Герасимчук Олег Олександрович

директор коледжу,
кандидат технічних наук, доцент

Свій науково-педагогічний шлях почав з грудня 2001 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних, інженерних та керівних посадах: інженер, аспірант, аварійний комісар, учбовий майстер, начальник технічної служби, старший викладач, доцент, керівник Центру технологій дистанційного навчання, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та директор відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету».
Є автором та співавтором п’яти навчальних посібників, з них три з грифом МОН України та понад 70 наукових та навчально-методичних видань. Організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці, виробництві» в 2011, 2013 та 2015 р.р.
Підготував одного кандидата технічних наук. Член міжнародної організації ING-PAED IGIP (IGIP UA-43).

Стаж педагічної діяльності – 20 років.

    Нагороджений: Нагрудними знаками «Відмінник освіти» та «Василь Сухомлинський», подяка Волинської обласної ради, Почесними грамотами університету.

    Педагогічні та наукові інтереси: Технології електронного навчання, веб-технології, інтелектуальні системи управління.

    e-mail: lutsk@ukr.net

Успіх = знання + працьовитість + терпіння

Професійне становлення

Освіта:

Луцький індустріальний інститут, сільськогосподарські машини, інженер–механік, диплом спеціаліста з відзнакою ЛЖ ВЕ №000733, вид. 27.06.1997р. Луцьким індустріальним інститутом

Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», комп’ютерна інженерія, спеціаліст з комп’ютерних систем, диплом спеціаліста, ВС №35331776 вид. 21.07.2008р. Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»

 Кандидат технічних наук, ДК № 012885, вид. 12.12.2001р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України, 05.05.01 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Доцент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні, ДЦ № 009669 вид. 16.04.2004р. Атестаційною комісією МОН України

Педагогічне звання: Викладач-методист

Кваліфікаційна категорія: Викладач вищої категорії

Стажування:

Національний транспортний університет, Центр післядипломної освіти, соціально-педагогічні технології професійної діяльності, № 343116 від 14.07.2016р., термін 14.01.2016-14.07.2016.

 ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, підвищення кваліфікації за категорією “Директори коледжів, технікумів”, СП №35830447/1560-18 від 30.06.2018р., 29.01.2018-30.06.2018

Підвищення кваліфікації в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” за категорією “Директори коледжів, технікумів” (29.013-07.06.2018 року), 2018 р.

Навчальні семінари з питань стратегічного планування регіонального та місцевого розвитку та з питань управління проектним циклом для регіональних експертів програми U-LEAD, 2017 р.

Стажування в Технічному університеті Берліна, ФРН (з 1.03 по 31.05.2013), 2013 р.

2005 р. – стажування в фірмі “Enitra” Польща.

2005 р. – Стажування в Universita della Svizzera Іtaliana (USI) Lugano (Швейцарія).

2008 р. – Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем.

Участь в міжнародних програмах та проектах:

В 2010-2013 р.р. – координатор від Луцького НТУ в міжнародному освітньому проекті TEMPUS PROMENG.

В 2014-2015 р.р. експерт в міжнародному проекті TRACECA, транспортний коридор «Європа-Кавказ-Азія».

З 2014 р. експерт з питань  інновацій та інформаційних технологій в Асоціації регіонального розвитку.

травень- грудень  2015 р. – експерт Офісу реформ у Волинській області в рамках проектів USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» та програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».

2015 р. – Консультант проекту «Стратегічні плани для об’єднаних територіальних громад» МФВ «Демократична практика”

Освітня діяльність

Навчальна діяльність

Назви навчальних дисципліни:

 • Web технології, 28 год.
 • Основи веб-проектування
 • Операційні системи
 • Технології та компоненти віртуальних систем
Назва навчальної дисципліни Посилання на електронні ресурси та видання
Web технології https://e-tk.lntu.edu.ua/course/view.php?id=304

 Організаційна діяльність

 

Кураторство, організація заходів, громадська діяльність тощо.

 

 

 

Професійні досягнення

Публікації в усіх виданнях

Посібники, підручники, МВ

Статті

Участь в конференціях та заходах

 

 

Досягнення здобувачів освіти

(під Вашим керівництвом)

 

Навчальні посібники: 

 1. Герасимчук О.О.  E-learning. Технології електронного навчання : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 432 с. (Електронна версія у вигляді exe файлу)
 2. Рудь В.Д., Герасимчук О.О., Маркова Т.П. Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 344 с.
 3. Герасимчук О.О., Олексів Н.А. Soft skills для інженерів: навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2013. 174 с.
 4. Андрущак І.Е., Герасимчук О.О. Системи безпровідних технологій передачі даних : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 300 с.
 5. Андрущак І.Є., Герасимчук О.О., Повстяна Ю.С.. Комп’ютерні мереж : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2014. 320 с.

Основні фахові публікації:

 1. Herasymchuk О. Accounting and rating assessment system of higher education institutions teachers / О. Herasymchuk, N. Lishchyna, H. Herasymchuk // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Міжвузівський науковий збірник. – №16-17.- Луцьк, 2014. – С.160 – 163.
 2. Герасимчук О.О. Розробка інформаційної системи підтримки кредитно-модульної системи навчання. Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал, №1. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – C. 22-26.
 3. Комп’ютерна програма «Інформаційна система підтримки навчального процесу «Alma Mater» / Герасимчук О.О., Кабак В.В., Кудрик В.В., Григола І.М. / Свідоцтво реєстрації авторського права на твір № 50129, дата реєстрації 10.07.13 р.
 4. Комп’ютерна програма «Система обліку та рейтингової оцінки діяльності викладачів ВНЗ» / Герасимчук О.О., Ящук А.А., Григола І.М. / Свідоцтво реєстрації авторського права на твір № 56330, дата реєстрації 05.09.14 р.
Документальне підтвердження

Герасимчук Олег Олександрович

директор коледжу,
кандидат технічних наук, доцент

Свій науково-педагогічний шлях почав з грудня 2001 року. За свій трудовий шлях працював на різних науково-педагогічних, інженерних та керівних посадах: інженер, аспірант, аварійний комісар, учбовий майстер, начальник технічної служби, старший викладач, доцент, керівник Центру технологій дистанційного навчання, завідувач кафедри комп’ютерних технологій та директор відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету».
Є автором та співавтором п’яти навчальних посібників, з них три з грифом МОН України та понад 70 наукових та навчально-методичних видань, заступник головного редактора наукового журналу «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». Організатор Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці, виробництві» в 2011, 2013 та 2015 р.р.
Підготував одного кандидата технічних наук. Член міжнародної організації ING-PAED IGIP (IGIP UA-43).

Стаж педагічної діяльності – 20 років.

    Нагороджений: Нагрудними знаками «Відмінник освіти» та «Василь Сухомлинський», подяка Волинської обласної ради, Почесними грамотами університету.

    Педагогічні та наукові інтереси: Технології електронного навчання, веб-технології, інтелектуальні системи управління.

    e-mail: lutsk@ukr.net

Успіх = знання + працьовитість + терпіння

Освіта: Луцький індустріальний інститут, сільськогосподарські машини, інженер–механік, диплом спеціаліста з відзнакою ЛЖ ВЕ №000733, вид. 27.06.1997р. Луцьким індустріальним інститутом Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», комп’ютерна інженерія, спеціаліст з комп’ютерних систем, диплом спеціаліста, ВС №35331776 вид. 21.07.2008р. Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна»  Кандидат технічних наук, ДК № 012885, вид. 12.12.2001р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України, 05.05.01 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва Доцент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні, ДЦ № 009669 вид. 16.04.2004р. Атестаційною комісією МОН України Педагогічне звання: Викладач-методист Кваліфікаційна категорія: Викладач вищої категорії Стажування: Національний транспортний університет, Центр післядипломної освіти, соціально-педагогічні технології професійної діяльності, № 343116 від 14.07.2016р., термін 14.01.2016-14.07.2016.  ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, підвищення кваліфікації за категорією “Директори коледжів, технікумів”, СП №35830447/1560-18 від 30.06.2018р., 29.01.2018-30.06.2018 Підвищення кваліфікації в ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” за категорією “Директори коледжів, технікумів” (29.013-07.06.2018 року), 2018 р. Навчальні семінари з питань стратегічного планування регіонального та місцевого розвитку та з питань управління проектним циклом для регіональних експертів програми U-LEAD, 2017 р. Стажування в Технічному університеті Берліна, ФРН (з 1.03 по 31.05.2013), 2013 р. 2005 р. – стажування в фірмі “Enitra” Польща. 2005 р. – Стажування в Universita della Svizzera Іtaliana (USI) Lugano (Швейцарія). 2008 р. – Луцький інститут розвитку людини. Спеціаліст з комп’ютерних систем. Участь в міжнародних програмах та проектах: В 2010-2013 р.р. – координатор від Луцького НТУ в міжнародному освітньому проекті TEMPUS PROMENG. В 2014-2015 р.р. експерт в міжнародному проекті TRACECA, транспортний коридор «Європа-Кавказ-Азія». З 2014 р. експерт з питань  інновацій та інформаційних технологій в Асоціації регіонального розвитку. травень- грудень  2015 р. – експерт Офісу реформ у Волинській області в рамках проектів USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» та програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні». 2015 р. – Консультант проекту «Стратегічні плани для об’єднаних територіальних громад» МФВ «Демократична практика”
Навчальні посібники: 
 1. Герасимчук О.О.  E-learning. Технології електронного навчання : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 432 с. (Електронна версія у вигляді exe файлу)
 2. Рудь В.Д., Герасимчук О.О., Маркова Т.П. Розмірно-точносний аналіз конструкцій та технологій : навч. посібник. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008. 344 с.
 3. Герасимчук О.О., Олексів Н.А. Soft skills для інженерів: навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2013. 174 с.
 4. Андрущак І.Е., Герасимчук О.О. Системи безпровідних технологій передачі даних : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2012. 300 с.
 5. Андрущак І.Є., Герасимчук О.О., Повстяна Ю.С.. Комп’ютерні мереж : навчальний посібник. Луцьк: ЛНТУ, 2014. 320 с.
Основні фахові публікації:
 1. Herasymchuk О. Accounting and rating assessment system of higher education institutions teachers / О. Herasymchuk, N. Lishchyna, H. Herasymchuk // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Міжвузівський науковий збірник. – №16-17.- Луцьк, 2014. – С.160 – 163.
 2. Герасимчук О.О. Розробка інформаційної системи підтримки кредитно-модульної системи навчання. Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал, №1. Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2010. – C. 22-26.
 3. Комп’ютерна програма «Інформаційна система підтримки навчального процесу «Alma Mater» / Герасимчук О.О., Кабак В.В., Кудрик В.В., Григола І.М. / Свідоцтво реєстрації авторського права на твір № 50129, дата реєстрації 10.07.13 р.

Кураторство, організація заходів, громадська діяльність тощо.
Перемоги, активна діяльність, тощо

We’ve Got You Covered

Social Media Management

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Audience Analytics

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

SEO

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Copywriting

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Team Training

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Website Development

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Brand Design & Strategy

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

Email Marketing

Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut