Учнів професії

Випускників професії

Освітніх компонентів

Професійно-практична підготовка

7233 СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

Наша мета – підготовка спеціаліста, який забезпечить безперебійну роботу обладнання, підтримання  його в справному стані, шляхом виконання ремонту, монтажу, демонтажу та обслуговування механічної частини обладнання. 

Майстри виробничого навчання:

– Радюк Сергій Миколайович,
e-mail:

– Чиж Олена Миколаївна,
e-mail: irunka18032000@gmail.com 

Освітня кваліфікація:

слюсар-ремонтник

Термін навчання:

 • 3 роки (після 9 класу)

Слюсар-ремонтник – це престижно і актуально.

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

   Технологічна сферавміння розбирати, складати та випробувати вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин, слюсарна обробка деталей та вузлів.

Ким я зможу працювати?

 • виготовляти деталі та вузли на підприємствах машинобудівної  галузі;
 • надавати послуги у сфері житлово-комунального господарства та обслуговування населення;
 • виконувати нероз’ємні з’єднання будівельних конструкцій;
 • виготовляти предмети житлової обстановки (підставки, ліжка, лави, бесідки, піддаххя, перила);
 • здійснювати поточний та плановий ремонт, налаштування та регулювання обладнання харчової, швейної, целюлозно- паперової галузі.

 Де я зможу працевлаштуватися?

   У провідних підприємствах автомобільного транспорту і установах Волині та України, а також за кордоном, у науково-дослідних інститутах і  лабораторіях, фірмах, комерційних організаціях, у тому числі в ДП «Автоскладальний завод №1 АТ АК  «Богдан Моторс», ТзОВ «СФ, Комплект ЛТД»,  ТзОВ «Квадрат Плюс» та ін.

 

 

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Здобувачі ОКР “кваліфікований робіник” професії Слюсар-ремонтник будуть вивчати такі дисципліни:

 • основи трудового законодавства;
 • основи галузевої економіки;
 • інформаційні технології;
 • слюсарна справа;
 • технічне креслення;
 • матеріалознавство;
 • допуски та технічні вимірювання;
 • електротехніка;
 • охорона праці;
 • будова, ТО;
 • ділова активність;
 • основи підприємницької діяльності.

ЗДОБУДУ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 • виконувати огляд вузлів і механізмів;
 • контролювати стан закріпленого устаткування;
 • промивати, чистити, змащувати деталі та знімати залипання;
 • проводити ремонт, обслуговування та випробування промислового обладнання різної складності;
 • встановлювати, вивіряти та регулювати устаткування;
 • розбирати та складати вузли та механізми промислового обладнання;
 • виконувати ручне дугове зварювання у різних просторових положеннях;
 • виконувати плазмове зварювання конструкцій з кольорових та чорних металів;
 • виконувати повітряно- дугове та плазмове різання заготовок з різних металів;
 • наплавляти деталі машин різної складності.

ВІДГУКИ

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МАЙСТЕРНІ ТА ЛАБОРАТОРІЇ

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

   Слюсар-ремонтникце кваліфікований робітник, що займається розбирає несправні вузли та механізми; виготовляє, зміцнює та замінює спрацьовані деталі; встановляє, регулює, випробовує обладнання на виробництві, слідкує за його технічним станом, змащує та усуває дрібні неполадки.

   Жодне підприємство, що займається виробництвом не може обійтись без технологічного обладнання. Тому представники професії слюсар- ремонтник – незамінні у будь-якому виробництві – від гірничо-добувальної галузі до харчової промисловості.

   З розвитком виробництва в Україні, слюсар-ремонтник стає з кожним днем все більш популярною професією на ринку праці. Фахівці з цієї професії можуть працювати у ремонтних цехах та майстернях, ЖЕКах, на будівництві, у газовому господарстві, хімічній промисловості, в машинобудуванні.

Історія професії

   Професія слюсаря налічує багату історію. Першу згадка про слюсарну справу була знайдена у Віденському архіві та датується 1463 роком. Назва професії походить від німецького слова schlos – замок. Шлоссерами називали майстрів, які виготовляли замки.

   Новим витком у розвитку професії слюсаря стало винайдення металорізальних верстатів, що значно скоротило застосування ручної слюсарної обробки та покращило якість обробки металу. З’явились фахівці, праця яких заключається у обробці металу на певних видах верстатів: свердлувальник, токар, фрезерувальник, шліфувальник.

   Здавалось, що професія слюсаря втратила своє значення. Однак, з розвитком машинобудування, з’явилась потреба у обслуговуванні, налагодженні, ремонті верстатів та іншого металообробного обладнання. Цю нішу зайняв слюсар-ремонтник, що на відміну від інших кваліфікованих робітників, повинен володіти більш широким колом знань та вмінь, що включають в себе технологію виготовлення та відновлення деталей; складання та регулювання вузлів, механізмів та обладнання; монтаж та демонтаж устаткування; діагностування, проведення поточних та капітальних ремонтів; забезпечення мінімальних втрат на виробництві та модернізації устаткування.

 

Професія: Слюсар-ремонтник

Кваліфікація: слюсар-ремонтник 2 розряду (II рівень НРК)

Кваліфікаційна характеристика

     Завдання та обов’язки:

  • Розбирає, ремонтує, складає та випробовує прості вузли і механізми устаткування, агрегатів та машин.
  • Ремонтує просте устаткування, агрегати і машини, а також середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
  • Виконує слюсарне оброблення деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності).
  • Промиває, чистить, змащує деталі та знімає заливання.
  • Виконує роботи з застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних верстатах.
  • Шабрує деталі за допомогою механізованого інструменту.
  • Виготовляє прості пристрої для ремонту і складання.

   Повинен знати:

  • основні заходи виконання робіт з розбирання, ремонту та складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів та машин;
  • призначення та правила застосування слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту;
  • основні механічні властивості оброблюваних матеріалів;
  • основні поняття про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості;
  • найменування, маркування і правила застосування мастил, мийних речовин, металів.

         Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

  Професія: Слюсар-ремонтник

  Кваліфікація: слюсар-ремонтник 3-го розряду

   Кваліфікаційна характеристика

     Завдання та обов’язки:

  • Розбирає, ремонтує, складає та випробовує середньої складності вузли та механізми устаткування, агрегатів і машин.
  • Ремонтує, регулює та випробовує середньої складності устаткування, агрегати і машини, а також складне під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.
  • Виконує слюсарне оброблення деталей за 11-12-м квалітетами (4-5-м класами точності).
  • Ремонтує футероване устаткування та устаткування, яке виготовлене з захисних матеріалів та феросиліцію.
  • Розбирає, складає та ущільнює фаолітову та керамічну апаратуру і комунікації.
  • Виготовляє пристрої середньої складності для ремонту і складання.
  • Виконує такелажні роботи під час переміщення вантажів за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

     Повинен знати:

  • будову устаткування, яке ремонтує;
  • призначення та взаємодію основних вузлів і механізмів;
  • технологічну послідовність розбирання, ремонту і складання устаткування, агрегатів і машин;
  • технічні умови на випробування, регулювання та приймання вузлів та механізмів;
  • основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
  • допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів;
  • правила експлуатації вантажопідіймальних засобів і механізмів, якими керують з підлоги.

         Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією Слюсар-ремонтник 2-го розряду – не менше 1 року. 

  Професія: Слюсар-ремонтник

  Кваліфікація: слюсар-ремонтник 4-го розряду (ІІІ рівень НРК)

   Кваліфікаційна характеристика

     Завдання та обов’язки:

  • Розбирає, ремонтує, складає та випробовує складні і особливо складні вузли та механізми.
  • Ремонтує, монтує, демонтує, випробовує, регулює, налагоджує складне устаткування, агрегати і машини та здає після ремонту.
  • Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів за 7- 10-м квалітетами (2-3-м класами точності).
  • Виготовляє складні пристрої для ремонту і монтажу.
  • Складає дефектні відомості на ремонт.
  • Виконує такелажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

     Повинен знати:

  • будову устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує; правила регулювання машин;
  • способи усування дефектів в процесі ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатів і машин;
  • будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
  • конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
  • способи розмічання та оброблення нескладних різних деталей;
  • систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
  • властивості кислототривких і інших сплавів;
  • основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування.

  Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією Слюсар-ремонтник 3-го розряду – не менше 1 року. 

       Протягом навчання наші учні відвідують чимало підприємтв м. Луцька, що радо відкривають  секрети свого виробництва.

     ПРАТ “Едельвіка” торгівельна марка, що зареєстрована з 1994 року. Підприємство має власне ткацьке, оздоблювальне, швейне виробництва. Надає послуги з фарбування тканин. Займається пошиттям одягу в етно-стилі та виготовленням домашнього текстилю. Під час екскурсії учні відвідують усі цехи підприємства.

   ПАТ «Волиньгаз» здійснює постачання природного газу за регульованим тарифом населенню, бюджетним установам і організаціям та іншим споживачам області. Знайомство з компанією ПАТ «Волиньгаз» завжди починається зі змістовних бесід з учнями про  базові знання з правил газової безпеки, які у майбутньому можуть врятувати їхні життя та життя близьких.

     Також учням показують прилади та системи за допомогою яких газ постачають до осель.      

     Ще показують роботу аварійно-диспечерської служби 104. Бригада АДС виїжджає на спеціально обладнаній автомашині, яка укомплектована радіозв’язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. Нові напрямки, нові ідеї нове бачення в розрізі діяльності компанії завжди беруться до уваги. Компанія відкрита до співпраці з навчальними закладами.

     Надійним партнером у підготовці наших фахівців є Міжнародний холдинг «Модерн-Експо», що виготовляє обладнання та меблі для торгівельних закладів та складських приміщень, холодильне обладнання, устакування для готельно-ресторанного бізнесу. Наша екскурсія починається з проведення інструктажу з техніки безпеки, що проходить у конференц залі підприємства. Екскурсантів проводять по всіх цехах, розповідаючи історію становлення холдингу, технлогічні процеси, що використовують у виробництві. Екскурсія завершується оглядом зразків продукції, що виготовляє підприємство.

  Якісна професійна освіта – це невід’ємна умова росту економічного зростання країни та технічного прогресу вцілому. Саме тому, підготовка кваліфікованих робітників є відповідальною місією, що вимагає величезного терпіння та наснаги. Нові знання та вміння приносять  втіху учням, тому не гріх їх показати та позмагатись з іншими.

  Щороку у Технічному фаховому коледжі проводять конкурс професійної фахової майстерності за професіює «Слюсар-ремонтник». Конкурс складаєтья з двох етапів: теоретичного та практичного. Під час теоретичного тууру учні виконують теоретичні завдання зі спецпредметів. У практичному турі учні коледжі показують свою вправність у виконанні основних слюсарних робіт.

  Авторитетне журі конкурсу, що складається з викладачів та майстрів колежду, а також представників підприємств оцінюють роботи учасників конкурсу та визначають найкращого за професією.

  Перелік підприємств, які надають робочі місця для проходження учнями виробничого навчання та практики

  1. АТ “Богдан Моторс (http://busplant.bogdan.ua/);
  2. “ПраТ”Едельвіка” (https://edelvika.com/);
  3. ТзОВ “Луцька КПФ” (http://lkrk.com.ua/).