Студентів на спеціальності

Випускників з спеціальності

Освітніх компонентів

Практик

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Наша мета – підготовка високоінтелектуаль-ного покоління свідомих фахівців в галузі електричної інженерії, здатних вирішувати типові задачі та практичні проблеми у сфері електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та забезпечення можливості продовження навчання за програмами першого циклу вищої освіти.

i

Освітньо-професійна програма:

– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

– Обслуговування та ремонт електропобутової техніки.

Керівники груп забезпечення ОПП:

Гадай Андрій Валентинович, 
e-mail: hadai@elearning.lutsk.ua 

Освітня кваліфікація:

– Фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

– Фаховий молодший бакалавр з обслуговування та ремонту електропобутової техніки

Термін навчання:

 • 3 роки 10 місяців (на базі 9 кл.);
 • 2 роки 10 місяців (на базі 11 кл.).

Саме електроенергія робить людину сучасною

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ

     Компетентності випускника – здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теоретичних знань, практичних навичок та фахових кваліфікацій електричної інженерії.

Наші випускники можуть обіймати посади:

 • технічний фахівець-електрик;
 • енергетик дільниці;
 • електрик цеху;
 • електромеханік;
 • енергетик цеху;
 • технік-електрик;
 • технік-технолог (електротехніка);
 • технік-конструктор (електротехніка).

Наші випускники можуть працювати на різних підприємствах:

 • енергопостачальних
 • електромонтажних
 • виробничих
 • в сфері сільського та житлово-комунального господарств
 • будівництва та на транспорті.

ЩО ВИВЧАТИМУ?

 • Основи метрології та електричні вимірювання: виконання вимірювань аналоговими електромеханічними, електронними і цифровими приладами; вимірювання параметрів електричних кіл та електричних величин.
 • Теоретичні основи електротехніки: електричні кола постійного та змінного струму, основні закони електротехніки, електромагнітні кола.
 • Промислову електроніку та мікропроцесорну техніку: напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми, підсилювачі електричних сигналів, імпульсні пристрої, мікропроцесори та логічні основи мікропроцесорних систем, цифрову схемотехніку, силову електроніку.
 • Електричні машини: трансформатори, асинхронні і синхронні машини змінного струму, машини постійного струму.
 • Електричні апарати: пускачі, реле, електромагніти, давачі.
 • Основи електроприводу: механіка електроприводу, властивості і характеристики
 • електроприводів з двигунами постійного і змінного струмів.
 • Основи світлотехніки: джерела світла, освітлювальні прилади та системи.
 • Основи електропостачання: режими роботи електроприймачів, розрахунок електричних навантажень, компенсацію реактивної потужності, виконання схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, показники якості електроенергії.
 • Комп’ютерне проектування систем електропостачання: автоматизація розрахунків в Excel, виконання електротехнічних креслень в AutoCAD,  світлотехнічний розрахунок в DIALux.
 • Електричні мережі: конструктивне виконання повітряних та кабельних ліній електропередачі, схеми заміщення електричних мереж, розрахунок параметрів електричної мережі.
 • Електричні станції і підстанції: види електростанцій, генератори та компенсатори електростанцій, силові та вимірювальні трансформатори,  комутаційно-захисне обладнання, розподільні установки.
 • Техніка високих напруг: розрядники, обмежувачі перенапруг, системи блискавкозахисту.
 • Нетрадиційні джерела енергії: поновлювані та перспективні джерела електроенергії.
 • Релейний захист та автоматика: захист та автоматика електричних мереж напругою до 1000 В і вище, захист та автоматика елементів систем електропостачання.
 • Монтаж та експлуатація електроустаткування: електропроводок, електроприводів, освітлювальних установок, засобів автоматизації, повітряних та кабельних ліній електропередачі.

ЗДОБУДУТЬ ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

 • виконання та оцінювання результатів електротехнічних та спеціальних вимірювань в системах електропостачання (СЕП);
 • вміння вибору електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання для СЕП, електричного освітлення та опромінення;
 • виконання монтажу, налагодження та технічне обслуговування електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання СЕП;
 • орієнтування в конструкціях електропобутових машин та приладів, процесах та засобах їх обслуговування, діагностики та ремонту;
 • виконання монтажу, технічного обслуговування та ремонту систем вентиляції та кондиціювання повітря;
 • застосування спеціалізованого програмного забезпечення з використанням сучасних цифрових технологій у професійній діяльності;
 • виконання проєктів електричної частини систем електропостачання із дотриманням вимог діючих стандартів.

Богдан Сухнацький

Технічний директор ПрАТ “Волиньобленерго”

   “Співробітництво між Технічним фаховим коледжем Луцького НТУ та ПрАТ “Волиньобленерго” дало можливість працевлаштувати близько 20 студентів та випускників  коледжу за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Вони швидко адаптувались на підприємстві, постійно підвищують свій професійний рівень, роблять помітний внесок у забезпеченні електричною енергією споживачів Волинської області. ПрАТ “Волиньобленерго” висловлює подяку колективу ТФК ЛНТУ і сподівається  на подальшу співпрацю з підготовки молодих спеціалістів.”

Решотка Максим

Здобувач освіти Технічного фахового коледжу Луцького НТУ

   “Навчаюся в цьому навчальному закладі і не шкодую, що пішов із школи після 9-го класу. Тут дійсно навчають, заняття проходять цікаво і невимушено, організована хороша практична підготовка, навіть за дистанційного навчання заняття були організовані дуже добре, а за гарні оцінки, ще і платять – отримую стипендію. Тому, якщо хочете навчатися та отримати знання, то в ТФК Луцького НТУ є для цього всі умови: кваліфіковані викладачі, креативні студенти ну і звичайно ваше бажання.”

Ілля Кушко

Здобувач вищої освіти Луцького НТУ

   “Навчався на спеціальності “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Дуже вдячний викладачам коледжу за надані ґрунтовні знання, що стали основою для подальшого навчання в Луцькому НТУ за цією ж спеціальністю. Усім, хто хоче мати технічну освіту рекомендую Технічний фаховий коледж Луцького НТУ.”

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЛАБОРАТОРІЇ ТА КАБІНЕТИ