Освітньо- професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр”

1. Розклад занять ОПС "Фаховий молодший бакалавр"
2. Графік освітнього процесу
3. Графік дзвінків
4. Розподіл тижнів у ІІ семестрі
5. Графіки заліково-екзаменаційної сесії (денна форма навчання):
7. Графік ліквідації академічної заборгованості здобувачами освіти ОПС "Фаховий молодший бакалавр".
9. Робочі навчальні плани.
10. Рейтинг успішності здобувачів освіти ОПС "Фаховий молодший бакалавр"
12. Керівники навчальних груп
14. Вибіркова складова освітнього процесу ТФК Луцького НТУ

Силабуси

 Силабуси загальних вибіркових дисциплін:

 Силабуси фахових вибіркових дисциплін: