Нормативне регулювання

Документи, що регламентують діяльність коледжу

Нормативні документи закладу освіти

Стратегія розвитку ТФК ЛНТУ 2022-2027 рр.

Положення про циклові комісії ТФК ЛНТУ

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в ТФК ЛНТУ

Положення про недопущення фактів булінгу (цькування) ТФК ЛНТУ

Положення про організацію виховної роботи ТФК ЛНТУ

Положення про репозитарій ТФК ЛНТУ

Положення про норми часу

Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

Положення про академічну доброчесність

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти

Порядок визнання та перезарахування результатів навчання при вступі на основі ОКР Кваліфікований робник

Положення про дуальну освіту

Положення про призначення і виплати стипендій здобувачам освіти ТФК ЛНТУ

Положення про навчально-виробничі майстерні

Положення про навчальні кабінети

Положення про службу ЄДЕБО

Положеня про порядок обробки та захисту персональних даних у ТФК ЛНТУ

Положення про конфіденційність у ТФК ЛНТУ

Положення ІНП ТФК ЛНТУ 2021

Положення про циклову комісію

Положення про застосування технологій дистанційного навчання

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про гурткову роботу

Положення про академічну мобільність

Положення про проведення та рецензування відкритих занять

Положення про організацію та проведення конкурсів професійної майстерності

Положення про організацію практичного навчання у ТФК ЛНТУ

Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат

Положення про центр професійної кар’єри

Положення про раду профілактики правопорушень

Положення про організацію контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення-про-навчально-методичне-забезпечення-освітнього-процесу-у-ТФК-ЛНТУ

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та оновлення ОПП у ТФК ЛНТУ

Положення про екзаменаційну комісію у ТФК ЛНТУ

Положення про організацію освітнього процесу ТФК ЛНТУ

Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
на рік на строк навчання

підготовка здобувачів фахової передвищої освіти

(022) Дизайн 100 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л Наказ МОН від 22.08.2022 № 186-л
(073) Менеджмент 50 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л Наказ МОН від 01.07.2021 № 81-л
(076) Підприємництво та торгівля 60 Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60 Наказ МОН від 29.03.2022 № 56-л
(123) Комп’ютерна інженерія 50 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(126) Інформаційні системи та технології 70 Наказ МОН від 21.05.2020 № 150-л Наказ МОН від 07.04.2023 № 116-л
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(182) Технології легкої промисловості 25 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(274) Автомобільний транспорт 90 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(275) Транспортні технології
на автомобільному транспорті
70 Наказ МОН від 07.04.2023 № 116-л

 

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності

Переоформлення ліцензії відповідно до зміни назви закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти
План роботи ТФК ЛНТУ