Учнів професії

Випускників професії

Освітніх компонентів

Професійно-практична підготовка

7241 МАЙСТЕР З ДІАГНОСТИКИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Наша мета – підготовка унікальних спеціалістів в автомобільній сфері «Майстрів з діагностики та налагодження ЕУ АЗ», які в подальшому зможуть здійснювати діагностику, виявляти та усувати неполадки в сучасних автомобілях різних виробників

Майстри виробничого навчання:

– Бондарук Тетяна Михайлівна,
e-mail: bondaruktetyana@ukr.net 

– Романюк Петро Михайлович,
e-mail: pet.rom1963@gmail.com

– Чос Світлана Михайлівна,
e-mail: chos@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів.

Термін навчання:

 • 2 роки 5 місяців (на базі 9 кл.)

Сучасний автомобіль – це складний механізм електронних датчиків, приладів та систем, якими вправно керує майстер з діагностики.

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

   Технологічна сфера: знання електричного та електронного устаткування автомобілів, їх збирання, діагностування та ремонт.

Ким я зможу працювати?

 • Майстром з діагностики та налагодження електронного та електричного устаткування автомобільних засобів.

 Де я зможу працевлаштуватися?

 • на підприємствах автомобільної галузі;
 • на СТО;
 • на заводах-виробниках авто;
 • автосервісах.

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Здобувачі ОКР “кваліфікований робіник” професії Майстер з діагностики та налаштування електронного устаткування автомобільних засобів будуть вивчати такі дисципліни:

 • інформаційні технології в системі діагностики автомобіля;
 • основи електротехніки;
 • діагностику та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
 • будову та технічне обслуговування автомобілів;
 • основи електроматеріалознавства;
 • основи комунікації;
 • основи електротехніки з промисловою електронікою;
 • охорона праці.

ЗДОБУДУ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 • експлуатації діагностичного устаткування;
 • застосовування комп’ютерного діагностичного обладнання та програм для діагностики комп’ютерних автомобільних систем;
 • встановлення та супроводу програмного забезпечення;
 • роботи з приладами, які встановлені на автомобілях;
 • вміння розрізняти прилади систем автоматики;
 • знання основних параметрів технічного стану електронного та електричного устаткування автомобільних засобів;
 • методів діагностування та налагодження, технологію обслуговування, способи виявлення несправностей, види та порядок здійснення ремонту;
 • читання електричних та електронних схем, графіків та діаграм.

ВІДГУКИ

Михайло Іванцький

Електромеханік на ТЗоВ «Луцьк-ЕХСПО»

   “Креативний досвід викладачів і майстрів виробничого навчання дав мені поштовх до навчання та змогу реалізувати себе на виробництві. Знання та практичні навички, здобуті у коледжі, застосовую під час роботи  на посаді електромеханіка на ТЗоВ «Луцьк-ЕХСПО»”

Christian Graser

Директор німецького автосервісу “Graser KFZ-Service” 

    «ТФК ЛНТУ забезпечує належний рівень підготовки кваліфікованих робітників з професії Майстер з діагностики та налагодження ЕУ АЗ.

   Отриманні теоретичні знання та практичні навички з діагностики та налагодження ЕУ АЗ дають можливість працевлаштування випускників. На Автосервісі ‹‹Graser KFZ-Service›› проходять практичне навчання учні ТФК ЛНТУ, які демонструють належний рівень підготовки.»

Владислав Демчук

Учень 2 курсу професії Майстер з діагностики та налагодження ЕУ АЗ

   “Ще у школі я мріяв пов′язати своє життя з ремонтом автомобілів. І вже в 9 класі я дізнався, що в ТФК Луцького НТУ навчають на Майстра з діагностики та налагодження ЕУ АЗ. І ОСЬ Я ТУТ. Гарна атмосфера, професійна база для навчання, професійні майстри та вчителі – все це дає змогу здобути якісну освіту. В кінці першого курсу після пар, я підзаробляв автодіагностом. Перші мої успіхи, перші зароблені гроші – це дало ще більше мені натхнення і заохочення для навчання.
   На даний час я вже другий курс і проходжу практику на німецькому автосервісі “GRASER KFZ-SERVICE”. Завдяки професійності майстра виробничого навчання Чос С.М. та інших вчителів, моїми практичними та теоретичними знаннями задоволені на автосервісі.”

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МАЙСТЕРНІ ТА ЛАБОРАТОРІЇ  

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

   Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – це унікальний фахівець в авто бізнесі , який досконально розбирається в пристрої двигуна і його взаємодії з іншими системами автомобіля. Сучасний автосервіс неможливий без діагностики несправностей.

   Професія підходить для тих, хто цікавиться роботою та економікою. Діагност має дуже особливе мислення, тому що для комплексної оцінки несправностей потрібні знання про механічні прилади автомобіля, принципи роботи двигуна і його систем, електронне обладнання. Тому хороший діагност стає тільки з придбанням досвіду в різних спеціальностях сто. Професія діагноста вкрай затребувана. Адже грамотна і точна діагностика автомобіля це запорука якісного ремонту, економії часу і коштів господаря. Хорошим діагност є справжньою гордістю будь-якої станції обслуговування.

   Особливості професії сучасний автомобіль являє собою складну систему, що складається з електронного обладнання і сотень різних механізмів, які контролюються бортовим комп’ютером. У такому складному пристрої є можливість кодувати будь-які несправності і зберігати його в пам’яті комп’ютера. Але це не завжди коди помилок, які означають несправність, яку вони сигналізують. Точний діагноз може здійснюватися тільки фахівцем після ретельного вивчення і порівняння систем подачі палива, запалювання, різних спеціальних вимірювань. Вирішальну роль в діагностиці є не діагностичне обладнання, а майстерність і досвід діагноста. В даний час існує багато складних приладів для діагностування автомобіля, але вони допомагають тільки знайти напрям пошуку. Автомобіль є дуже складною системою, де все взаємопов’язане. Діагност бачить ці сполуки і послідовно, методом виключення наближається до визначення несправності або неправильно працюючого блоку керування.

  Професія діагност вважається престижною і високооплачуваною.

Історія професії

   За час розвитку автомобільного транспорту посилювалася потреба в людях, здатних підтримувати автомобілі в справному стані. У другій половині XX століття постійне зростання кількості автомобілів і ускладнення механізмів призвели до виникнення такої професії, як автослюсар. Це фахівець широкого профілю, який досконало повинен знатися на технічному влаштуванні будь-якого механізму автомобіля. У 50-і роки XX століття ускладнення конструкції автомобіля і поява складного діагностичного обладнання призводить до спеціалізації автослюсарів: моторист, автоелектрик, маляр, вулканізаторник і т. д.; виникає необхідність у фахівцях широкого профілю, здатних координувати роботу інших автомеханіків.
Змінювалася не тільки форма автомобіля, але стрімко вдосконалювалися  і його технічні характеристики.У своєму розвитку автомобіль пройшов складний шлях і зараз переживає новий період. На зміну автомобілю з бензиновим двигуном в майбутньому, безсумнівно, прийде більш зручний, гігієнічний і безпечний вид індивідуального транспорту, пристосований до умов життя великих міст (адже вже сьогодні у великих містах автомобіль рухається з середньою швидкістю, у багато разів меншою його можливої). Одним з таких нових видів транспорту може стати електромобіль, роботи по створенню якого викликані соціальним замовленням і  посилено ведуться в багатьох країнах світу.

   

   

   

  Кваліфікаційна характеристика професії
  Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

     Завдання та обов’язки:

  • Планує свою роботу у відповідності до отриманих завдань.
  • Готує необхідні для роботи прилади, інструменти та матеріали.
  • Аналізує попередню інформацію щодо недоліків у роботі електронного та електричного устаткування.
  • Визначає черговість діагностування окремих компонентів електронного та електричного устаткування, необхідність та порядок застосування для цього специфічних приладів, інструментів і матеріалів.
  • Здійснює діагностування електронного та електричного устаткування автомобільних засобів.
  • Застосовує доцільні довідкові матеріали щодо стандартних (еталонних) кількісних показників роботи електронного та електричного устаткування та порівнює їх із показниками, отриманими у ході діагностування.
  • За результатами діагностування проводить налагодження електронного та електричного устаткування.
  • Виявляє дефектні компоненти устаткування, які не підлягають налагодженню, замінює їх на справні.
  • Здійснює складні види ремонту дефектних компонентів устаткування та технічне обслуговування засобів діагностування і налагодження, які застосовує у роботі.
  • У разі виявлення недоліків у роботі (несправності) діагностичного устаткування замінює або здійснює його ремонт.
  • Веде облік виконаних робіт та оформлює необхідну документацію щодо проведення діагностування та налагодження електронного та електричного устаткування автомобільних засобів, а також приймання та здавання клієнту налагоджених компонентів електронного устаткування разом із автомобільним засобом або окремо від нього.
  • Здає на склад або до ремонтних підрозділів дефектні компоненти електронного та електричного устаткування та отримує зі складу необхідні нові.

    Повинен знати:

  • будову та правила експлуатації діагностичного устаткування;
  • основні параметри технічного стану електронного та електричного устаткування автомобільних засобів;
  • методи діагностування та налагодження, технологію  обслуговування, способи виявлення несправностей, види та порядок здійснення ремонту, послідовність контролю технічного стану електронного та електричного устаткування;
  • правила читання електричних та електронних схем, графіків та діаграм;
  • порядок і правила оформлення технічної документації під час діагностування,  налагодження та ремонту електронного та електричного устаткування;
  • порядок і правила оформлення звітної документації;
  • норми та правила техніки безпеки, охорони та гігієни праці, протипожежного захисту.

    Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”.

    

     На базі технічного коледжу Луцького національного технічного університету 14 студентів професійних коледжів області змагалися у конкурсі профмайстерності за спеціальністю слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.

      Серед партнерів – Волинський обласний центр зайнятості, ПрАТ «Волинь АВТО», ТзОВ «Шинний центр ТАЛФОРТ», Автосалон Фольксваген, Навчально-методичний центр ПТО в Волинській області, Страхова компанія ПЗУ Україна.

     Професія, в рамках якої  відбувався конкурс, дуже важлива, а головне – користується попитом на ринку праці. Все тому, що суспільство розвивається і автомобілів стає все більше, відтак і з’являється потреба у якісному обслуговуванні. Крім того, помічаємо, що професії, які раніше були важкими, зараз стають авторитетними, комфортними й дозволяють добре заробляти.

   

   

     В Технічному фаховому коледжі стартував  перший спільний проект з ТзОВ «Шинний центр ТАЛФОРТ», де відбулися уроки з учнями та студентами, на який була запрошена  психолог із закордонною практикою.

     На занятті, хлопці та дівчата отримали можливість пройти унікальний тест на визначення психотипу, який показує до якого виду професій схильна людина або ж в яких сферах зможе краще себе проявити.

    Із зацікавленістю, учні та студенти виконували командні завдання. Нашим завданням було донести те, що злагоджена команда завжди буде працювати краще, ніж талановитий одинак.

  Перелік підприємств, які надають робочі місця для проходження учнями виробничого навчання та практики

  1. ПП «Джерело» https://metal-finisher-372.business.site/#summary
  2. Товариство з обмеженою відповідальність «ЛКПФ-Україна» http://lkrk.com.ua/ua/about/
  3. ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» http://busplant.bogdan.ua/
  4. ПРАТ «Волинь-Авто» https://volyn-avto.ukravto.ua/about-30
  5. ТзОВ «Житлобуд-2» http://www.zbcom.ua/about/
  6. ТОВ «Луцьк-Експо» https://renault-lutsk.com/uk/about-company/pro-kompaniju-lutsk-ekspo
  7. ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” https://www.lutskrada.gov.ua/pages/lskap-lutskspetskomuntrans
  8. ВКФ ТОВ «Віта-Авто»
  9. Тзов «Холодтехсервіс»
  10. ПП «Агорацо»

  В квітні в 2021 року проходив відбірковий етап Міжнародного конкурсу автомобільних механіків SERVICE  MASTER JUNIOR, якому в прийняли участь здобувачі освіти освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник груп №№15 та 25 спеціальності «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів». А саме група №15- Демчук Владислав, Шкіль Роман, група №25 – Ус Максим, Ящук Павло.

  За результатами відбіркового конкурсу учні групи №15  Демчук В. та Шкіль Р. отримали перемогу, а саме завоювали 1-ше місце. Учні прийняли участь в Національному етапі Міжнародному конкурсі автомобільних механіків SERVICE  MASTER JUNIOR де вибороли 9 місце.

  У 2018-2019 н.р. – перемога майстра виробничого навчання з професії «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» Дороша Максима Юрійовича  у Всеукраїнському конкурсі «WORLDSKILLS UKRAINE – 2018» та здобуття 1 місця за компетенцією «Слюсарні роботи».

  Дворазові переможці конкурсу Smart Junior