Математично-природничих дисциплін

R

Професійне спрямування

Наша діяльність спрямована на розвиток пізнавальної діяльності здобувачів освіти,  впровадження в практику знань з математичних та природничих дисциплін.

Методична проблема – використання технологій та принципів особистісно орієнтованого навчання при викладанні природничо-математичних дисциплін.

Направленість

Формування ключових компетентностей в процесі вивчення природничо-математичних наук і технологій та реалізація інформаційно-цифрової компетентності.

~

Контакти

Голова циклової комісії – Стефанська Неля Олександрівна, Neliastefanska@gmail.com

про циклову комісію

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Це згуртований ефективно працюючий колектив, який нараховує 16 фахівців, різних за віком і досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують формування загальних та фахових  компетентностей здобувачів освіти.

До складу комісії входять: 9 викладачів ‒  «спеціалісти вищої категорії», серед яких 2 викладачі яким присвоєно педагогічне звання «викладач-методист», 4 кандидати наук та 2 доценти; 2 викладачі – «спеціалісти першої категорії»; 5 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Зліва направо: Аббасова Р.І., Філюк Л.П., Данилюк І.В., Чос К.В., Ромашко О.М., Стефанська Н.О., Войтович О.О., Яневич В.В., Случик Н.В., Боровська Ю.В., Пантєлєєв В.О., Радіщук Т.П., Горбач В.В.

Голова циклової комісії – Стефанська Неля Олександрівна.

Робота циклової комісії природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тобто тією базою у навчанні, яка допомагає засвоїти систему основних та професійних дисциплін, що дозволяють кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, регулярно проводять відкриті заняття, залучають здобувачів коледжу до участі у різноманітних олімпіадах та конкурсах. Зокрема здобувачі освіти щорічно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики.

Згідно з перспективним планом підготовки методичної літератури викладачі комісії розробляють конспекти лекцій, методичні вказівки до проведення практичних та лабораторних робіт, самостійного вивчення тем, збірки дидактичних матеріалів для тематичного контролю знань здобувачів, збірники тестових завдань тощо.

Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін у своїй  роботі вміло поєднують традиційні форми і методи навчання та технології дистанційного навчання. Зокрема, викладачами активно використовуються платформи відеоконференцій Teams та Zoom, інтерактивні дошки Jamboard та whiteboard, тестування  в режимі онлайн проводиться  за допомогою платформ Google Form, TestPro, Classtime. Доступ  студентів до матеріалів лекцій та  практичних завдань забезпечується за допомогою  розміщення викладачами матеріалів на Google Disk, Teams, Moodle.

Щорічно в коледжі проводиться тиждень циклової комісії як творча співпраця здобувачів освіти та викладачів. Основним завданням є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості здобувачів, сприяння формуванню їхнього науково-пошукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів.

 

Горбач Віта Володимирівна, викладач, спеціаліст

horbach.vita@gmail.com

Аббасова Руслана Іванівна, викладач, спеціаліст вищої категорії

abbasova5@ukr.net

 

Громик Оксана Миколаївна, кандидат географічних наук, доцент

o.hromyk@lutsk-ntu.com.ua

Чос Карина Володимирівна викладач , спеціаліст

svitlana.chos@gmail.com

  Радіщук Тамара Петрівна, викладач, кандидат економічних наук, доцент, викладач – методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, голова Науково-методичної комісії № 4 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України sonenay@gmail.com

Ясниська Вікторія Анатоліївна, викладач, спеціаліст yasnyskaviktoria@gmail.com

Ромашко Олена  Миколаївна, викладач, спеціаліст вищої категорії

olenaromashko130478@gmail.com

Случик Наталія Володимирівна, викладач, спеціаліст вищої категорії

nataliasluchik182@gmail.com

Філюк Любов Панасівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,

filuklubov@gmail.com

 

 

Яневич Вадим Володимирович, викладач, спеціаліст yanevychvadim@gmail.com
  Войтович Оксана Орестівна, викладач, спеціаліст вищої категорії okasana.vososna@gmail.com 
Стефанська Неля Олександрівна, викладач,  кандидат фізико-математичних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін   Neliastefanska@gmail.com
  Данилюк Ірина Вікторівна, викладач, кандидат хімічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  danylyuk.iryna@gmail.com

Пантєлєєв Владислав Олександрович, викладач, спеціаліст

panteleevvladislav52@gmail.com

  Боровська Юлія Василівна, викладач, спеціаліст I категорії, yulia_borovska@ukr.net

 

Робочі будні цк

Ми формуємо знання з фундаментальних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Це згуртований ефективно працюючий колектив, який нараховує 16 фахівців, різних за віком і досвідом педагогічної роботи, які на високому рівні забезпечують формування загальних та фахових  компетентностей здобувачів освіти.

Нормативна документація