Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Галузь знань: 14  «Електрична інженерія».

Електроенергетика – спеціальність, яка вивчає генерацію електричної енергії, керування режимами роботи енергосистем, розподілу електричної енергії та електропостачання, розробки та впровадження електромеханічних систем.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності ЕТ:

 • Енергетик;
 • Енергодиспечер;
 • Технік-електрик;
 • Електоромеханік;
 • Технік з експлуатації та ремонту електроустаткування;
 • Майстер з ремонту приладів та апаратів;
 • Майстер по виконанню робіт з ремонту та налагодження енергетичного обладнання.

Фахові компетенції:

 • розроблення і підбір необхідної технічної документації на виконання електромонтажних, налагоджувальних і ремонтних робіт;
 • виконання необхідних розрахунків економічної ефективності проведення електромонтажних та електроремонтних робіт;
 • розроблення та використання безпечних, надійних та енергозберігаючих режимів експлуатації електроустаткування;
 • організація та здійснення надійної експлуатації електроустаткування з дотриманням вимог електробезпеки;
 • локалізація та ліквідація аварійних режимів роботи в системах електропостачання;

Під час навчання студенти проходять практику на підприємствах: СП ТОВ «Модерн-Експо»; ТОВ «Кромберг енд Шуберт»; ПрАТ “Волиньобленерго”; ТзОВ «Виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОСЕРВІС»

В основу підготовки спеціалістів даної професії положено новітні інформаційні технології, особлива увага приділяється вивченню наступних дисциплін:

 • Електричні станції та підстанції.
 • Промислова електроніка.
 • Електропостачання в галузі.
 • Електричні мережі.
 • Релейний захист та автоматика.
 • Енергозбереження.
 • Електричні вимірювання.
 • Електричні машини.
 • Мікропроцесорна техніка.