Технології швейного виробництва та Дизайн

Голова випускаючої циклової комісії – Панасюк Вікторія Володимирівна

До складу комісії входять: два кандидати мистецтвознавства, викдадач вищої кваліфікаційної категорії, один спеціаліст першої категорії, два- другої категорії і три спеціалісти.

Зліва направо: Панасюк В.В., Борисюк О.В., Табун Н.В., Даценко О.Л., Григор’єва К.Є., Петюк О.О., Іванченко Г.П.

Випускаюча циклова комісія «Моделювання та конструювання промислових виробів» та «Дизайн» забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у галузі знань 18 «Виробництво і технології» та галузі знань 02«Культура і мистецтво»

Педагогічна діяльність викладачів циклової комісії спрямована на впровадження у навчально-виховний процес сучасних інноваційних підходів, форм та методів навчання, які дозволяють розвивати самостійність, критичне мислення, творчі здібності студентів спеціальностей «Дизайн», «Технології легкої промисловості».

Викладачі та студенти беруть активну участь у науково-практичних конференціях, інтернет-конференціях, міжвузівських фахових семінарах, відвідують фахові виставки,  проводять відкриті заняття, майстер-класи,  виставки технічної творчості, художні виставки.

Традиційною стала участь студентів коледжу в міжрегіональному конкурсі «Калинове намисто».

У 2012 році колекція моделей одягу «Фрея», спеціальність «Технології легкої промисловості», зайняла третє призове місце у міжрегіональному конкурсі моделей одягу «Калинове намисто – 2012» серед студентів вищих навчальних закладів України.

Узагальненим досвідом викладачів-предметників циклової комісії  є  електронні навчальні посібники з дисциплін «Матеріалознавство», 2017 р., спеціальність «Технології легкої промисловості», викладач Панасюк В.В.; «Художнє проектування», 2015 р. спеціальність «Дизайн», викладач Бондарчук Ю.С.