Нормативне регулювання

Документи, що регламентують діяльність коледжу

Нормативні документи закладу освіти
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Структура та органи управління закладу освіти