Студентів на спеціальності

Випускників з спеціальності

Освітніх компонентів

Практики

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Наша мета – підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями та їхніми підрозділами, або у процесі навчання.

i

Освітньо-професійна програма:

Менеджмент

Керівник групи забезпечення ОПП:

Буснюк Світлана Володимирівна,
e-mail: svitlanabusnuk@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Термін навчання:

 • 3 роки 5 місяців (на базі 9 кл.);
 • 1 рік 10 місяців (на базі ОКР “кваліфікований робітник”)

Менеджмент – це мистецтво досягнення цілей в умовах обмеженості ресурсів.

ПPOФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Ким я буду працювати?

 • завідувачем відділу;
 • помічником керівника підприємства (установи, організації);
 • помічником керівника виробничого підрозділу;
 • помічником керівника іншого основного підрозділу;
 • помічником керівника малого підприємства без апарату управління;
 • референтом з основної діяльності;
 • фахівцем.

Практичні навички

 • проведення аналізу та оцінки діяльності підприємства;
 • участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління;
 • прийняття оптимальних рішень в конкретних господарських ситуаціях;
 • використання прогресивних методик прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства;
 • організація ефективних комунікацій в  процесі управління.

Де я зможу працювати?

   Під час навчання здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Менеджмент» мають можливість проходити практику та отримати перше робоче місце на найбільших підприємствах м. Луцька та області:

 • СП ТОВ «Модерн-Експо»;
 • ТОВ «Кромберг енд Шуберт»;
 • ПрАТ «Едельвіка»;
 • ПАТ «Теремно Хліб»;
 • АТ КБ Приватбанк;
 • ПрАТ «СКФ Україна» та інших.

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Під час навчання здобувач освіти ОПП Менеджмент отримує комплекс ґрунтовних знань з наступних дисциплін:

 • Основи комунікації
 • Економічна теорія
 • Статистика
 • Мікроекономіка
 • Економіка підприємств
 • Маркетинг
 • Організація виробництва
 • Менеджмент
 • Логістика
 • Підприємницька діяльність
 • Тайм-менеджмент
 • Соціальна відповідальність та етика менеджера
 • Бухгалтерський облік
 • Економічний аналіз
 • Лідерство та командотворення
 • Інформаційні технології в менеджменті
 • Критичне мислення
 • Психологія управління

РОБОТОДАВЦІ ПРО НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Білик Дмитро

Директор
ТОВ «Волинькооппроект»

   «Забезпечення стабільної, високопродуктивної та продуктивної роботи нашого підприємства можливо шляхом залучення до складу персоналу фахівців, що мають поглиблені знання в області менеджменту. Рівень підготовки менеджерів ТФК Луцького НТУ відповідає потребам нашого підприємства у фахівцях».

Гарасюк Андрій Миколайович

Директор з розвитку по Західному регіону ПАТ «ФК Європошта»

  «Хочу відмітити хорошу практичну підготовку студентів-менеджерів ТФК Луцького НТУ. В них є блиск в очах, жага до знань, бажання розвиватись, вони ініціативні, дисципліновані, уміють працювати в команді, сумлінно виконують поставлені доручення та подають креативні ідеї при прийнятті колегіальних рішень. Вдячний цикловій комісії викладачів “Менеджмент”, які досить фахово підходять до підготовки майбутніх управлінців!»

Микола Калапуша

Начальник відділення 102/02 Волинської обласної дирекції “Укргазбанку”

   «Приємно здивували молоді, але вже професійно зрілі випускники спеціальності “Менеджмент” ТФК Луцького НТУ. Адже ще під час виробничої практики був помітним їх “вогник” та потенціал до банківської справи. Це чудово, що коледж практикоорієнтований до проблем і завдань сучасного менеджменту! Тішить те, що під час навчання, діти здобули чудовий теоретичний багаж знань, що максимально адаптований до вимог сучасного клієнта фінансових послуг. Ви йдете в ногу з часом, так тримати!»

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЛАБОРАТОРІЇ ТА КАБІНЕТИ