Освітньо-професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр”

2. Графік освітнього процесу
3. Графік дзвінків
4. Розподіл тижнів по семестрах
9. Графік проведення консультацій.
10. Робочі навчальні плани.
14. Підсумкова атестація здобувачів освіти
15. Вибіркова складова освітнього процесу ТФК ЛНТУ

Силабуси

2023-2024 н.р.

 Силабуси загальних вибіркових дисциплін:

 Силабуси фахових вибіркових дисциплін:

    16. Паспорти навчальних кабінетів