Природничо-математичних дисциплін

Голова циклової комісії – Случик Наталя Володимирівна

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Навчальна робота циклової комісії організована з урахуванням навчально-виховного процесу та направлена на формування знань, умінь та навичок студентів із фундаментальних дисциплін.

Зліва направо: Вржещ І.В., Ромашко О.М., Аббасова Р.І., Онуфрійчук Л.П., Новосад В.О. Кирилюк О.В, Філюк Л.П., Случик Н.В., Боровська Ю.В

Студенти під керівництвом викладачів циклової комісії приймають участь у наукових конференціях: студентська конференція в ТК Луцького НТУ «Сучасні технології в системі освіти, науки та виробництві», доповідь «Гістотехнології. Можливості та перспективи використання»; ХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція м. Вінниця, доповідь «Значення хімічної освіти та перспективи її розвитку в Україні»; ІІ Міжнародна конференція «Актуальні проблеми фундаментальних наук», доповідь «Механоелектричний ефект у надплинному гелії-4» о.Світязь. Також студенти щорічно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Волинської області.

З метою використання у навчальному процесі та для організації самостійної роботи студентів викладачами розроблено електронні посібники: електронний посібник з дисципліни «Електрика і магнетизм», електронний посібник з дисципліни «Алгебра і початки аналізу», електронний посібник з дисципліни «Основи електроніки».

Традиційною формою роботи циклової комісії природничо-математичних дисциплін, яка має звітно-показову мету, є проведення тижня циклової комісії. Протягом тижня циклова комісія проводить заходи, розкриваючи рівень своєї методичної роботи та її різноманітність.