Освітньо-професійний ступінь “Фаховий молодший бакалавр”

2. Графік освітнього процесу
3. Графік дзвінків
5. Графіки заліково-екзаменаційної сесії (денна форма навчання):

1. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 41-Мд

2. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-АТ, 42-АТ

3. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 33-АТф, 34-АТс

4. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 41-ЕТ

5. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 33-ЕТф

6. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-КІ, 42-КІ

7. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 33-КІф

8. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 32-ТЛПс, 41-ТЛП

9. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-Дз, 33-Дзф, 42-Дз

10. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 32-ІСТф

11. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 31-АТ, 32-АТ, 31-ЕТ

12. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 31-Дз, 32-Дз, 31-Мд

13. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 31-КІ, 32-КІ, 31-ІСТ

14. Графік проведення диф. заліків із заг. вибірк. дисциплін у І семестрі 2022-2023 н.р. для студентів ІІІ курсу

15. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 23-АТс

16. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 22-ТЛПс

17. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 11-ПТБ, 22-Мдс

18. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 21-Ат, 22-АТ, 21-ЕТ

19. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 21-Дз, 22-Дз, 21-Мд

20. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 21-КІ, 22-КІ

21. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 11-Дз, 12-Дз, 11-Мд

21. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 21-ІСТ, 22-ІСТ

22. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групах 21-ТЛП, 31-ТЛП

23. Графік ЗЕС у І семестрі 2022-2023 н.р. у групі 12-ПТБ

Графік заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. у групах 32-ТЛПс та 41-ТЛП

Графік заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-Дз, 33-Дзф та 42-Дз

Графік заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-ЕТ та 33-ЕТф

Графік заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. у групах 41-АТ та 42-АТ

Графік заліково-екзаменаційної сесії у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. у групах 33-АТф та 34-АТс

 

 

8. Графік проведення консультацій.
9. Робочі навчальні плани.
11. Практична підготовка здобувачів освіти
12. Керівники навчальних груп
13. Підсумкова атестація здобувачів освіти
14. Вибіркова складова освітнього процесу ТФК Луцького НТУ

Силабуси

2022-2023 н.р.

 Силабуси загальних вибіркових дисциплін:

 Силабуси фахових вибіркових дисциплін:

2021-2022 н.р.

 Силабуси загальних вибіркових дисциплін:

 Силабуси фахових вибіркових дисциплін:

15. Паспорти навчальних кабінетів