Спеціальність: 075 «Менеджмент».

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».

Менеджмент – спеціальність, яка дає можливість отримати поглиблені економічні, теоретичні та практичні знання, необхідні для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та аналізу реальних економічних процесів.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності МД:

 • Помічник керівника підприємства;
 • Адміністратор;
 • Інспектор з контролю за виконанням доручення;
 • Менеджер з продажу та постачання;
 • Організатор з персоналу;
 • Агент з продажу.

Фахові компетенції:

 • наявність глибоких обґрунтованих знань в галузі управління та адміністрування, детальне розуміння процесів, що протікають як в економіці в цілому, так і на рівні окремих суб’єктів господарювання зокрема;
 • здатність до ефективного управління персоналом;
 • здатність адаптувати виробництво відповідно до змін потреб ринку;
 • здатність використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації виробничої діяльності підприємства;
 • здатність приймати тактичні та стратегічні рішення, пов’язані з управлінням та адмініструванням.

Під час навчання студенти спеціальності мають можливість проходити практику та отримати перше робоче місце на підприємствах: СП ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ «Кромберг енд Шуберт», ПрАТ «Едельвіка», ПАТ «Теремно Хліб».

Метою підготовки фахівців даної спеціальності є формування управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності, професіоналів з питань управління. Спеціальність “Менеджмент” надає комплекс ґрунтовних знань в області наступних дисциплін:

 • Економіка підприємств.
 • Економічний аналіз.
 • Бухгалтерський облік.
 • Фінанси підприємства.
 • Господарське право.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент.
 • Діловодство.
 • Технологія галузі.
 • Організація виробництва.
 • Економічна теорія.
 • Статистика.
 • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.