Менеджмент

Голова випускаючої циклової комісії – Динько Інна Михайлівна

До складу комісії входять 3 кандидати економічних наук, спеціаліст вищої категорії, спеціаліст першої категорії.

Зліва направо: Войтович О.О., Давидюк О.С., Білик О.С., Динько І. М., Андрощук І.І.

Випускаюча циклова комісія спеціальності «Організація виробництва» забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, проводять відкриті заняття, бесіди за круглим столом на яких обговорюється та узагальнюється  досвід роботи викладачів циклової комісії, беруть участь в обласних методичних об’єднаннях, постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін (35 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях, 25 методичних видань, електронний посібник).

Викладачі і студенти беруть активну участь у різних наукових конференціях:

  • науково-теоретична конференція  «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави», ТК Луцького НТУ (Давидюк О.С.)
  • V Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи інноваційного розвитку Республіки Білорусії» (Войтович О.О.)
  • ІІ міжнародний науковий семінар «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», Чехія (Войтович О.О.)
  • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки», Луцький НТУ (Войтович О.О.)