Забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

Показники забезпечення ліцензійної діяльності згідно Постанови 1187 (на рівні фахової передвищої освіти)

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Наказ 116-л від 07.04.2023 р. 126 Інформаційні системи та технології

Наказ 116-л від 07.04.2023 р. 275 Транспортні технології (на автомольному транспорті)

Наказ №56 -л від 29.03.2022

Перелік ліцензій на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти

ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ з ЄДЕБО

Реєстр ЄДЕБО

Наказ МОН 202-л від 13.10.2021р. про збільшення ліцензованого обсягу Майстер з діагностики ЕУАЗ

Наказ 133-л Флорист, Електрозварник, Квітникар

Наказ 176-л Соц. робітник, Слюсар з ремонту кондиціонерів, Майстер з діагностики та налагодження ЕУ ЛЗ

Наказ 982-л Кравець, Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Наказ 95-л Слюсар з ремонту КТЗ, Слюсар-ремонтник

Наказ 111-л Вишивальник, Живописець, Швачка

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності

Наказ про розширення ліцензійного обсягу 073 Менеджмент

Переоформлення ліцензії відповідно до зміни назви закладу освіти

4. Структура та органи управління закладу освіти
6. Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти
  •  2020-2021 н.р.

ОПП Технології легкої промисловості 2020

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2020

ОПП Автомобільний транспорт 2020

ОПП Менеджмент 2020

ОПП Комп`ютерна інженерія 2020

ОПП Інформаційні системи та технології 2020

ОПП-Дизайн-2020 р.

  •  2021-2022 н.р.

ОПП Технології легкої промисловості 2021

ОПП ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2021

ОПП Електроенергетика  2021-2022

ОПП Облуговування та ремонт електропобутової техніки, 2021

ОПП Фаховий молодший бакалавр Дизайн 2021

ОПП Комп’ютерні системи та мережі 2021

ОПП Комп’ютерна інженерія 2021

ОПП ІСТ 2021

ОПП Автомобільний транспорт 2021

ОПП Сервісне обслуговування транспортних засобів 2021

Менеджмент-ОПП-2021

ОПП Підприємництво, електронна комерція та логістика

8. Мова (мови) освітнього процесу
11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за навчання
12. Результати моніторингу якості освіти

Організаційні документи:

Протокол засідання комісії 1

Протокол 2

Наказ Про введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ

Наказ Про призначення відповідальної особи за перевірку робіт на академічний плагіат

Наказ про створення комісії забезпечення якості ОД та ЯО

Розпорядження Про створення експертних комісій з якості освіти

Графік_проведення опитувань на 2022-2023 н.р.

Нормативні документи:

Тимчасове_положення_про_плагіат

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про якість освіти

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Моніторинг:

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників

Аналітична довідка про результати анкетування студентів

Аналітична довідка про результати анкетування учнів

Графік проведення опитувань

Аналіз опитування роботодавців

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2022

Моніторинг показників якості професійної підготовки та успішності здобувачів освіти

Аналіз успішності та результати написання діагностичних робіт

Стан викладання дисциплін загально-професійних та професійно-теоретичної підготовки

Аналіз якості проходження виробничої практики та успішності виконаних пробних кваліфікованих робіт

Результати проведення ДКА

Забезпечення якості освітньої діяльності через включення регіонального компоненту у програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Моніторинг стану співпраці з підприємствами регіону

Моніторинг успішності за І семестр

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
14. Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти
15. Правила прийому до закладу освіти
19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства