Спеціальність: 182 «Технологія легкої промисловості».

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології».

Освітньо-професійна програма Технологія легкої промисловості – це спеціальність, яка вивчає методи та способи проектування і конструювання швейних виробів; технології та методики виготовлення швейних виробів; властивості матеріалів. Посади, які може обіймати випускник спеціальності ТЛП:
 • Технік-конструктор;
 • Художник-модельєр;
 • Лекальник;
 • Закрійник;
 • Конфекціонер;
 • Дизайнер одягу.
Під час навчання студенти отримують компетенції:
 • розробка креслень базових конструкцій виробів для різних статево-вікових груп;
 • проектування модельних конструкцій виробів на основі ескізу або моделі;
 • розробка робочої конструкторської документації;
 • методи обробки деталей та вузлів швейних виробів;
 • послідовність процесу монтажу деталей та вузлів виробів;
 • сучасні системи автоматизованого проектування.
Випускники спеціальності «Технологія легкої промисловості» володіють арсеналом сучасних знань та практичних навиків, здатні успішно вирішувати завдання мобільного реагування на потреби ринку, проектуючи конкурентноздатні швейні вироби для усіх категорій споживачів.

Базові дисципліни:

 • Матеріалознавство.
 • Основи технології виробів.
 • Устаткування для виготовлення виробів.
 • Основи конструювання виробів.
 • Художнє проектування виробів.
 • Основи креслення.
 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Комп’ютерна графіка.