Учнів

Освітньо-професійних програм

Професій

~

Освітньо-професійна програма:

Інформаційні системи та технології

R

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з інформаційних систем та технологій

Термін навчання:

3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.); 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.)

Керівник проєктної групи:

Вовк Петро Богданович, e-mail: wowkpetro@gmail.com

Хто володіє інформацією, той володіє світом!

Професійна реалізація

      Технологічна сфера: проектування, монтаж, налагодження та технічна підтримка ІТ-інфраструктури підприємств та організацій. Акцент зроблено на методи та технології програмування й управління інформаційними ресурсами,  розробку та практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Cloud сервісах, Big Data (сховищ), створення і обслуговування комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створення та супроводу інтелектуальних  програмних рішень.

Фахівці з інформаційних систем та технологій: 

 • проектують системне, комунікаційне і прикладне програмне забезпечення, технічні засоби комунікаційних, інформаційних технологій, мереж та систем;
 • впроваджують та експлуатують сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних із використанням технологій Big Data, Data Science, Cloud computing, Artificial Intelligence) у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва;
 • проектують, розгортають, інтегрують, управляють, адмініструють та супроводжують застосунки комунікаційних мереж, хмарних сервісів та інфраструктури організацій;
 • є користувачами інтелектуальних інформаційних технологій новітніх систем накопичення, обробки, збереження інформації;
 • адмініструють операційні системи,  серверне програмне забезпечення;
 • володіють необхідними навичками для ефективної співпраці з замовниками, аналізу існуючих проблем, роз’яснення можливих шляхів вирішення тощо.

Де зможу працевлаштуватися?

  Випускники Технічного фахового коледжу працюють в провідних підприємствах та установах як Волині та України, так і за кордоном, у науково-дослідних інститутах і лабораторіях, обчислювальних центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, у тому числі в «ПриватБанку», «Державному Ощадному банку України», в телекомунікаційних компаніях «Укртелеком» та «Датагруп», в компаніях, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення: Волинській софтовій компанії,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інших.

  Крім того, випускники мають можливість продовжити навчання в Луцькому Національному технічному університеті  за скороченим терміном на спеціальностях 12-ї галузі для одержання кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

     

 Ким я буду працювати?

–       Адміністратор бази даних (database administrator, Junior DBA);

–       Адміністратор системи (System administrator);

–       Архітектор інтернету речей;

–       Web-інженер (Web developer);

–       Розробник програмного забезпечення, інфопродуктів (Junior Developer);

–       Тестувальник (QA Engineer);

–       Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа;

–       Спеціаліст з  управління проектами (Project Manager)

–       Фахівець з розробки та тестування інформаційних технологій (DevOps, IT-Engineer);

–       Фахівець з підтримки інформаційних систем (Helpdesk);

–       Консультант (експерт) з впровадження і підтримки ERP-систем  та CRM-систем (Team Lead)

 Що я буду вивчати?

 • Архітектуру та проектування програмного забезпечення (SE311);
 • Веб-технології;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Організацію комп’ютерних мереж та систем, їх налаштування та обслуговування;
 • Організацію та адміністрування баз даних;
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення;
 • Системи захисту інформації в комп’ютерних системах;
 • Основи інтернету речей;
 • Мови програмування високого і низького рівнів: Assembler, С, C ++, у тому числі Web-програмування: Java, Python;
 • Програмування для мобільних пристроїв;
 • Проектування, розгортання, інтегрування, адміністрування й технічну підтримку інформаційних систем та технологій;
 • Сховища даних;
 • Тестування програмного забезпечення;
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • Технології та компоненти віртуальних систем;
 • Системи менеджменту якості;
 • Управління ІТ-проектами.

Під час навчання здобувачі освіти приходять практику на підприємствах м. Луцька та області

     Завдяки наскрізним навчальним планам  підготовки фахівців випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту за скороченим терміном навчання  у Луцькому НТУ (поступають на ІІІ курс з терміном навчання 2 роки).

Освітнє середовище

Тебе навчатиме колектив професіоналів

Освітній простір

лабораторії та кабінети