Студентів на спеціальності

Випускників з спеціальності

Освітніх компонентів

Практик

274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Наша мета – підготовка високоінтелектуального покоління свідомих фахівців в галузі автомобільного транспорту, необхідних для здійснення виробничої діяльності на підприємствах автомобільного транспорту та забезпечення можливості продовження навчання за програмами першого циклу вищої освіти.

i

Освітньо-професійна програма:

– Автомобільний транспорт;

– Сервісне обслуговування транспортних засобів.

Керівники груп забезпечення ОПП:

– Дембіцький Валерій Миколайович,
e-mail: dvm2@meta.ua

– Придюк Валентин Михайлович,
e-mail: pred.mbf@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Фаховий молодший бакалавр з автомобільного транспорту

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.);
 • 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.);
 • 1 рік 10 місяців (на базі ОКР «Кваліфікований робітник»).

Автомобіль – територія задоволення та успіху

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

     Компетентності випускника – здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях.

Наші випускники можуть працювати у сферах:

 • виробництво автотранспортних засобів;

 • торгівля автотранспортними засобами;

 • торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

 • торгівля іншими автотранспортними засобами;

 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

 • торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

 • пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

 • надання послуг таксі;

 • вантажний автомобільний транспорт.

Наші випускники можуть обіймати посади:

 • майстер виробничої дільниці;

 • майстер з ремонту транспорту;

 • майстер контрольний (дільниці, цеху);

 • технік-технолог (Автомобільний транспорт);

 • механік;

 • механік з ремонту транспорту;

 • майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт);

 • майстер з ремонту устаткування (транспорт);

 • механік автомобільної колони (гаража);

 • механік з ремонту транспорту;

 • технік-конструктор (механіка);

 • технік з підготовки технічної документації;

 • лаборант (автомобільний транспорт)

Де я зможу працювати?

У провідних підприємствах автомобільного транспорту і установах Волині      та України, а також за кордоном, у науково-дослідних інститутах і  лабораторіях, фірмах, комерційних організаціях, у тому числі в автомобільній компанії «Богдан Моторс», «Преміум-Сервіс ЛТД», компанії «Modern-EXPO», ПАТ «Волиньавто», ВАТ «Луцький авторемзавод», ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД, в центрах автосервісу „Toyota”, „ŠKODA”, „Mitsubishi”, „Renault”, Volkswagen, ПП “Автосалон «Сафрон» та інших.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання в Луцькому Національному технічному університеті  (скорочений термін навчання) за відповідними освітніми програмами для здобуття ступеня бакалавра та магістра.

ЩО ВИВЧАТИМУ?

Здобувачі освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр автомобільного транспорту будуть вивчати такі дисципліни:

 • Автомобілі;
 • Електричне обладнання автомобілів:
 • Автомобільні двигуни та паливна апаратура;
 • Технічна експлуатація автомобілів;
 • Комп’ютерні технології в автомобільному транспорті;
 • Використання експлуатаційних матеріалів та ресурсозбереження на АТ;
 • Технічна діагностика автомобілів;
 • Основи технології ремонту;
 • Автомобільні перевезення;
 • Технологічне обладнання для ТО і ремонту автомобілів;
 • Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту
 • Перспективні конструкції автомобілів;
 • Автозапчастини та логістика;
 • Організація автосервісу;
 • Охорона праці в галузі;
 • Економіка на автомобільному транспорті.

 

ЗДОБУДУТЬ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

Здобувачі освіти отримають такі
практичні навички:

 • здійснювати професійне спілкування з учасниками трудового процесу сучасною українською мовою як усно, так і письмово;
 • використовувати навички усної та письмової комунікації у професійній взаємодії з представниками інших професій, та ефективно працювати у команді;
 • розпізнавати об’єкти автомобільного транспорту, їх системи та елементи;
 • розробляти та впроваджувати технологічні процеси, засоби автоматизації та механізації під час виробництва, експлуатації, ремонту та обслуговування  колісних транспортних засобів;
 • розробляти, оформляти та впроваджувати у виробництво документацію;
 • організовувати технологічні процеси виробництва, діагностування, технічного обслуговування й ремонту колісних транспортних засобів;
 • організовувати експлуатацію колісних транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів;
 • використовувати сучасні програмні засоби для розробки проектно-конструкторської та технологічної документації;
 • аналізувати техніко-економічні та експлуатаційні показники колісних транспортних засобів автомобільного транспорту, їх систем та елементів.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЛАБОРАТОРІЇ ТА КАБІНЕТИ