Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Галузь знань: 14  «Електрична інженерія».

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – об’єднує цілий електроенергетичний комплекс, який включає виробництво, передачу, розподілення та перетворення електричної енергії; електротехнічне устаткування, електромеханічне та комутаційне обладнання, електромеханічні та електротехнічні системи.

Компетенції, якими буде володіти фаховий молодший бакалавр:

 • знати і розуміти принципи роботи силового обладнання, пристроїв автоматичного керування, релейного захисту, промислової електроніки і мікропроцесорної техніки;
 • мати навички організації монтажних робіт та експлуатації електротехнічного устаткування;
 • виконувати задачі з технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування;
 • розуміти значення енергозберігаючих технологій, традиційної та відновлюваної енергетики в системі електропостачання;
 • вдосконалювати навички роботи з персональним комп’ютером при виконанні електротехнічних розрахунків та проектуванні електричних мереж.

В основу підготовки фахівців даної спеціальності покладено новітні інформаційні технології. особлива увага приділяється вивченню наступних дисциплін:

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електротехнічні вимірювання.
 • Промислова електроніка і мікропроцесорна техніка.
 • Електричні машини.
 • Теорія автоматичного керування.
 • Основи електроприводу
 • Основи світлотехніки.
 • Електричні мережі.
 • Електричні станції та підстанції.
 • Електропостачання.
 • Релейний захист та автоматика.
 • Енергозбереження.
 • Монтаж та експлуатація електроустаткування.

Для вивчення дисциплін професійного спрямування використовується матеріально-технічна база Технічного фахового коледжу і Луцького НТУ

За час навчання здобувачі освіти проходять практику на підприємствах м. Луцька та області. Базовими підприємствами для проходження практики є ПрАТ “Волиньобленерго”; ТзОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс», ТзОВ “Волинська електротехнічна компанія“; ТОВ «Електро спектр»; СП ТОВ «Модерн-Експо»; ТОВ «Кромберг енд Шуберт».

Спеціальність є актуальною і гарантує працевлаштування за фахом. Отримавши диплом фахового молодшого бакалавра та кваліфікацію «Технік електрик», випускники згідно Державного класифікатору професій 3131 зможуть обіймати посади:

 • технічний фахівець-електрик;
 • енергетик дільниці;
 • електрик цеху;
 • електромеханік;
 • енергетик цеху;
 • технік-електрик;
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік-конструктор (електротехніка).

 

Технічний фаховий коледж є структурним підрозділом Луцького НТУ. Завдяки наскрізним навчальним планам випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту за скороченим терміном навчання у Луцькому НТУ (поступають на ІІІ курс і навчаються лише 2 роки).

Навчально-ознайомлювальна екскурсія викладачів і студентів на підстанцію

Навчально-ознайомлювальна екскурсія викладачів і студентів на ТзОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс»

Проведення теоретичних занять. Зустріч із технічним директором ТзОВ «Виробниче підприємство «Електросервіс», Щербою В.А.

Навчально-ознайомлювальна екскурсія викладачів і студентів на СП ТОВ «Модерн-Експо»

Навчально-ознайомлювальна екскурсія на електромонтажний навчально-тренувальний полігон Луцького НТУ.
Екскурсію проводить завідувач кафедри електропостачання Грицюк Ю.В.