Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт».

Галузь знань: 27 «Транспорт».

Автомобільний транспорт – спеціальність, яка вивчає експлуатацію, технічне обслуговування, діагностування, ремонт автомобілів та автомобільного обладнання.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності АТ:

 • Механік;
 • Механік автомобільної колони, гаража, дільниці, цеху, виробництва;
 • Механік з ремонту транспорта;
 • Технік-конструктор, технік-технолог;
 • Технік з підготовки виробництва;
 • Директор СТО.

Під час навчання студенти отримують компетенції:

 • заповнення встановлених форм обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів;
 • заповнення технічного паспорту рухомого складу і занесення до нього змін;
 • визначення виробничого завдання бригадам, окремим робітникам, розробка змінно-добового плану дільниці;
 • перевірка якості виконаних робіт кожним виконавцем;
 • виконання економічних розрахунків, направлених на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці на дільницях з ремонту;
 • розподіл завдань ремонтним робітникам і доцільне розміщення їх по робочих місцях;
 • виконання роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструментів;
 • виконання розрахунків, які необхідні для складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць;
 • проведення інструктажів ремонтних робітників, забезпечення дотримання ними правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.

Випускники спеціальності «Авто- мобільний транспорт» підготовлені до активної творчої професійної та спеціальної діяльності, вміють приймати професійні рішення з урахуванням соціальних наслідків, самостійно здобувати нові знання, мають навики організаторської і управлінської діяльності.

Навчальний процес проходить в обладнаних кабінетах та лабораторіях, у яких студенти вивчають будову автомобілів, технологічні процеси діагностики, ТО і ремонту автомобілів.

Студенти готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з наступних дисциплін:

 • Автомобілі.
 • Електрообладнання автомобілів.
 • Технічна експлуатація автомобілів.
 • Основи технології ремонту.
 • Автомобільні перевезення.
 • Правила безпеки дорожнього руху.
 • Креслення.
 • Технічна механіка.