ЦК креативних індустрій

Професійне спрямування

Колектив циклової комісії працює над підготовкою кваліфікованих фахівців у різних сферах дизайну, здатних генерувати принципово нові ідеї на основі методології дизайну.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

Інноваційний процес як запорука формування особистісно орієнтованого навчання.

Направленість

ОПП «Дизайн» спрямована на підготовку висококваліфікованих здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр з дизайну шляхом здобуття фундаментальних, теоретико-методичних, фахових знань, практичних умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання типових спеціалізованих завдань в професійної діяльності. 

Контакти

Голова циклової комісії  Стаднюк Наталія Василівна

violet.design.decor@gmail.com

про циклову комісію

   Циклова комісія креативних індустрій забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти за спеціальностю 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво та за професією 7331 Флорист, 6113 Квітникар.
Голова циклової комісії –  Стаднюк Наталія Василівна


Зліва направо: Юфімюк В.В., Лукашук М.І., Борисюк О.В., Магера Є.С., Рубан О.М., Стаднюк Н.В., Гуменко-Вейда М.В., Іванченко Г.П.

     Дизайн – це спеціальність яка вивчає художньо-проектну діяльність по створенню гармонійного та ефективного візуально-комунікативного середовища.
     Викладачі циклової комісії мають значний досвід роботи, володіють достатньою професійною та педагогічною майстерністю, є практикуючими спеціалістами у сфері дизайну та флористики.
     До складу циклової комісії входять  вісім педагогічних працівників, з них один з вищою кваліфікаційною категорією, один старший викладач з першою кваліфікаційною категорією, двоє з другою кваліфікаційною категорією та двоє спеціалістів та двоє майстрів виробничого навчання.
     Викладачі циклової комісії постійно працюють над підвищенням своєї професійної майстерності: запроваджують нетрадиційні форми та методи навчання, беруть активну участь у міжнародних творчих конкурсах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки творчих робіт здобувачів освіти, а також постійно працюють над поповненням та оновленням методичного забезпечення з дисциплін.

 Стаднюк Наталія Василівна

викладач, спеціаліст І категорії, старший викладач,

голова циклової комісії креативних індустрій

violet.design.decor@gmail.com

Юфімюк Віта Василівна 

викладач, спеціаліст ІІ категорії

 yufimiukvita@ukr.net

Магера Євгенія Сергіївна

викладач, спеціаліст

votyakova20@ukr.net

Борисюк Олександр Васильович

викладач, спеціаліст ІІ категорії

borusiuk@gmail.com

Іванченко Григорій Петрович

викладач, спеціаліст вищої категорії

jesusikona@gmail.com

 Рубан Олесь Миколайович

викладач, спеціаліст

olesruban@gmail.com

Лукашук Маргарита Ігорівна

майстер виробничого навчання 11 розряду

lukashuk682@ukr.net

Гуменко-Вейда Марія Вікторівна

майстер виробничого навчання 13 розряду

veida@i.ua

Робочі будні цк

Викладачі циклової комісії разом у тісній співпраці з керівниками підприємств у сфері дизайну та флористики ведуть пошук шляхів поліпшення підготовки конкурентоспроможних фахівців, які зможуть відразу після закінчення коледжу стати активними учасниками розвитку сучасного українського дизайну та флористики, проектувати естетичні, ергономічні, головне функціональні об’єкти необхідні для людства.

Документація

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ОНОВИЛИ ДИЗАЙН ЇДАЛЬНІ😍

Тепер її офіційно можна називати стильною та молодіжною FOOD-зоною. Запрошуємо на смачні та ситні обіди праціників, учнів та студентів!!!