Автомобільний транспорт

Голова випускаючої циклової комісії – Придюк Валентин Михайлович

Зліва направо:
Гріцаєв Ярослав Васильовичвикладач спецдисциплін, спеціаліст другої категорії,
Захарчук Олег Вікторович –  викладач спецдисциплін, к.т.н., спеціаліст вищої категорії,
Дембіцький Валерій Миколайовичвикладач спецдисциплін, к.т.н., спеціаліст вищої категорії,
Придюк Валентин Михайловичвикладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Грабовець Віталій Валерійовичвикладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Самостян Віктор Руслановичвикладач спецдисциплін, к.т.н., доцент, спеціаліст вищої категорії,
Дубицький Олександр Сергійовичвикладач спецдисциплін, к.т.н., спеціаліст вищої категорії.

ВЦК здійснює підготовку фахівців спеціальності 274 – Автомобільний транспорт, галузь знань 27 – Транспорт. Кваліфікація – механік.

Робота комісії протягом 2017-2018 н.р. проводилася в рамках науково-методичної проблеми «Забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників»

Пріоритетними завданнями роботи комісії в процесі реалізації проблеми є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • виховання інформаційної культури як складової загальної культури студентів;
 • поглиблення теоретичних основ навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього фахівця;
 • удосконалення контролю та оцінки навчальних досягнень студентів;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • розробка та вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • організація практичного навчання викладачів щодо підвищення їх професійної компетентності в опануванні  сучасними перспективними технологіями та методиками.

Сфери діяльності: конструювання, експлуатація, ремонт та виробництво автомобілів. Молодший спеціаліст готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутах та бюро, ремонтних службах.

Викладачі ВЦК забезпечують вивчення дисциплін:

 • Вступ до спеціальності;
 • Автомобілі;
 • Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів;
 • Автомобільні двигуни;
 • Електрообладнання автомобілів;
 • Технічна експлуатація автомобілів;
 • Правила безпеки дорожнього руху;
 • Основи технічної діагностики автомобіля;
 • Діагностика електрообладнання автомобілів (4 курс);
 • Особливості будови та технічної діагностики автомобілів іноземного виробництва (4 курс);
 • Основи гідравліки;
 • Основи технології ремонту;
 • Автомобільні  перевезення.

З усіх дисциплін, які викладають члени комісії, розроблені програми для підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». У відповідності до робочих програм розроблено навчально-методичне забезпечення. За 2017-2018 н.р. викладачами комісії розроблено:

 1. Технічна експлуатація автомобілів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М.).
 2. Технічна експлуатація автомобілів (Технологічне проектування СТО). Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автори: Дембіцький В.М., Придюк В.М., Самостян В.Р.).
 3. Автомобілі. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Гріцаєв Я.В.).
 4. Основи технології ремонту. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Грабовець В.В.).
 5. Автомобільні перевезення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» усіх форм навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста (автор Дубицький О.С.).
 6. Основи гідравліки. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навчання, які здобувають ступінь молодшого спеціаліста. (автор Захарчук О.В.).

Основні публікації викладачів комісії:

 1. Придюк В.М. Аналіз шляхів підвищення ефективності використання автотранспортних засобів при перевезенні небезпечних вантажів / В.М. Придюк // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – Вип. 45 (травень – червень 2014). – С. 444-447.
 2. Пустюльга С.І. Метод пріорітетів формування допустимих опорних планів перевезень для транспортних задач / С.І. Пустюльга, В.М. Придюк, В.Р. Самостян // Науковий журнал. «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – Вип. 1 (червень 2016). – С. 133-138.
 3. Сидорчук О.В. Системні засади управління конфігурацією машинно-тракторних агрегатів у проектах сільськогосподарського виробництва «Наукові нотатки»: /О.В. Сидорчук, І.С. Мурований, Л.Л. Сидорчук, Я.В. Гріцаєв// Наукові нотатки. Міжвузівський збірник – Луцьк: Луцький НТУ, – Вип. 45. – С. 514-516;
 4. Дембіцький В.М. Прогнозування режимів роботи систем рекуперативного гальмування / В.М. Дембіцький, В.І. Павлюк // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал — Луцьк: Луцький НТУ, 2016. № 7. – с. 42 – 47.
 5. Residual Life Estimation Procedure for a Fatigue Crack-Containing Bogie Frame of the Electric Locomotive / V. R. Skal’s’kyi, D. V. Rudavs’kyi and O. S. Dubyts’kyi // Strength of Materials. – Volume 48. – Issue 2 (2016). – Page 36–43.
 6. Zakharchuk V.I. The study of operational parameters of a wyeeled tractor with a gas engine in the transport process / V.I. Zakharchuk, O.V. Zakharchuk, N.G. Kuts, M.I Zakharchuk // International symposium ISB-INMA TEH. Agricultural and mechanical engineering. Bucharest. 2017. – 81-86.
 7. Пустюльга С., Самостян В., Толстушко О., Коробка С., Бабич М. Fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors. Східно-Європейський журнал передових технологій. 2017, Vol. 6, p. 33- 63.

Викладачі циклової комісії приймали участь у V Міжнародній науково-технічній конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей», яка відбулась 29 травня – 01 червня 2018 р. у Луцькому НТУ. Ініціатор та організатор цього наукового заходу кафедра «Автомобілів і транспортних технологій» машинобудівного факультету.

Викладачі циклової комісії приймали участь у науково-мотодичному семінарі на тему “Забезпечення безпеки дорожнього руху”, який проводився у коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Студенти ТК Луцького НТУ під керівництвом викладачів циклової комісії приймають активну участь у конкурсах, майстер-класах, змаганнях, конференціях, семінарах.

Хороші результати показали студенти коледжу Шершень Віктор, Гайдучик Богдан (керівник к.т.н., викладач Дембіцький В.М.) у змаганнях серед практикантів коледжів у дилерській мережі Тойота, які організовувала Тойота Центр Львів.

На високому рівні пройшла друга регіональна навчально-методична конференція «Методи та засоби побудови інтегрованої освіти фахівця автомобільної галузі» (Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пулюя), у якій прийняли участь від ТК Луцького НТУ викладач Гріцаєв Я.В, майстер виробничого навчання Кальмук Д.Ю., студенти групи 31-ОРА Мазелюк П.О. та Лошук В.В.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.