Рухайся до мрії

ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЛУЦЬКОГО НТУ

Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»

Згідно наказу Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти та Міністерства легкої промисловості СРСР від 14 червня 1977 року за №110/222 в цілях забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для Луцької меланжевої прядильно-ткацької та оздоблювальної фабрики шовкових тканин Міністерства легкої промисловості УРСР необхідно було відкрити у ІІ кварталі 1977 року в м. Луцьку на виробничій базі Луцької меланжевої прядильно-ткацької та оздоблювальної фабрики шовкових тканин Міністерства легкої промисловості УРСР технічне училище з плановим контингентом учнів 600 чоловік у приміщеннях, які будує та оснащує фабрика.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію, перереєстрацію за наказом, який виданий Міністерством освіти і науки України №327 від 19.07.2000 року «Про створення професійно-технічного училища Луцького державного технічного університету» професійно-технічне училище №10 було перейменоване в професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету.

На підставі Указу Президента України від 11 квітня 2008 року №335/2008 «Про надання Луцькому державному технічному університету статусу національного, Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2008 року № 326 «Про оголошення Указу Президента України від 14 квітня 2008 року 335/2008 «Про надання Луцькому державному технічному університету статусу національного» та на виконання ухвал Вченої ради Луцького національного університету від 24 квітня 2008 року перейменували Професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету у Професійно-технічне училище Луцького національного технічного університету.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Луцького національного технічного університету» від 02.06.2020 №736 та згідно з рішенням Вченої ради Університету, Протокол №10 від 25.06.2020, яке було введено в дію наказом Університету «Про введення в дію документів, затверджених вченою радою Луцького НТУ» від 26.06.2020 №237-05-35 Технічний коледж Луцького національного технічного університету було перейменовано в Відокремлений структурний підрозділ «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» та 30 вересня 2020 року проведено процедуру державної реєстрації.

Книга про Технічний коледж Луцького національного технічного університету (видана до 40-річчя навчального закладу), pdf-варіант.

День відкритих дверей

16 березня 2024 року,

11-00 год.

 

Дізнайся, яку професію можеш здобути у нас?

Гаряча лінія:

You have Successfully Subscribed!