Викладачів словесних та суспільних дисциплін

Голова циклової комісії – Найдюк Тамара Павлівна

Знання словесних та суспільних дисциплін є умовою ефективної участі людини в суспільному житті. В комісії поєдналися багаторічний досвід і авторитет викладачів-наставників з креативністю й молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві.

Зліва направо: Косарук С.І., Васькіна Н.М., Семенюк Я.О., Найдюк Т.П., Мігель Л.С., Міськів О.В., Чигринюк І.В., Сафатюк В.П., Плевако С.О., Кльоц О.Ю.

Циклова комісія працює над створенням психолого-педагогічних умов для формування професійних компетенцій молодшого спеціаліста та кваліфікованого робітника засобами інформаційно-комунікаційних і вітагенних технологій при викладанні словесних та суспільно-гуманітарних дисциплін.

Педагоги вміло створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей студентів, забезпечують індивідуальний підхід до молоді. Студенти під керівництвом викладачів комісії беруть участь в обласних олімпіадах з української мови, Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, де виборюють призові місця.

Викладачі комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах, регулярно проводять відкриті заняття. Зокрема, Семенюк Я. О. 2010 року учасник IV Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених «Українська перекладознавча традиція: історія, методика, сучасні концепції». А 2016 року в матеріалах до Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти» Найдюк Т. П. підготувала статтю «Дитячий світ в оповіданнях циклу «Казенні діти (Із спогадів лікаря)» Модеста Левицького.

Натхненно й творчо викладачі працюють над формуванням гуманістичного світогляду студентів, утвердженням загальнолюдських та морально-етичних орієнтирів, національним усвідомленням і водночас над стійким відчуттям приналежності до європейської спільноти.