Забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

Показники забезпечення ліцензійної діяльності згідно Постанови 1187 (на рівні фахової передвищої освіти)

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм
4. Структура та органи управління закладу освіти
8. Мова (мови) освітнього процесу
10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за навчання
12. Результати моніторингу якості освіти

Організаційні документи:

Протокол засідання комісії 1

Протокол 2

План роботи комісії з якості

Наказ Про введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ

Наказ Про призначення відповідальної особи за перевірку робіт на академічний плагіат

Наказ про створення комісії забезпечення якості ОД та ЯО

Розпорядження Про створення експертних комісій з якості освіти

Нормативні документи:

Тимчасове_положення_про_плагіат

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про якість освіти

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Моніторинг:

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників

Аналітична довідка про результати анкетування студентів

Аналітична довідка про результати анкетування учнів

Графік проведення опитувань

Моніторинг показників якості професійної підготовки та успішності здобувачів освіти

Аналіз успішності та результати написання діагностичних робіт

Стан викладання дисциплін загально-професійних та професійно-теоретичної підготовки

Аналіз якості проходження виробничої практики та успішності виконаних пробних кваліфікованих робіт

Результати проведення ДКА

Забезпечення якості освітньої діяльності через включення регіонального компоненту у програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Моніторинг стану співпраці з підприємствами регіону

Моніторинг успішності за І семестр

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
14. Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти
15. Правила прийому до закладу освіти
19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
23. Бюджет закладу
24. Кошторис закладу та всі зміни до нього
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства