Забезпечення освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти

Показники забезпечення ліцензійної діяльності згідно Постанови 1187 (на рівні фахової передвищої освіти)

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
на рік на строк навчання

підготовка здобувачів фахової передвищої освіти

(022) Дизайн 100 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л Наказ МОН від 22.08.2022 № 186-л
(073) Менеджмент 50 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л Наказ МОН від 01.07.2021 № 81-л
(076) Підприємництво та торгівля 60 Наказ МОН від 12.06.2023 № 223-л
(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60 Наказ МОН від 29.03.2022 № 56-л
(123) Комп’ютерна інженерія 50 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(126) Інформаційні системи та технології 70 Наказ МОН від 21.05.2020 № 150-л Наказ МОН від 07.04.2023 № 116-л
(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 55 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(182) Технології легкої промисловості 25 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(274) Автомобільний транспорт 90 Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л
(275) Транспортні технології
на автомобільному транспорті
70 Наказ МОН від 07.04.2023 № 116-л

 

 

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності

Переоформлення ліцензії відповідно до зміни назви закладу освіти

4. Структура та органи управління закладу освіти
6. Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти
  •  2020-2021 н.р.

ОПП Технології легкої промисловості 2020

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2020

ОПП Автомобільний транспорт 2020

ОПП Менеджмент 2020

ОПП Комп`ютерна інженерія 2020

ОПП Інформаційні системи та технології 2020

ОПП-Дизайн-2020 р.

  •  2021-2022 н.р.

ОПП Технології легкої промисловості 2021

ОПП ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 2021

ОПП Електроенергетика  2021-2022

ОПП Облуговування та ремонт електропобутової техніки, 2021

ОПП Фаховий молодший бакалавр Дизайн 2021

ОПП Комп’ютерні системи та мережі 2021

ОПП Комп’ютерна інженерія 2021

ОПП ІСТ 2021

ОПП Автомобільний транспорт 2021

ОПП Сервісне обслуговування транспортних засобів 2021

Менеджмент-ОПП-2021

7. Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю
8. Мова (мови) освітнього процесу
12. Результати моніторингу якості освіти

Організаційні документи:

 

Наказ-про-створення-комісії-із-забезпечення-якості-освітньої-діяльності-та-якості-освіти-ТФК-ЛНТУ-на-2023-2024-н.р

Графік-проведення-опитувань-у-ТФК-ЛНТУ-на-2023-2024-н.р

Наказ Про введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Технічному фаховому коледжі Луцького НТУ

Графік-проведення-моніторингу-навчальних-досягнень-студентів-1-курсу-2023-2024-н.р

Графік-проведення-опитувань-у-ТФК-ЛНТУ-на-2023-2024-н.р

Графік-проведення-тренінгів-та-семінарів-у-ТФК-ЛНТУ-на-2023-2024-н.р

Моніторинг-ОПП

Наказ-про-призначення-відповідальних-осіб-за-розробку-моніторинг-та-періодичний-перегляд-ОПП

Наказ-про-призначення-відповідальної-особи-за-перевірку-навчальних-наукових-та-кваліфікаційних-робіт-на-академічний-плагіат

Наказ-про-формування-проектних-груп-розробку-та-перегляд-ОПП

План-роботи-комісії-із-забезпечення-якості-освіти-на-2023-2024-н.р

Про-затвердження-назв-ЦК-ТФК-ЛНТУ

Про-призначення-голів-ЦК

Про-створення-комісії-із-забезпечення-якості-освітньої-діяльності-та-якості-освіти-ТФК-ЛНТУ-1

Протокол-№1-засідання-комісії-з-якості-освіти

Протокол-№4-від-26.06.2023р

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-1-від-08.09.21-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-1-від-23.06.21-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-1-від-28.08.22-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-2-від-19.08.21-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-2-від-22.12.22-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-2-від-30.11.21-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-3-від-18.03.22-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-4-від-18.05.22-р.

Протокол-засідання-комісії-з-якості-№-5-від-21.06.22-р.

Протокол-Комісії-з-якості-№3-від-28.03.2023р

Розпорядження-Про-створення-експертних-комісій-з-якості-освіти

 

Нормативні документи:

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про якість освіти

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Моніторинг:

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників

Аналітична довідка про результати анкетування студентів

Аналітична довідка про результати анкетування учнів

Графік проведення опитувань

Аналіз опитування роботодавців

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2022

Моніторинг показників якості професійної підготовки та успішності здобувачів освіти

Аналіз успішності та результати написання діагностичних робіт

Стан викладання дисциплін загально-професійних та професійно-теоретичної підготовки

Аналіз якості проходження виробничої практики та успішності виконаних пробних кваліфікованих робіт

Результати проведення ДКА

Забезпечення якості освітньої діяльності через включення регіонального компоненту у програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Моніторинг стану співпраці з підприємствами регіону

Моніторинг успішності за І семестр

Результати опитувань здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитувань студентів спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ІІ семестр 2022-23 р._

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти, які навчаються за ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика» щодо вибору дисциплін 2023

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти, які навчаються за ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика» щодо якості ОПП

Аналітична довідка про результати опитувань випускників ТФК ЛНТУ 2023 р

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ 2022 р.

Аналітична довідка про результати опитування здобувачів освіти ТФК ЛНТУ щодо вибору дисциплін 2022

Аналітична довідка про результати опитувань студентів І семестр 2022-2023 н. р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати анкетування студентів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична-довідка-про-результати-анкетування-учнів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань студентів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитувань батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Відповіді питання батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Відкриті запитання опитувальника батьків ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Результати опитувань роботодавців ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування роботодавців 2023 р. щодо якості ОПП «Підприємництво, електронна комерція та логістика»

Аналіз опитування роботодавців 2022 р.

Результати опитувань працівників ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування педагогічних працівників І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників ІІ семестр 2021-2022 н.р.

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти
14. Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти
17. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
19. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
27. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Оголошення

ТФК ЛНТУ, Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти і науки Волинської ОДА, Молодіжна рада при Луцькій міській раді та Рада молодих вчених ЛНТУ запрошує Вас до участі в ІІІ Науково-методичній конференції «Інтенсифікація освітнього процесу на основі системного підходу та впровадження сучасних технологій навчання», яка відбудеться  17 травня 2024 р. о 10.00, вул. Конякіна 5.

 

You have Successfully Subscribed!