Участь у відкритому засіданні циклової комісії менеджменту та підприємництва взяли здобувачі освіти спеціальностей 073 Менеджмент та 076 Підприємництво та торгівля з метою обговорення освітньо-професійних програм.

   Студенти висловлювали свої пропозиції щодо структури та змісту ОПП, переліку освітніх компонент, їхнього розподілу по семестрах, що в свою чергу дозволить удосконалити та покращити якість освітнього процесу та освітньої діяльності під час реалізації ОПП даних спеціальностей.