Студентів на спеціальності

Випускників з спеціальності

Освітніх компонентів

Кількість практик

Наша мета: підготовка високоінтелектуального покоління свідомих фахівців в галузі транспортних технологій (на автомобільному транспорті), необхідних для здійснення виробничої діяльності на підприємствах транспортної інфраструктури та забезпечення можливості продовження навчання за програмами першого циклу вищої освіти.

i

Освітньо-професійна програма:

 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Керівник групи забезпечення ОПП:

Грабовець Віталій Валерійович,
e-mail: grabovetsvitalij@gmail.com 

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.);
 • 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.).

Інноваційна логістика на автомобільному транспорті – твій шлях у майбутнє!

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

      Компетентності випускника: здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі транспортних систем та технологій під час здійснення професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності. 

Наші випускники можуть працювати: 

 • на автотранспортних підприємствах;

 • в пасажирських та вантажних транспортних організаціях;

 • на логістичних підприємствах;

 • у транспортно-експедиторських компаніях;

 • в  автотранспортних підрозділах підприємств;

 • у службах управління транспортом;

 • в підрозділах поліції.

Де я зможу працювати?

   У місцевих державних органах виконавчої влади, провідних підприємствах автомобільного транспорту і установах Волині      та України, а також за кордоном, у науково-дослідних інститутах і  лабораторіях, фірмах, комерційних організаціях, у тому числі: відділ державного нагляду (контролю) у Волинській області Державної служби України з безпеки на транспорті, Відділ транспорту Луцької міської ради,  Волинська торгово-промислова палата, ДП «Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», КП «Луцьке підприємство електротранспорту», ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій», ТОВ «88Логістик», ПП «МВП «Логістик», ТзОВ «Павер Транс Трейд», ТзОВ «Веставтотрейд», ТОВ «Алві-Транс» ЛТД, ФОП Леонтьєв С.П., ТОВ «Венда», ФОП Гупало Л.В., ФОП Книш С.М., ФОП Домнюк П.М., та інших.
   Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання в Луцькому Національному технічному університеті  (скорочений термін навчання) за відповідними освітніми програмами для здобуття ступеня бакалавра та магістра.

Наші випускники обійматимуть посади:

 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • диспетчер з міжнародних перевезень;
 • диспетчер служби перевезень;
 • диспетчер станційний;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • інспектор з безпеки руху;
 • ревізор з безпеки руху;
 • технік-інспектор з контролю за використанням палива;
 • оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті;
 • декларанта експорту і імпорту товарів;
 • техніка-організатора міжнародних перевезень;
 • інспектора з міжнародних перевезень.

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Здобувачі освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр автомобільного трнаспорту будуть вивчати такі дисципліни:

 • Вступ до спеціальності;
 • Основи статистики та теорії ймовірності;
 • Комп’ютерна графіка;
 • Загальний курс транспорту;
 • Засоби автомобільного транспорту;
 • Транспортна географія;
 • Охорона праці та безпека життєдіяльності;
 • Організація навантажувально-розвантажувальних робіт;
 • Безпека та організація дорожнього руху;
 • Комерційна діяльність на транспорті;
 • Транспортно-експедиційна діяльність;
 • Проектування транспортно-складських комплексів;
 • Вантажні автомобільні перевезення;
 • Пасажирські автомобільні перевезення;
 • Міжнародні автомобільні перевезення;
 • Економіка транспорту.

ЗДОБУДУ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 • здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового процесу сучасною українською мовою як усно, так і письмово;
 • використовувати навички усної та письмової комунікації у професійній взаємодії з представниками інших професій, та ефективно працювати у команді;
 • розпізнавати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи;
 • розробляти, оформляти та впроваджувати у транспортний процес документацію;
 • здатність використовувати професійні знання для організації процесу перевезень вантажів і пасажирів;
 • здатність до оцінки ефективності роботи діяльності АТП;
 • здатність адаптувати діяльність АТП до змін потреб ринку транспортних послуг;
 • здатність розробляти напрями перспективного розвитку підприємства;
 • здатність визначати вплив і роль факторів на продуктивність і собівартість перевезень вантажів та пасажирів;
 • здатність використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації і управління виробничою діяльності автотранспортного підприємства.

Нікіта Міронов

Студент. ІТ-напрям

Мій вибір припав на ІТ-спеціальність, як тренд розвитку суспільства. Практичне спрямування дисциплін дасть мені гарний старт в кар’єрному напрямку.

Наталія Стаднюк

Викладач спеціальних дисциплін. Майстер виробничого навчання

Робота в коледжі надає наснагу розвиватися, творити, креативити. 

Михайло Іваницький

Випускник. Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

Креативний досвід викладачів і майстрів виробничого навчання дав мені поштовх до навчання та змогу реалізувати себе на виробництві. Знання та практичні навички, здобуті у коледжі, застосовую під час роботи  на посаді електромеханіка на ТЗоВ “Луцьк-ЕКСПО”

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Шановні батьки та вступники!

 

 

Запрошуємо на День відкритих дверей, який відбудеться 8 червня об 11 год. за адресою м.Луцьк, вул.Конякіна 5

You have Successfully Subscribed!