Відділення

Здійснюємо безпесереднє управління спеціальностями

 Відділення є структурним підрозділом коледжу, де здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів за однією або кількома освітньо-професійними програмами однієї спеціальності.

 Місія відділення – надання якісних освітніх послуг, забезпечення інноваційного характеру освіти з урахуванням сучасних запитів стейкхолдерів.

  Пріоритетом роботи відділення є підготовка спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці та спрямованих на участь в професійній та громадській діяльності.

 

 

1. Нормативні документи