23.05.2023р. проведено обговорення ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки  здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з роботодавцями Дмитром Вітром, заступником технічного директора з експлуатації на ПрАТ «Волиньобленерго», Віктором Щербою,  директором з виробництва ТОВ «Електросервіс». Голова групи забезпечення відмітив, що освітня програма розроблена згідно з стандартом спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та ознайомив із її профілем, переліком освітніх компонент, структурно-логічною схемою.