Комп’ютерна інженерія

Голова випускової циклової комісії – Вовк Петро Богданович

Випускова циклова комісія має значний досвід роботи, достатню професійну та педагогічну майстерність. До складу комісії входять: кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, 3 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач – «спеціаліст першої категорії», 1 викладач – “спеціаліст другої категорії”, 2 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Зліва направо: Великий О.А., Чумак В.С., Вовк П.Б., Соколюк Н.П., Герасимчук О.О., Яцишина Т.А.

Випускова циклова комісія «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж» забезпечує фахову підготовку студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у галузі знань 12 Інформаційні технології.

Викладачі комісії беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки технічної творчості студентів. Творчий доробок кафедри за останні роки складає: більше 40 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях,  близько 80 методичних видань, 7 електронних видань, 6 навчальних посібників.

Студентами  під керівництвом викладачів ВЦК беруть активну участь у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсах ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», апробації проектів компанії D-Link.

Викладачі ВЦК у тісній співпраці з керівниками ІТ-компаній з врахуванням вимог ринку праці  постійно шукають шляхи підготовки конкурентоспроможних фахівців. Наші партнери: регіональне відділення корпорації D-Link, ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт», ТзОВ «Апельсин», Волинська філія ПрАТ «Датагруп» та інші.