Циклова комісія створюється для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного процесу.

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямками:

– Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін.

– Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

– Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових та дипломних робіт (проектів).

– Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій.

– Керівництво дослідницькою та науковою роботою, технічною творчістю студентів.

– Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

– Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо.

– Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.

Корисні посилання