Електрообладнання сучасного автомобіля є складною системою, що забезпечує автоматизацію робочих процесів, економію пального, безпеку руху. Сучасний автомобільний засіб – це складний механізм електронних датчиків, приладів та систем якими вправно керує майстер з діагностики. Він виконує діагностування усіх систем автомобіля: двигуна, трансмісії та допоміжного обладнання.

З огляду на завантаженість зорових аналізаторів водія дедалі частіше використовуються електронні пристрої для індикації швидкості руху автомобіля, частоти обертання колінчастого вала двигуна, температури охолоджувальної рідини, тиску масла.

Завдання та обов’язки майстра:

 • Планує свою роботу у відповідності до отриманих завдань.
 • Готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.
 • Аналізує попередню інформацію щодо недоліків у роботі електронного та електричного устаткування.
 • Визначає черговість діагностування окремих компонентів електронного та електричного устаткування, необхідність та порядок застосування для цього специфічних приладів, інструментів і матеріалів.
 • Здійснює діагностування електронного та електричного устаткування автомобільних засобів.
 • Застосовує доцільні довідкові матеріали щодо стандартних (еталонних) кількісних показників роботи електронного та електричного устаткування та порівнює їх із показниками, отриманими у ході діагностування.
 • За результатами діагностування проводить налагодження електронного та електричного устаткування.
 • Виявляє дефектні компоненти устаткування, які не підлягають налагодженню, замінює їх на справні.
 • Здійснює складні види ремонту дефектних компонентів устаткування та технічне обслуговування засобів діагностування і налагодження, які застосовує у роботі. У разі виявлення недоліків у роботі (несправності) діагностичного устаткування замінює або здійснює його ремонт.
 • Веде облік виконаних робіт та оформлює необхідну документацію щодо проведення діагностування та налагодження електронного та електричного устаткування автомобільних засобів, а також приймання та здавання клієнту налагоджених компонентів електронного устаткування разом із автомобільним засобом або окремо від нього.
 • Здає на склад або до ремонтних підрозділів дефектні компоненти електронного та електричного устаткування та отримує зі складу необхідні нові.

Під керівництвом викладачів, майстрів виробничого навчання учні вивчають:

 • будову та правила експлуатації діагностичного устаткування;
 • основні параметри технічного стану електронного та електричного устаткування автомобільних засобів;
 • методи діагностування та налагодження, технологію обслуговування, способи виявлення несправностей,
 • види та порядок здійснення ремонту,
 • послідовність контролю технічного стану електронного та електричного устаткування;
 • правила читання електричних та електронних схем, графіків та діаграм;
 • порядок і правила оформлення технічної документації під час діагностування,
 • налагодження та ремонту електронного та електричного устаткування;
 • порядок і правила оформлення звітної документації;
 • норми та правила техніки безпеки, охорони та гігієни праці,
 • протипожежного захисту.

Професійні назви робіт, які здатні виконувати  учні:

 • головне освітлення – регулювання;
 • діагностика датчиків системи управління двигуном за діагностичними параметрами візуальними і виміряними робочими сигналами;
 • діагностувати, регулювати та ремонтувати складні схеми приладів та складових одиниць електроустаткування автомобілів(систем керування двигуном, електрообладнання трансмісії, електрообладнання гальмівної системи, електрообладнання рульового керування, електрообладнання ходової частини, додаткового електрообладнання кондиціонування повітря ;
 • бортова діагностична система автомобіля – підключення автомобільного сканера,
 • зчитування стандартних кодів несправностей,
 • аналіз основних робочих параметрів електронної системи управління двигуном в випробувальному їздовому режимі;
 • система комфорту – складання короткого резюме про функціональний зв’язок та схему з’єднання цілісної конструктивної підсистеми та аналіз компонентів, які необхідно перевірити з огляду на сервісні задачі, ремонту чи заміни;
 • охоронна система – технічний огляд, обслуговування та перевірка роботи;
 • антиблокувальна система гальм – технічний огляд;
 • обслуговування та перевірка роботи.

Учні ТК Луцького НТУ під керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання приймають активну участь у конкурсах фахової майстерності, майстер-класах, змаганнях, конференціях, семінарах тощо. Уже з першого курсу майстри виробничого навчання організовують для учнів екскурсії на базові підприємства міста Луцька. Проходження виробничого навчання та практики учнів, окрім навчально-виробничих майстерень закладу, та їх працевлаштування забезпечують такі підприємства різної форми власності: ВКФ ТОВ «Віта-Авто», ТзОВ «Холодтехсервіс», ПАТ «Волинь-Авто», ПП «Луцьксервіс», ТзОВ «Луцьк-Експо», та ін.