Випускова циклова комісія

Автомобільний транспорт 

Про циклову комісію

Випускова циклова комісія «Автомобільний транспорт» забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти за ОПП «Автомобільний транспорт» та «Сервісне обслуговування транспортних засобів» спеціальності 274 Автомобільний транспорт, галузі знань 27 Транспорт.

 

Голова випускової циклової комісії – Придюк Валентин Михайлович

Зліва направо: Самостян В. Р., Кальмук Д. Ю., Негодюк В. М.,

Дубицький О. С., Слатов І. М., Придюк В. М., Захарчук О. В.,

Дембіцький В. М., Шеретюк Б. П.,Грабовець В. В., Шульгач В. П.

 

На навчальний процес у коледжі вагомий вплив має спільна діяльність здобувачів освіти і викладачів, і його ефективність залежить в першу чергу від високої компетентності і відповідної професійної майстерності викладацького складу випускової циклової комісії.

До складу комісії входять: 7 кандидатів технічних наук, 7 доцентів, 7 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач – “спеціаліст другої категорії”, 4 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Викладачі ВЦК беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки технічної творчості студентів. Кількість науково-методичних видань викладачів ВЦК за останні роки складає: більше 60 публікацій у фахових виданнях (у тому числі в міжнародних наукометричних базах даних), близько 50 методичних видань, 5 електронних видань, 6 навчальних посібників.

Здобувачі освіти під керівництвом викладачів ВЦК беруть активну участь у студентських науково-технічних конференціях, регіональних навчально-методичних конференціях, а також у змаганнях серед практикантів коледжів у дилерській мережі Toyota, які організовувала Toyota Центр Львів, та в Національному етапі України Міжнародного спеціалізованого конкурсу професійної майстерності.

Разом у тісній співпраці із роботодавцями, враховуючи сучасні вимог ринку праці, постійно ведеться пошук шляхів поліпшення підготовки конкурентоспроможних фахівців. Проходження практик студентів та їх працевлаштування забезпечують такі наші партнери: автомобільна компанія «Богдан Моторс», «Преміум-Сервіс ЛТД», компанія «Modern-EXPO», ПАТ «Волиньавто», ВАТ «Луцький авторемзавод», ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД, центри автосервісу „Toyota”, „ŠKODA”, „Mitsubishi”, „Renault”, Volkswagen, ПП “Автосалон «Сафрон» та інших.

Викладацький склад

Придюк Валентин Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, голова ВЦК, голова групи забезпечення ОПП, спеціаліст вищої категорії, e-mail: pred.mbf@gmail.com

Дембіцький Валерій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, голова групи забезпечення ОПП, спеціаліст вищої категорії, e-mail: dvm2@meta.ua

Грабовець Віталій Валерійович, кандидат технічних наук, доцент,, спеціаліст вищої категорії

Дубицький Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Захарчук Олег Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Самостян Віктор Русланович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Герасимчук Олександр Павлович, кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

Кальмук Дмитро Юрійович, спеціаліст другої категорії

Негодюк Володимир Михайлович, спеціаліст

Слатов Іван Миколайович, спеціаліст

Шеретюк Богдан Павлович, спеціаліст

Шульгач Володимир Петрович, спеціаліст

Навчальні дисципліни

Викладачі ВЦК забезпечують вивчення дисциплін:

 • Вступ до спеціальності;
 • Автомобілі;
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів;
 • Автомобільні двигуни;
 • Електрообладнання автомобілів;
 • Технічна експлуатація автомобілів;
 • Правила безпеки дорожнього руху;
 • Основи технічної діагностики автомобіля;
 • Діагностика електрообладнання автомобілів (4 курс);
 • Особливості будови та технічної діагностики автомобілів іноземного виробництва (4 курс);
 • Основи гідравліки;
 • Основи технології ремонту;
 • Автомобільні  перевезення.

З усіх дисциплін, які викладають члени комісії, розроблені програми для підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності до робочих програм розроблено навчально-методичне забезпечення. За 2017-2018 н.р. викладачами комісії розроблено:

 1. Технічна експлуатація автомобілів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М.).
 2. Технічна експлуатація автомобілів (Технологічне проектування СТО). Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М., Самостян В.Р.).
 3. Автомобілі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Гріцаєв Я.В.).
 4. Основи технології ремонту. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Грабовець В.В.).
 5. Автомобільні перевезення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Дубицький О.С.).
 6. Основи гідравліки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. (автор Захарчук О.В.).
Методичні напрацювання

Викладачі ВЦК забезпечують вивчення дисциплін:

 • Вступ до спеціальності;
 • Автомобілі;
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів;
 • Автомобільні двигуни;
 • Електрообладнання автомобілів;
 • Технічна експлуатація автомобілів;
 • Правила безпеки дорожнього руху;
 • Основи технічної діагностики автомобіля;
 • Діагностика електрообладнання автомобілів (4 курс);
 • Особливості будови та технічної діагностики автомобілів іноземного виробництва (4 курс);
 • Основи гідравліки;
 • Основи технології ремонту;
 • Автомобільні  перевезення.

З усіх дисциплін, які викладають члени комісії, розроблені програми для підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності до робочих програм розроблено навчально-методичне забезпечення. За 2017-2018 н.р. викладачами комісії розроблено:

 1. Технічна експлуатація автомобілів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М.).
 2. Технічна експлуатація автомобілів (Технологічне проектування СТО). Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М., Самостян В.Р.).
 3. Автомобілі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Гріцаєв Я.В.).
 4. Основи технології ремонту. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Грабовець В.В.).
 5. Автомобільні перевезення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Дубицький О.С.).
 6. Основи гідравліки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. (автор Захарчук О.В.).

Наша гордість

Викладачі циклової комісії приймали участь у V Міжнародній науково-технічній конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», яка відбулась 29 травня – 01 червня 2018 р. у Луцькому НТУ. Ініціатор та організатор цього наукового заходу кафедра «Автомобілів і транспортних технологій» машинобудівного факультету.

Викладачі циклової комісії приймали участь у науково-мотодичному семінарі на тему “Забезпечення безпеки дорожнього руху”, який проводився у коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Студенти ТК Луцького НТУ під керівництвом викладачів циклової комісії приймають активну участь у конкурсах, майстер-класах, змаганнях, конференціях, семінарах.

Хороші результати показали студенти коледжу Шершень Віктор, Гайдучик Богдан (керівник к.т.н., викладач Дембіцький В.М.) у змаганнях серед практикантів коледжів у дилерській мережі Тойота, які організовувала Тойота Центр Львів.

На високому рівні пройшла друга регіональна навчально-методична конференція «Методи та засоби побудови інтегрованої освіти фахівця автомобільної галузі» (Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя), у якій прийняли участь від ТК Луцького НТУ викладач Гріцаєв Я.В, майстер виробничого навчання Кальмук Д.Ю., студенти групи 31-ОРА Мазелюк П.О. та Лошук В.В.

Корисні посилання

НОВИНИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

Екскурсія на ПрАТ ВОЛИНЬ-АВТО

Учні Технічного коледжу здійснили екскурсію на ПРАТ ВОЛИНЬ-АВТО. Заступник генерального директора Лебедюк М.С. ознайомив учнів з роботою постів на яких здійснюється діагностика...

Екскурсія на СТО PribaltService

Учні Технічного коледжу побували на СТО PribaltService. Екскурсію для учнів провів Дорошенко А.І., який ознайомив їх з роботою СТО., а зокрема відділенням діагностики...

Поради молодим викладачам

Викладач повинен ретельно готуватись до уроку. Він зобов'язаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та поурочний план. На уроці викладач повинен керуватись поурочним планом і дотриму­ва­тись...

Як підготуватися до відкритого заняття?

Підготовка до відкритого заняття проводиться відповідно до оптимальних вимог методики проведення занять: аналіз змісту навчального матеріалу; аналіз особливостей конкретного контингенту учнів на даному занятті; вибір методів, форм і засобів навчання; короткий опис...

Оголошення

ТФК ЛНТУ, Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської ОДА, Молодіжна рада при Луцькій міській раді та Рада молодих вчених ЛНТУ запрошує Вас до участі в ІІІ Науково-методичній конференції «Інтенсифікація освітнього процесу на основі системного підходу та впровадження сучасних технологій навчання», яка відбудеться  17 травня 2024 р. о 10.00, вул. Конякіна 5.

 

You have Successfully Subscribed!