Розклад роботи приймальної комісії:

Понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 год.

Обідня перерва з 13:00 до 14:00 год.

Субота, неділя – вихідний!

 

Для організації і проведення прийому студентів до Технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету створюється Приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту здобувачів освіти усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої і здібної молоді. Приймальна комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, Умовами прийому до ВНЗ України, Правилами прийому до Технічного фахового коледжу Луцького НТУ та іншими нормативними актами.

Правила прийому ТФК ЛНТУ 2022р

Правила прийому ТФК ЛНТУ для підготовки кваліфікованих робітників

Положення про учнівський та студентський гуртожиток

Положення про комісію з акредитації представників засобів масової інформації

Положення про апеляційну комісію

Положення про відбіркову комісію

Положення про приймальну комісію ТФК ЛНТУ

Положення про функціональні обов’язки членів приймальної комісії

Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди

Рейтингування мотиваційних листів

Протоколи приймальної комісії:

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол № 9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13

Протокол №14

Протокол №15

Протокол № 16

Протокол № 17

Протокол № 18

Протокол № 19

Протокол № 20

Протокол № 21

Протокол № 22

Протокол № 23

Протокол № 24

Протокол № 25 

Протокол № 26

Протокол № 27

Протокол № 28

Протокол № 29

Протокол № 30 

Протокол № 31 

Протокол № 32 

Протокол № 33 

Протокол № 34 

Протокол № 35

Протокол № 36 

Протокол № 37

Протокол № 39

Протокол № 41 

Протокол № 42

Протокол № 43

Протокол № 44

Протокол № 45

Протокол № 46

Протокол № 47

Протокол № 49

Протокол № 51

Протокол № 52

Протокол № 53

Протокол №54

Протокол № 55

 

Відокремлений структурний підрозділ “Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету”

здійснює підготовку на базі 9-ти та 11-ти класів

за ОПС «Фаховий молодший бакалавр»:                                                             

за ОКР «Кваліфікований робітник»: 

Перелік освітньо-професійних ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, перелік вступних випробувань та нормативні терміни навчання

ТФК Луцького НТУ

Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Форма навчання Термін навчання Назва випробування
274 Автомобільний транспорт на основі базової загальної середньої освіти (9кл) Автомобільний транспорт Денна 3р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики
182 Технології легкої промисловості на базі ОКР “Кваліфікований робітник” Технології легкої промисловості Денна 1р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з фахового предмету
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на основі базової загальної середньої освіти (9кл) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Денна 3р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики
126 Інформаційні системи та технології (9кл.) Інформаційні системи та технології Дення 3р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики

123 Комп’ютерна інженерія на основі базової загальної середньої освіти (9кл)

 

Комп’ютерна інженерія Денна 3р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики

073 Менеджмент на основі базової загальної середньої освіти (9кл)

 

Менеджмент Денна 3р. 5м.
Індивідуальна усна співбесіда з української мови та математики
022 Дизайн на основі базової загальної середньої освіти (9 кл) Дизайн Денна 3р. 10м.
Рисунок

274 Автомобільний транспорт на основі ОКР “кваліфікований робітник”

 

Автомобільний транспорт Денна 1р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з фахового предмету

073 Менеджмент на основі ОКР “кваліфікований робітник”

 

Менеджмент Денна 1р. 10м.
Індивідуальна усна співбесіда з фахового предмету
 • Вступ на базі повної загальної середньої освіти відбувається на основі розгляду мотиваційних листів відповідно до Правил прийому.

Випускники шкіл (9 та 11 клас) подають заяви в електронній формі!

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Технічного фахового коледжу Луцького НТУ згідно чинного законодавства.

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі  дані  та завантажує такі документи:

 •  зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 •  зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього   незалежного оцінювання;
 • зазначає серію та номер свідоцтва про базову, або повну загальну середню освіту;
 • зазначає середній бал додатка до вказаного документа про освіту, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • зазначає номери телефонів (домашній та/або мобільний) для можливості оперативного зв’язку;
 • завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту
 • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу фахової передвищої освіти.
 • завантажує скановану копію (фотокопію) медичної довідки форми 086.
 • завантажує мотиваційний лист.
 • якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, ‒ довідку про реєстрацію місця проживання особи (за формою 13).

Прийом документів буде проводитися згідно термінів встановлених МОН (у звязку з введенням карантину, детальніша інформація додатково висвітлюватиметься на сайті, в соціальних мережах та ЗМІ)

 

 • за спеціальностями

 • за професіями

Договори про надання освітніх послуг:

 • 123 Комп’ютерна інженерія (9 кл);
 • 123 Комп’ютерна інженерія (11 кл);
 • 126 Інформаційні системи та технології (9 кл);
 • 126 Інформаційні системи та технології (11 кл);
 • 274 Автомобільний транспорт (9 кл);
 • 274 Автомобільний транспорт (11 кл);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (9 кл);
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11 кл);
 • 073 Менеджмент (9 кл);
 • 073 Менеджмент (11 кл);
 • 022 Дизайн (9 кл);
 • 022 Дизайн (11 кл);
 • 182 Технології легкої промисловості (9 кл);
 • 182 Технології легкої промисловості (11 кл).

Договори про надання платних послуг: 

1. Етапи вступної кампанії на базі базової середньої освіти
Реєстрація електронних кабінетів з 23 червня
Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право вступу на основі мотиваційних листів, індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, що проводить ТФК Луцького НТУ.

о 18:00 годині

13 липня 2022 року

Строки розгляду мотиваційних листів, проведення ТФК Луцького НТУ індивідуальних усних співбесід з української мови та математики, творчих конкурсів з рисунку. Творчі конкурси проводяться в один тур.

з 14 липня 2022 р. по

21 липня 2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі вступних випробувань (індивідуальні усні співбесіди, творчі конкурси) та мотиваційних листів із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного балу за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням.

 

не пізніше 12:00 години

26 липня 2022 року

Вступники, рекомендовані до зарахування повинні виконати вимоги до зарахування на місця держзамовлення.

до 12:00 години

28 липня 2022 року

Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням

до 1800 год

30 липня 2022 року;

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше

3 серпня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти ( у межах цих Правил прийому).

не пізніше

8 серпня 2022 року

 

2. Етапи вступної кампанії на основі повної загальної (профільної) середньої освіти Денна форма навчання
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів з 01 липня 2022 року по 31 жовтня 2022 року
Початок прийому заяв та документів з 14 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право вступу на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів, що проводить ТФК Луцького НТУ.

о 18:00 годині

05 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі мотиваційних листів, сертифікатів ЗНО або національного мультипредметного тесту.

о 18:00 годині

31 серпня 2022 року

Строки проведення ТФК Луцького НТУ індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів

з 08 серпня 2022 р. по

16 серпня 2022 р.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами розгляду мотиваційних листів, індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів про отримання чи не отримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовлення.

не пізніше 12:00 години

01 вересня 2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі мотиваційних листів, сертифікатів ЗНО або національного мультипредметного тесту із зазначенням рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням.

 

не пізніше 12:00 години

01 вересня 2022 р.

Виконання вимоги до зарахування на місця  державного замовлення вступниками які отримали рекомендації до зарахування.

не пізніше 12:00 години

06 вересня 2022 р.

Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням.

не пізніше 12:00 години

08 вересня 2022 р.

Виключення зарахованих осіб з конкурсу на інші місця державного замовлення.

впродовж 08 вересня

2022 р.

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше 12:00 години

16 вересня 2022 р.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше

26 вересня 2022 р.

Прийом заяв та документів на додатковий набір за кошти фізичних або юридичних осіб.

з 01 вересня по 23 вересня

2022 року

 

Строки розгляду мотиваційних листів на додатковий набір ТФК Луцького НТУ.

з 26 вересня по 27 вересня

2022 року

Оприлюднення рейтингових списків осіб на додатковий набір на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше 12:00 години

28 вересня 2022 р.

Виконання вимог до зарахування на додатковий набір на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше 18:00 години

29 вересня 2022 р.

Додаткові зарахування на вільні місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше

30 листопада 2022 р.

 

3. Етапи вступної компанії на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» Денна форма навчання
Початок прийому заяв та документів.  з 22 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі мотиваційних листів, індивідуальної усної співбесіди (з фахового предмету), що проводить ТФК Луцького НТУ.

18:00 година

21 серпня 2022 року

Строки рейтингування мотиваційних листів, проведення ТФК Луцького НТУ індивідуальних усних співбесід.

З 22 серпня по 23 серпня

2022 року

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

не пізніше 12:00 години

25 серпня 2022 року

 

Виконання вимоги вступниками до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 години

30 серпня 2022 року

 

Терміни зарахування вступників на місця державного або регіонального замовлення.

не пізніше 12:00 години

15 вересня 2022 року

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

не пізніше

21 вересня 2022 року

Терміни зарахування вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.

не пізніше

22 вересня 2022 року

 

  Подача документів  на фахового молодшого бакалавра (після 9-ти та після 11-ти класів) відбуватиметься через е-кабінети, окрім пільгових категорій. Вступними на здобуття ОКР “Кваліфікований робітник” подають документи у паперовій формі. 

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);
  • чотири кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
  • індивідуальний податковий номер;
  • медична довідка форма 086 (висновок лікаря про придатність навчання за обраною професією);
  • мотиваційний лист;
  • копії документів, які дають про на пільги для вступу (за наявності);
  • довідка додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (для застосування сільського коефіцієнту).
  • папка для паперів;
  • конверт.
  • заява

  Додатковий набір за спеціальностями на контрактну форму навчання на ПЗСО, накази на зарахування

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 28 жовтня

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 30 вересня

  Дизайн

  Додатковий набір за спеціальностями на контрактну форму навчання на БЗСО, накази на зарахування

  Дизайн

  Менеджмент

  Автомобільний транспорт

  Результати творчого конкурсу на спеціальність “Дизайн”

  Результати творчого конкурсу 9 клас

  Результати творчого конкурсу 11 клас

  Список рекомендованих на бюджет 

  Автомобільний транспорт

  Менеджмент

  Технології легкої промисловості

  Результати співбесід (На базі ОКР “Кваліфікований робітник”)

  Автомобільний транспорт

  Менеджмент

  Технології легкої промисловості

  Результати співбесід (Кваліфікований робітник на базі 11 кл.)

  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

  Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування

  Флорист. Квітникар

  Рейтингові списки (Кваліфікований робітник на базі 11 кл.)

  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

  Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування

  Флорист. Квітникар

  Результати співбесід (Кваліфікований робітник на базі 9 кл.)

  Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

  Кравець. Вишивальник

  Електрозварник ручного зварювання

  Рейтингові списки (Кваліфікований робітник на базі 9 кл.)

  Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

  Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

  Кравець. Вишивальник

  Електрозварник ручного зварювання

  Результати вступних випробувань 

  Результати ІУС Менеджмент

  Результати ІУС Комп’ютерна інженерія

  Результати ІУС Інформаційні системи та технології

  Результати Дизайн

  Результати ІУС Автомобільний транспорт

  Результати ІУС Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Рейтинги

  Рейтинг Автомобільний транспорт

  Рейтинг Інформаційні системи та технології

  Рейтинг Комп’ютерна інженерія

  Рейтинг Менеджмент

  Рейтинг Дизайн

  Рейтинг Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  Рекомендовані на бюджет

  Рекомендовані Комп’ютерна інженерія

  Рекомендовані Інформаційні системи та технології

  Рекомендовані Дизайн

  Рекомендовані Дизайн (після 11 кл)

  Рекомендовані Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Рекомендовані Автомобільний транспорт

  Рекомендовані Менеджмент 

  Накази про зарахування (9 клас)

  Наказ про зарахування (бюджет)

  Наказ про зарахування (контракт)

  Накази про зарахування (11 клас)

  Наказ про зарахування (контракт)

  Наказ про зарахування (контракт)

  Наказ про зарахування на базі ОКР

  Наказ про зарахування на базі ОКР (контракт)

  Наказ про зарахування на базі ОКР (бюджет)

  1. Чи потрібно здавати ЗНО чи НМТ при вступі після 11 класу?

  Ні, не потрібно. В 2022 році вступ на навчання для здобуття фахового молодшого бакалавра на основі ПЗСО за кошти фізичних/юридичних осіб відбувається на основі розгляду мотиваційних листів.

  Для вступу на ОКР «Кваліфікований робітник» на базі ПЗСО конкурсний бал розраховується на основі середнього балу свідоцтва про ПЗСО та співбесіда.

  1. У якій формі цього року подавати документи?

  У 2022 році при вступі заяви на базі 9 та 11 класів подають:в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІІ Правил прийому)

  1. Чи можна на базі 9 та 11 кл подати документи в паперовому вигляді?

  Так, технічні секретарі приймальної комісії допоможуть сформувати особистий електроний кабінет вступника і подати заяви.

  1. Скільки заяв я можу подати?

  Кількість заяв Правилами прийому не регламентується.

  1. Який перелік документів треба подавати?

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  чотири кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

  індивідуальний податковий номер;

  медична довідка форма 086 (висновок лікаря про придатність навчання за обраною професією);

  мотиваційний лист;

  копії документів, які дають про на пільги для вступу (за наявності);

  довідка додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (для застосування сільського коефіцієнту).

  1. Чи потрібно для вступу подавати медичну довідку?

  Так, медична довідка за формою 086-о або її копія подається обов’язково.

  1. Якщо я не встиг отримати паспорт, чи можу я подати свідоцтво про народження?

  Свідоцтво про народження можуть подавати тільки особи, яким виповнюється 14 років після 1 квітня 2022 року.

  1. Коли проводяться індивідуальні усні співбесіди або творчий конкурс з рисунку?

  Індивідуальні усні співбесіди та творчі конкурси проводяться з 14 по 21 липня.

   

  Щоб зареєструватись на підготовчі курси перейдіть за посиланням:

  https://forms.gle/CtTsL7SLC7Vpm78v6

   

   

  Цього року вступники на основі базової середньої освіти (тобто після завершення 9-го класу) вперше подаватимуть заяви через особисті електронні кабінети, реєстрація яких стартує 23 червня. Йдеться про тих, хто вступає на денну (дуальну) форму навчання на фахового молодшого бакалавра.

  Щоб створити кабінет вступника перейдіть за посиланнямhttps://cabinet.edbo.gov.ua/login

  Відео-інструкцію з реєстрації електронного кабінету вступника

  Інструкція щодо роботи з системою подання заяв в електронній формі 

  Реєстрація особистих електронних кабінетів здійснюється на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/

  Для створення кабінету треба зазначити:

  1. Серію та номер документа про освіту;
  2. Номер (без серії) документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження.

  Також потрібно вказати електронну пошту, до якої вступник має доступ і яка не заборонена на території України, та створити пароль для подальшого входу в кабінет.

  Зверніть увагу: зазначена електронна пошта надалі використовуватиметься для активації кабінету та в заяві вступника, тому важливо вказувати її назву без помилок.

  У самому кабінеті необхідно завантажити фото вступника та, за наявності, довідку, що підтверджує реєстрацію в селі (Додаток 13 або витяг з реєстру територіальної громади, зокрема сформований на порталі Дія). Така можливість доступна тільки тим вступникам, які закінчили школу в селі в 2022 році.

  Зверніть увагу: додане в кабінет фото заклад освіти може використовувати для замовлення студентського (учнівського) квитка. Тому «селфі» чи некоректне фото не варто використовувати!

  Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви. Можливість подання електронних заяв буде відкрита 30 червня та триватиме до 18-ї години 13 липня.

  Зверніть увагу:

  • конкурсний бал вступника на бюджет цього року складається з результатів індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та розгляду мотиваційного листа. Текст мотиваційного листа необхідно буде заповнювати в кабінеті під час подання заяви. За необхідності копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують викладену в листі інформацію, треба надсилати на електронні скриньки Приймальних комісій закладів освіти, що вказані в конкурсних пропозиціях;
  • вступник може використати сільський коефіцієнт (СК), на який збільшується конкурсний бал. СК дорівнює 1,05. Він доступний для осіб, зареєстрованих у селі, які в рік вступу здобули базову середню освіту у закладі освіти на території села. Для підтвердження СК потрібно завантажити в електронний кабінет сканкопію відповідної довідки, про що було вказано вище.

  Вступити на фахового молодшого бакалавра можна як з документом про базову середню освіту, так і про повну загальну (профільну) середню освіту, та, навіть, про професійну або вищу освіту. Окрім низки виключень, усім вступникам треба реєструвати електронні кабінети та подавати заяви в електронній формі. Перелік спеціальностей з творчим конкурсом, за якими можна вступити  на фахового молодшого бакалавра, можна переглянути в Додатку 1 до Порядку прийому на навчання до закладів ФПВО у 2022 році.

  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в ТФК ЛНТУ – Войтович Анна Василівна.

  Email: voytovich03@ukr.net

  Телефон для зв’язку: (0332) 28-05-50

   Графік роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції:

  Понеділок, середа, п’ятниця з 09:00 год до 12:00 год

     Нормативні документи:

  Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

  Положення про уповноважену особу

  Методичні рекомендації з виконання завдань уповноваженою особою

  Лист Міністерства освіти і науки України про вствпнку кампанію 2022

  Закон України Про запобігання корупції

  Антикорупційна діяльність під час вступної кампанії 2022 року Заходи впливу з мінімізації корупційних ризиків під час вступної кампанії в 2022 році

  – моніторинг дотримання прав абітурієнтів при реалізації права на освіту;

  – реалізація принципів прозорості та доброчесності;

  – контроль за дотриманням антикорупційного законодавства;

  – організація роботи каналів для отримання повідомлення про порушення вимог законодавства;

  – розроблення та контроль за реалізацією інструментів запобігання порушенню вимог антикорупційного законодавства;

  – забезпечення роботи з оцінки корупційних ризиків, розроблення заходів щодо їх мінімізації;

  – здійснення внутрішнього моніторингу діяльності ТФК ЛНТУ під час вступної кампанії 2022 року;

  – організація та здійснення координації наповнення вебсайту коледжу інформацією про права абітурієнтів, процедури поточної вступної кампанії, порядок оскарження дій, відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства;

  – надання методичної та консультаційної допомоги з питань запобігання та виявлення корупції;

  – формування обізнаності у питаннях запобігання та виялення корупції учасників вступної кампанії;

  – розгляд повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

  – забезпечення захисту прав викривачів;

  – забезпечення вимог щодо прозорості та доступу до інформації.

  – оприлюднення на вебсайті коледжу списків абітурієнтів та інформації що стосується вступних випробувань та роботи приймальної комісії;

  -проведення інструктажу щодо академічної доброчесності із членами приймальної комісії;

  – розробка та затведження процедури проведення співбесід;

  – миттєве реагування на виявлені порушення;

  – включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до роботи приймальної комісії як спостерігача;

  – візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів про зарахування на навчання, переведення на вакантні місця державного замовлення;

  – надання можливості уповноваженій особі мати доступ до документів та інформації, що стосуються роботи приймальної комісії, до матеріалів вступних випробувань (творчі конкурси, мотиваційні листи, результати індивідуальних співбесід), до документів та інформації, що стосуються роботи апеляційної комісії, документів що містять інформацію з обмеженим доступом;

  – перевірка потенційних кандидатів до складу комісії, моніторинг їх діяльності.

   

  Оголошення

  ТФК ЛНТУ, Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської ОДА, Молодіжна рада при Луцькій міській раді та Рада молодих вчених ЛНТУ запрошує Вас до участі в ІІІ Науково-методичній конференції «Інтенсифікація освітнього процесу на основі системного підходу та впровадження сучасних технологій навчання», яка відбудеться  17 травня 2024 р. о 10.00, вул. Конякіна 5.

   

  You have Successfully Subscribed!