Ця професія необхідна і в машинобудуванні, і на будівництві, і в хімічній промисловості, і в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід’ємною частиною нашого життя. Переоцінити важливість даної професії складно, адже безперебійну роботу будь-якого виробництва забезпечує саме слюсар-ремонтник.

Слюсар-ремонтник займається ремонтом, монтажем, налагодженням, регулюванням та діагностуванням механізмів. Після виявлення проблеми, він проводить ремонт, заміну пошкоджених деталей, монтаж нових, а також може виконувати слюсарні та складальні роботи у виробництві машин та різноманітного устаткування, автомобілів та інших транспортних засобів.

Він повинен слідкувати за технічним станом обладнання, що знаходиться в його сфері обслуговування, здійснювати постійні технічні огляди, усувати дрібні неполадки, проводити поточні і капітальні ремонти обладнання.

Базові дисципліни:

 • Допуски і посадки.
 • Спецтехнологія.
 • Матеріалознавство.
 • Технічне креслення.
 • Читання креслень.
 • Електротехніка.

Навчальний процес відбувається в спеціальних кабінетах, обладнаних майстернях де учні вивчають:

 • будову устаткування, агрегатів і машин, які ремонтує;
 • правила регулювання машин; способи усування дефектів в процесі ремонту, складання та випробування устаткування, агрегатів і машин;
 • будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
 • конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
 • способи розмічання та оброблення нескладних різних деталей;
 • систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості;
 • властивості кислототривких і інших сплавів;
 • основні положення планово-запобіжного ремонту устаткування;
 • основні відомості з читання креслень, електротехніки з основами промислової електроніки.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати слюсар-ремонтник:

 • розбирати, ремонтувати, складати та випробовувати складні і особливо складні вузли та механізми;
 • ремонтувати, монтувати, демонтувати, випробовувати, регулювати, налагоджувати складне устаткування, агрегати і машини та здавати після ремонту;
 • виконувати слюсарне оброблення деталей і вузлів за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності);
 • виготовляти складні пристрої для ремонту і монтажу;
 • складати дефекти відомості на ремонт;
 • виконувати такелажні роботи з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

Такі спеціалісти потрібні для різних видів виробництва, тому що це вузька спеціалізація слюсарів, підготовка та навчання яких ведеться саме для тієї галузі, де вони будуть працювати.

Учні ТК Луцького НТУ під керівництвом викладачів та майстрів виробничого навчання приймають активну участь у конкурсах фахової майстерності, майстер-класах, змаганнях, конференціях, семінарах тощо. Уже з першого курсу майстри виробничого навчання організовують для учнів екскурсії на базові підприємства міста Луцька. Проходження виробничого навчання та практики учнів, окрім навчально-виробничих майстерень закладу, та їх працевлаштування забезпечують такі підприємства різної форми власності: ТзОВ «Захід-Агро-Техніка», ТзОВ «Холодтехсервіс», ДП АЗС №1 « АТ, АК Богдан Моторс», ПП «Джерело», ПП «Агорацо» та ін.