Галузь знань:        12  «Інформаційні технології»

Спеціальність: 126 «Інформаційні системи та технології»

Термін навчання:   3 роки 10 місяців (після 9 кл.);   2 роки 10 місяців (після 11 кл.)

 Фахівці з інформаційних систем та технологій: 
 

–       проектують системне, комунікаційне і прикладне програмне забезпечення, технічні засоби комунікаційних, інформаційних технологій, мереж та систем;

–       впроваджують та експлуатують сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних із використанням технологій Big Data, Data Science, Cloud computing, Artificial Intelligence) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва;

–       проектують, розгортають, інтегрують, управляють, адмініструють та супроводжують застосунки комунікаційних мереж, хмарних сервісів та інфраструктури організацій;

–       є користувачами інтелектуальних інформаційних технологій новітніх систем накопичення, обробки, збереження інформації;

–       адмініструють операційні системи,  серверне програмне забезпечення.

–       володіють необхідними навичками для ефективної співпраці з замовниками, аналізу існуючих проблем, роз’яснення можливих шляхів вирішення тощо.

 Що я буду вивчати?

Дисципліни,  що спрямовані на формування  професійних умінь та навиків:

–          Архітектура та проектування програмного забезпечення (SE311)

–          Веб-технології

–          Інтелектуальний аналіз даних

–          Комп’ютерні мережі

–          Операційні системи

–          Основи інтернету речей

–          Програмування для мобільних пристроїв

–          Проектування інформаційних систем

–          Сховища даних

–          Тестування програмного забезпечення

–          Технології розподілених систем та паралельних обчислень

–          Управління ІТ-проектами

  
Під час навчання здобувачі освіти приходять практику на підприємствах
м. Луцька та області
 Ким я буду працювати?

–       Адміністратор бази даних (database administrator, Junior DBA);

–       Адміністратор системи (System administrator);

–       Архітектор інтернету речей;

–       Web-інженер (Web developer);

–       Розробник програмного забезпечення, інфопродуктів (Junior Developer);

–       Тестувальник (QA Engineer);

–       Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа;

–       Спеціаліст з  управління проектами (Project Manager)

–       Фахівець з розробки та тестування інформаційних технологій (DevOps, IT-Engineer);

–       Фахівець з підтримки інформаційних систем (Helpdesk);

–       Консультант (експерт) з впровадження і підтримки ERP-систем  та CRM-систем (Team Lead)

 

 

 

 

 Технічний фаховий коледж є структурним підрозділом Луцького НТУ. Завдяки наскрізним навчальним планам  підготовки фахівців випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту за скороченим терміном навчання  у Луцькому НТУ (поступають на ІІІ курс з терміном навчання 2 роки).