Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 702-Л від 23.05.2019 року в Технічному коледжі Луцького НТУ розпочала роботу експертна комісія з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Склад комісії:
Морозов Денис Миколайович – завідувач кафедри інформаційних технологій в туризмі Запорізького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії.
Колесник Анатолій Іванович – голова циклової комісії інформатики та інформаційних комп’ютерних технологій Вінницького технічного коледжу, викладач вищої категорії.