Забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної освіти

Показники забезпечення ліцензійної діяльності згідно Постанови 1187 (на рівні професійної освіти)

2. Структура та органи управління закладу освіти
3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензії на провадження освітньої діяльності. Свідоцтва про атестацію

Витяг з ліцензії ЗПТО 21.04.2023

Перелік ліцензій на освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти

ЛІЦЕНЗІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ з ЄДЕБО

Реєстр ЄДЕБО

Наказ №140 від 10.02.2023р. Електрозварник ручного зварювання

Наказ МОН 202-л від 13.10.2021р. про збільшення ліцензованого обсягу Майстер з діагностики ЕУАЗ

Наказ 133-л Флорист, Електрозварник, Квітникар

Наказ 176-л Соц. робітник, Слюсар з ремонту кондиціонерів, Майстер з діагностики та налагодження ЕУ ЛЗ

Наказ 982-л Кравець, Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Наказ 95-л Слюсар з ремонту КТЗ, Слюсар-ремонтник

Наказ 111-л Вишивальник, Живописець, Швачка

Наказ Про ліцензування освітньої діяльності

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності

Переоформлення ліцензії відповідно до зміни назви закладу освіти

5. Річний звіт про діяльність закладу освіти
7. Результати моніторингу якості освіти

Організаційні документи:

Протокол № 1 2022-2023 н.р. засідання комісії з якості освіти

Протокол № 2 2022-2023 н.р. засідання комісії з якості освіти

Протокол № 3 2022-2023 н.р. засідання комісії з якості освіти

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 28.08.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 22.12.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 3 від 18.03.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 4 від 18.05.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 5 від 21.06.22 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 08.09.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 30.11.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 1 від 23.06.21 р.

Протокол засідання комісії з якості № 2 від 19.08.21 р.

План роботи комісії із забезпечення якості освіти 2022-2023 н.р

Розпорядження Про створення експертних комісій з якості освіти

Графік проведення опитувань на 2022-2023 н.р.

Про призначення голів ЦК

Про затвердження назв ЦК ТФК ЛНТУ

Про створення комісії із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ТФК ЛНТУ

Про призначення відповідальних осіб за розробку, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм

Графік проведення тренінгів у ТФК ЛНТУ 2022-2023 н.р.

Наказ про призначення відповідальної особи за перевірку на академічний плагіат

Нормативні документи:

Порядок проведення опитувань

Порядок подання скарг

Порядок проведення інструментальної перевірки на академічний плагіат

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про академічну доброчесність

Результати опитувань здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична_довідка_про_результати_опитувань_випускників_ТФК_ЛНТУ 2022 р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична-довідка-про-результати-анкетування-учнів І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань учнів ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитувань батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Відповіді питання батьків І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитування батьків здобувачів освіти ТФК ЛНТУ ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Відкриті запитання опитувальника батьків ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Результати опитувань роботодавців ТФК ЛНТУ:

Аналіз опитування роботодавців 2022 р.

Результати опитувань працівників ТФК ЛНТУ:

Аналітична довідка про результати опитування педагогічних працівників І семестр 2022-2023 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників І семестр 2021-2022 н.р.

Аналітична довідка про результати опитувань педагогічних працівників ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Моніторинг показників якості професійної підготовки та успішності здобувачів освіти

Аналіз успішності та результати написання діагностичних робіт

Стан викладання дисциплін загально-професійних та професійно-теоретичної підготовки

Аналіз якості проходження виробничої практики та успішності виконаних пробних кваліфікованих робіт

Результати проведення ДКА

Забезпечення якості освітньої діяльності через включення регіонального компоненту у програми професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

Моніторинг стану співпраці з підприємствами регіону

Моніторинг успішності за І семестр

11. Правила прийому до закладу освіти
13. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
14. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
15. Мова (мови) освітнього процесу
16. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
17. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
18. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
19. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
20. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
21. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
23. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
25. Перелік професій, за якими здійснюється підготовка в закладі освіти