ЦК словесних та суспільних дисциплін

Професійне спрямування

Педагогічна майстерність, постійний творчий пошук, активна громадянська позиція – характерні риси кожного члена циклової комісії.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

міжпредметні зв’язки, інтеграція змісту теоретичної загальноосвітньої підготовки та дисциплін професійного спрямування, як умови забезпечення високої якості освіти.

Направленість

Знання словесних та суспільних дисциплін є умовою ефективної участі людини в суспільному житті. В комісії поєдналися багаторічний досвід і авторитет викладачів-наставників з креативністю й молодим запалом тих, хто тільки починає свій шлях на педагогічній ниві.

Контакти

Голова циклової комісії  Якимчук Наталія Олександрівна

natalia.kharytska@ukr.net

про циклову комісію

Викладачі циклової комісії вміло створюють оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей здобувачів освіти, забезпечують індивідуальний підхід до молоді.

Викладачі  ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи – аудиторну, позааудиторну, підготовку здобувачів освіти до конкурсів, оглядів, олімпіад тощо.

Здобувачі освіти під керівництвом викладачів беруть участь в обласних олімпіадах з української мови, Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка, де виборюють призові місця.

Викладачі комісії у своїй роботі використовують новітні підручники, сучасні  навчальні матеріали  та  Інтернет-ресурси, систематично розробляють та вдосконалюють методичні рекомендації  з навчальних дисциплін та предметів, створюють мультимедіа-презентації, електронні  тести.

Викладачі комісії беруть активну участь у науково-практичних конференціях, методичних семінарах.

Зліва направо: Кшановський Р.О., Кірпіченко Н.В., Пархоменко О.Т., Максимчук Т.В., Лавринюк І.М., Найдюк Т.П., Аврамук Д.А., Голембієвська М.В., Щудлюк М.О., Чуй С.В., Подмокла Ю.М., Якимчук Н.О.

 

 Аврамук Дмитро Анатолійович

викладач, спеціаліст

avramukd@gmail.com

Березна Ірина Павлівна        

викладач, спеціаліст

irynaberezna2020@gmail.com

Бицька Мирослава Віталіївна

кандидат філологічних наук, викладач, спеціаліст

slovo.avtora@gmail.com

Голембієвська Мирослава Василівна

викладач, спеціаліст І категорії

miragolemb@gmail.com, arim21.86@ukr.net

Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна

кандидат філологічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії

danyluktanya@ukr.net

Кірпіченко Наталія Валентинівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

k99742125@gmail.com

Кшановський Роман Олександрович

кандидат історичних наук. викладач, спеціаліст вищої категорії

romankshanovskiy@gmail.com

Лавринюк Ілона Миколаївна

викладач, спеціаліст ІІ категорії

lavrinukilona@gmail.com

Максимчук Тамара Володимирівна

викладач, спеціаліст ІІ категорії

maksymchuktv@ukr.net

Мігель Людмила Сергіївна

викладач, спеціаліст вищої категорії

migelliudmyla@gmail.com

Найдюк Тамара Павлівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

bortniktamara@gmail.com

Ніпрук Мар’яна Олександрівна

викладач, спеціаліст ІІ категорії

mariannastetsuk@gmail.com

Парфенюк Зоя Іванівна

викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Пархоменко Олександр Тимофійович

викладач, спеціаліст вищої категорії

011159sasha@gmail.com

Подмокла Юлія Миколаївна

викладач, спеціаліст

yuliapodmokla@gmail.com

Селедець Світлана Володимирівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

svitlanaseledec@gmail.com

Скучинська Людмила Степанівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

crexozls2@gmail.com

Чигринюк Ірина Володимирівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

cigrinukirina@gmail.com

 Чуй Сергій Валерійович

кандидат філологічних наук, викладач, спеціаліст вищої категорії

sergiy.valeriyovych@gmail.com

Щудлюк Марія Олегівна

викладач, спеціаліст

shchudlykmarichka@gmail.com

 

Якимчук Наталія Олександрівна

голова ЦК, викладач, спеціаліст ІІ категорії

natalia.kharytska@ukr.net

Робочі будні цк

Викладачі циклової комісії поєднують навчальний процес із виховною роботою, що спрямована на формування компонентів національного світогляду, як мова, культура, мистецтво, звичаї, традиції. Викладачі комісії беруть участь в організації виховної роботи в коледжі, як керівники студентських груп, виховуючи патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність та інші загальнолюдські цінності і норми поведінки.

Документація

     Циклова комісія викладачів словесних та суспільних дисциплін є невід’ємною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

     Робота викладачів циклової комісії спрямована виховання в здобувачів освіти життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

 Викладачі даної комісії забезпечують якісне вивчення дисциплін:

 • історії України;
 • всесвітньої історії;
 • української мови та літератури;
 • зарубіжної літератури;
 • української мови за професійним спрямуванням;
 • соціології;
 • людина і світ;
 • основ психології та етики ділового спілкування;
 • правознавства;
 • основ психології;
 • основ філософських знань.
 • іноземної мови
 • основ комунікації

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

День української писемності та мови

    Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови працівники та здобувачі освіти коледжу приєднались до 22-й Радіодиктанту національної єдності       Щороку цього дня тисячі людей сідають одночасно у різних куточках України й світу, щоб написати...

Бути грамотним модно!

Саме такий захід до Міжнародного дня грамотності провела викладач укр.мови та літератури Кірпіченко Н.В. в групі 12-КІ. Під час спілкування зі студентами обговорили шляхи до мовної досконалості,зрозуміли власну відповідальність за рівень володіння рідною мовою,...