Прийом заяв і документів від вступників, вступні випробування, творчі конкурси, співбесіди, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі базової Загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіди, складати вступні випробування та творчий конкурс, що проводить Технічний коледж Луцького НТУ о 18:00 год.
13 липня 2020 р.
Строки проведення Технічним коледжем Луцького НТУ співбесід, вступних іспитів, творчих конкурсів. з 14 липня 2020 р.
по 21 липня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням не пізніше 12:00 год.
23 липня 2020 р.
Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди, повинні виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення, з поданням письмової заяви про виключення з конкурсу на інші місця держзамовлення до 12:00 год
27 липня 2020 р.
Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням до 18:00 год
29 липня 2020 р.
Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше
01 серпня 2020 р.
Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої ревіти (у межах цих Правил прийому). не пізніше
6 серпня 2020 р.
Додаткове зарахування не пізніше
30 серпня 2020 р.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів з 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні випробування та творчий конкурс, що проводить Технічний коледжу Луцького НТУ (Технічний фаховий коледжу Луцького НТУ).

о 18:00 годині
22 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО.

о 18:00 годині
01 вересня 2020 року

Строки проведення Технічним коледжем Луцького НТУ співбесід.

з 25 серпня 2020 р. по
28 серпня 2020 р.

Строки проведення Технічним коледжем Луцького НТУ творчих конкурсів, вступних іспитів.

з 23 серпня 2020 р. по
29 серпня 2020 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами 2, з повідомленням про отримання чи не отримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовлення.

не пізніше 12:00 години
03 серпня 2020 р.

Виконання вимоги до зарахування на місця  державного замовлення вступниками які отримали рекомендації до зарахування.

не пізніше 18:00 години
04 серпня 2020 р.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням.

не пізніше 12:00 години
05 серпня 2020 р.

Виключення зарахованих осіб з конкурсу на інші місця державного замовлення.

впродовж 05 серпня 2020 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчого конкурсу та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням.

не пізніше 12:00 години
03 вересня 2020 р.

Виконання вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення.

не пізніше 12:00 години
07 вересня 2020 р.

Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням.

не пізніше 12:00 години
13 вересня 2020 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше 12:00 години
19 вересня 2020 р.

Додаткові зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше
30 вересня 2020 р.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше
21 вересня 2020 р.

Прийом заяв і документів у паперовій формі, фахові випробування, що проводить Технічний коледжу Луцького НТУ (Технічний фаховий коледжу Луцького НТУ), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів з 13 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Технічний коледжу Луцького НТУ (Технічний фаховий коледжу Луцького НТУ).

18:00 година
22 серпня 2020 року

Строки проведення Технічним коледжем Луцького НТУ співбесід, вступних випробувань.

З 23 серпня
по 29 серпня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

не пізніше 12:00 години
03 вересня 2020 року

Виконання вимоги вступниками до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 години
07 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення.

не пізніше 12:00 години
13 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. не пізніше
21 вересня 2020 р.
Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше
19 вересня 2020 р.