі вищої категорії, 1 – доктор наук, 7 – кандидати наук.

Голова циклової комісії: Цвіль Оксана Вікторівна

Зліва направо: Божидарнік Т.В., Андрощук І.І., Буснюк С.В., Цвіль О.В., Ільїн  І.О., Давидюк О.С., Загоруйко В.Л., Вісина Т.М.

Менеджмент – спеціальність, яка дає можливість отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та аналізу реальних економічних процесів.

Підприємнитцтво та торгівля – спеціальність, яка забезпечує підготовку фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, провадити підприємницьку діяльність з використанням як традиційних, так і новітніх методів торгівлі.

 Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, проводять відкриті заняття, бесіди за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (60 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 30 методичних видань, 3 електронні посібники, 5 монографій).

 

Андрощук Інна Ігорівна

кандидат економічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи,

к/к “спеціаліст вищої категорії”, п/з “викладач-методист”

innatklntu@gmail.com

Ільїн Ілля Олегович

аспірант, викладач, к/к “спеціаліст”

ilyailin28@gmail.com

Божидарнік Тарас Вікторович

доктор економічних наук, професор, заступник директора з виховної роботи

к/к “спеціаліст вищої категорії”, п/з “викладач-методист”

btv@lntu.edu.ua

Буснюк Світлана Володимирівна

кандидат економічних наук, заступник директора з навчальної роботи

к/к “спеціаліст вищої категорії”, п/з “викладач-методист”

svitlanabusnuk@gmail.com 

Вісина Тетяна Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент, к/к “спеціаліст вищої категорії”

 visynat@gmail.com 

Давидюк Оксана Степанівна

к/к “спеціаліст вищої категорії”, голова ППО студентів ТФК ЛНТУ

d.oksana0550@gmail.com

Динько Інна Михайлівна

кандидат економічних наук, к/к “спеціаліст вищої категорії”

innadynko@gmail.com

Речун Оксана Юріївна

викладач, доцент, кандидат економічних наук, к/к “спеціаліст”

o.rechun@lntu.edu.ua

 

Цвіль Оксана Вікторівна

к/к “спеціаліст”, методист ТФК ЛНТУ, голова циклової комісії менеджменту та підприємництва

cviksa@i.ua

 

Загоруйко Віктор Леонтійович

викладач, кандидат економічних наук, доцент, к/к “спеціаліст”

zagvik.ua@gmail.com

Божко Тетяна Євгенівна

викладач, кандидат технічних наук, доцент, к/к “спеціаліст”

t_bozhko@ukr.net

 

  

Робочі будні цк

МЕНЕДЖЕР – ПРОФЕСІЯ НАШОГО ЧАСУ!

Трендами розвитку сучасного менеджменту та бізнес технологій є оцифрування та автоматизація процесів, використання великих обсягів даних для аналізу та обґрунтування бізнес‐рішень. Викладачі циклової комісії менеджменту та підприємництва постійно шукають шляхи підготовки фахівців, які зможуть після закінчення коледжу успішно розвивати власний бізнес і стати ефективними управлінцями.

Документація

План роботи циклової комісії менеджменту та підприємництва на 2023-2024 н.р.

Аналіз роботи циклової комісії менеджменту та підприємництва за 2022-2023 н.р.

План підготовки навчально-методичних видань

Графік проведення занять гуртка Економіка бізнесу у 2023-2024 н.р. (вересень-грудень)

Протокол 11 від 13.06.22 ВЦК Менеджмент

План проведення предметно-методичного тижня

План роботи циклової комісії на 2022-2023 н.р.

Протокол ЦК №6 від 10.01.2023 р.

Протокол ЦК №7 від 13.02.2023 р.

Протокол№8 засідання ЦК від 13.03.2023р.

Протокол ЦК №9 від 06.04.2023 р.

Протокол ЦК №10 від 28.04.2023 р.

Протокол №11 засідання ЦК

Протоко№12 засідання ЦК від 05.06.2023р.

Протокол №1 2022 р.

Протокол №2 2022 р.

Протокол ЦК №3 від 17.10.2022 р.

Протокол ЦК №4 від 10.11.2022 р.

Протокол ЦК №5 від 05.12.2022 р.

Протокол № 7 від 14.02.2022 р.

Протокол № 8 від 14.03.2022 р.

Протокол засідання ЦК від 16.05.2022 №10

Протокол засідання ЦК від 13.12.2021 р. №5

Протокол №1 2023 р.

Протокол №2 2023 р.

Протокол №3 2023 р.

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Тренінг з написання резюме в Луцькому міському центрі зайнятості

Здобувачі освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 073 Менеджмент  ознайомилися з основними вимогами та структурою написання успішного резюме, існуючими вакансіями на ринку праці, як здійснюється підбір фахівців, професійне навчання та...

Інсайти та інспірація для майбутніх менеджерів та підприємців: відбулась зустріч з Олександром Тальком

Відбулась зустріч майбутніх менеджерів та підприємців коледжу із стейкхолдером та бізнесменом Олександром Тальком. Підприємець поділився цікавими кейсами зі свого досвіду, розкрив труднощі управління персоналом і розповів про виклики та можливості у бізнесі під час...

Про реалізацію бізнес-ідеї: студенти отримали поради від Леоніда Баглая

Вчора, 27 жовтня, студенти коледжу груп 31 Мд, 11 Мд, 12 ПТ, 21 ПТБ спеціальності 073 Менеджмент і 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність стали учасниками імпрези із циклу «MOLESKINE: територія творчих» та поспілкувалися в бібліотеці для юнацтва з відомим...

Екскурсія у світ високоякісного виробництва з екологічною відповідальністю: студенти відвідали картонно-паперову фабрику

Студенти коледжу побували на тематичній екскурсії у компанії ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика" , яка є однією із лідерів на ринку картонно-паперової промисловості України. Під час екскурсії здобувачі освіти груп 31 Мд спеціальності «Менеджмент», 12 ПТ...

Тренінг з жіночого лідерства та налагодження комунікації

Для студентів відбувся тренінг з жіночого лідерства та налагодження комунікації 5 жовтня 2023 року у коледжі для здобувачів освіти груп 11-Мд та 41-Мд спеціальності 073 Менеджмент, 21-ПТБ спеціальності 076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність було проведено...

Екскурсія до Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості: розвиток та можливості для майбутніх підприємців коледжу

Здобувачі освіти коледжу спеціальності 076 "Підприємництво, електронна комерція та логістика" з навчальною метою відвідали Луцький міський центр зайнятості. Проводила навчальну екскурсію Жанна Хаймик - заступниця начальника відділу активної підтримки безробітних...

Відкриття талантів та створення іміджу: студенти коледжу побували на тренінгу в Дія.Бізнес І Луцьк

Студенти груп 11-Мд та 41-Мд разом з заступником директора з навчальної роботи Світланою Буснюк та викладачкою історії Юлією Подмоклою відвідали тренінг «Як створити і просувати особистий бренд» від Ольги Ціпан, засновниці та керівниці ГО «Центр дитячого розвитку...

Майбутні лідери України: студенти коледжу стали дипломантами всеукраїнського турніру

    Студенти Наталія Левчик та Арсен Клепак, які опановують у коледжі спеціальність «Менеджмент», взяли участь у турнірі «Майбутні лідери України: образ мислення та стиль життя», який проводив ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва». Мета турніру – популяризація...

Відбулось обговорення освітньо-професійних програм

    Участь у відкритому засіданні циклової комісії менеджменту та підприємництва взяли здобувачі освіти спеціальностей 073 Менеджмент та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність з метою обговорення освітньо-професійних програм "Менеджмент" та...