Студентів на спеціальності

Випускників з спеціальності

Освітніх компонентів

Кількість практик

Наша мета – підготовка фахівців здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері інформаційних систем та технологій у процесі професійної діяльності або навчання, супроводжувати та підвищувати ефективність існуючих інформаційних систем виробництва, обслуговувати програмні системи і комплекси.

i

Освітньо-професійна програма:

 • Інформаційні системи та технології

Керівник групи забезпечення ОПП:

Вовк Петро Богданович,
e-mail: wowkpetro@gmail.com 

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з інформаційних систем та технологій

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.)

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

      Технологічна сфера: проектування, монтаж, налагодження та технічна підтримка ІТ-інфраструктури підприємств та організацій. Акцент зроблено на методи та технології програмування й управління інформаційними ресурсами,  розробку та практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ), створення і обслуговування комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створення та супроводу інтелектуальних  програмних рішень.

Фахівці з інформаційних систем та технологій: 

 • проектують системне, комунікаційне і прикладне програмне забезпечення, технічні засоби комунікаційних, інформаційних технологій, мереж та систем;
 • впроваджують та експлуатують сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних із використанням технологій Big Data, Data Science, Cloud computing, Artificial Intelligence) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва;
 • проектують, розгортають, інтегрують, управляють, адмініструють та супроводжують застосунки комунікаційних мереж, хмарних сервісів та інфраструктури організацій;
 • є користувачами інтелектуальних інформаційних технологій новітніх систем накопичення, обробки, збереження інформації;
 • адмініструють операційні системи,  серверне програмне забезпечення;
 • володіють необхідними навичками для ефективної співпраці з замовниками, аналізу існуючих проблем, роз’яснення можливих шляхів вирішення тощо.

Де я зможу працювати?

   Випускники Технічного фахового коледжу працюють в провідних підприємствах та установах як Волині та України, так і за кордоном, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, у тому числі в «ПриватБанку», «Державному Ощадному банку України», в телекомунікаційних компаніях «Укртелеком» та «Датагруп», в компаніях, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення: Волинській софтовій компанії,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інших.

   Крім того, випускники мають можливість продовжити навчання в Луцькому Національному технічному університеті  за скороченим терміном на спеціальностях 12-ї галузі для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

Наші випускники обійматимуть посади:

 • Адміністратор бази даних (database administrator, Junior DBA);
 • Адміністратор системи (System administrator);
 • Архітектор інтернету речей;
 • Web-інженер (Web developer);
 •  Розробник програмного забезпечення, інфопродуктів (Junior Developer);
 • Тестувальник (QA Engineer);
 • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа;
 • Спеціаліст з  управління проектами (Project Manager)
 • Фахівець з розробки та тестування інформаційних технологій (DevOps, IT-Engineer);
 • Фахівець з підтримки інформаційних систем (Helpdesk);
 • Консультант (експерт) з впровадження і підтримки ERP-систем  та CRM-систем (Team Lead)

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Здобувачі освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр інформаційних систем та технологій будуть вивчати такі дисципліни:

 • Архітектуру та проектування програмного забезпечення (SE311);
 • Веб-технології;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Організацію комп’ютерних мереж та систем, їх налаштування та обслуговування;
 • Організацію та адміністрування баз даних;
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення;
 • Системи захисту інформації в комп’ютерних системах;
 • Основи інтернету речей;
 • Мови програмування високого і низького рівнів: Assembler, С, C ++, у тому числі Web-програмування: Java, Python;
 • Програмування для мобільних пристроїв;
 • Проектування, розгортання, інтегрування, адміністрування й технічну підтримку інформаційних систем та технологій;
 • Сховища даних;
 • Тестування програмного забезпечення;
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • Технології та компоненти віртуальних систем;
 • Системи менеджменту якості;
 • Управління ІТ-проектами.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Шановні батьки та вступники!

 

 

Запрошуємо на День відкритих дверей, який відбудеться 8 червня об 11 год. за адресою м.Луцьк, вул.Конякіна 5

You have Successfully Subscribed!