ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій

Професійне спрямування

Основною метою колективу випускової циклової комісії є підготовка фахівців, здатних розвивати IT-сферу, з  максимальним наближенням до вимог сучасного ринку праці.

Методична проблема, над якою працює ЦК:

Формування професійних компетентностей здобувачів освіти в галузі інформаційних технологій.

Направленість

Освітня програма підготовки студентів відповідає рекомендаціям АСМ/ІЕЕЕ – CS.

Контакти

Голова циклової комісії  Вовк Петро Богданович

wowkpetro@gmail.com

Про циклову комісію

Циклова комісія комп’ютерна систем та інформаційних технологій забезпечує фахову підготовку здобувачів освіти за спеціальностями 123 “Комп’ютерна інженерія” та 126 “Інформаційні системи та технології” галузі знань 12 Інформаційні технології.

Голова циклової комісії – Вовк Петро Богданович

Зліва направо: Соколюк Н.П., Дрібниця В.А., Вовк П.Б., Сидорчук C.В., Герасимчук О.О.,

Завіша В.В., Заяць Н.А.

Викладачі циклової комісії мають значний досвід роботи, володіють достатньою професійною та педагогічною майстерністю. є сертифікованими спеціалістами провідних ІТ-компаній. До складу комісії входять: кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України, 3 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач – «спеціаліст першої категорії», 2 викладач – “спеціаліст другої категорії”, 2 викладачі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Викладачі також беруть активну участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, міжвузівських фахових та методичних семінарах, відвідують фахові виставки, регулярно проводять відкриті заняття, майстер-класи, виставки технічної творчості студентів. Творчий доробок вмкладачів циклової комісії за останні роки складає: більше 40 публікацій у фахових збірниках та наукових виданнях,  близько 85 методичних видань, 8 електронних видань, 6 навчальних посібників.

Здобувачі освіти  під керівництвом викладачів ЦК беруть активну участь у предметних та міжнародних олімпіадах і конкурсах, зокрема: міжнародній олімпіаді зі спортивного програмування (ACM ICPC), міжнародній ІТ-олімпіаді «ІТ-Universe», конкурсах ІВМ «System z/Master», міжнародній олімпіаді «ІТ-Планета», апробації проектів компанії D-Link.

Разом у тісній співпраці з керівниками ІТ-компаній,  фірм, банків, комерційних організацій з врахуванням вимог ринку праці постійно ведеться пошук шляхів поліпшення підготовки конкурентоспроможних фахівців. Партнерами є: регіональне відділення корпорації D-Link, ПП «ВІЗОР», ТзОВ «Лафіт», ТзОВ «Апельсин», Волинська філія ПрАТ «Датагруп»,  а також компанії, які розробляють та впроваджують програмне забезпечення: Волинська софтова компанія,  InternetDevels, ТОВ “Сталкер”, ТОВ «Етна-софт» та інші.

 

 Герасимчук Олег Олександрович

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, Відмінник освіти, директор ТФК ЛНТУ

lutsk@ukr.net

Вовк Петро Богданович

спеціаліст вищої категорії, голова ЦК

wowkpetro@gmail.com

Чумак Вікторія Степанівна

викладач,  спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

vkalevchuk@gmail.com

Заяць Надія Андріївна

викладач, спеціаліст

ndzaiats@gmail.com

 Соколюк Наталія Петрівна

викладач, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

nsokoluk.tk@gmail.com

Омельчук Яна Іванівна

викладач, спеціаліст

yanaomelchuk05@gmail.com

Завіша Валентина Володимирівна

викладач, спеціаліст вищої категорії

v.v.zavisha@gmail.com

Великий Олександр Анатолійович 

викладач, спеціаліст ІІ кваліфікаційної  категорії

 

allvex.ua@gmail.com 

Клак Юрій Володимирович

викладач, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії, викладач-методист

uklak@i.ua

Приходько Олексій Сергійович

кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії

cdrr.mechanic@gmail.com

 

Сидорчук Світлана Володимирівна

викладач, спеціаліст

ssdrchk@ukr.net

 

Ілюшик Ольга Іванівна

методист, викладач, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

olga.iliushyk@gmail.com

         

 

 

 

 

Робочі будні цк

БУТИ ФАХІВЦЕМ ІТ-СФЕРИ – ЦЕ АКТУАЛЬНО ТА ПЕРСПЕКТИВНО!

Тренди сьогодення – віртуальний світ, комп’ютерні розробки, веб- та мобільні додатки, комп’ютерні ігри та комп’ютерна графіка, інтелектуальні, роботототехнічні системи…

Викладачі випускової циклової комісії спеціальності «Комп’ютерна інженерія» спільно з керівниками ІТ- компаній постійно шукають шляхи підготовки фахівців, які зможуть відразу після закінчення коледжу стати ефективними учасниками в розробці  ІТ-проектів.

Документація

Договір про співпрацю № 10 ТзОВ Українська Комп`ютерна школа

Договір на співпрацю №11 з ТОВ Волинські оптичні мережі

Договір про співпрацю №20 ТзОВ Друдекс

Договір про співпрацю №17 ТзОВ Українська комп_ютерна школа

Забезпечення програмами і базами для проходження практики здобувачами освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та технології

Найменування практики

Семестр, в якому передбачена практика

 

Тривалість

практики (у тижнях)

Найменування бази для проходження  практики Інформація про наявність угод про проходження практик (№, дата, строк дії )
1. Навчальна практика IІ, IV 3, 4 Навчальна лабораторія коледжу Не має потреби

2. Виробнича практика

 

V 3 ТОВ «Волинські оптичні мережі»

Договір про співпрацю № 11

від 22.09.2020 р. до 22.09.25 р.

Підприємство «Візор»

Договір про співпрацю № 13

від 26.09.2018 р. до 26.09.23 р.

ВАТ «Укртелеком»

Договір про співпрацю № 20/17

від 10.10.18 до 10.10.23 р.

ТОВ «Богдан-Авто-Луцьк»

Договір про співпрацю № 26

від 10.01.19 до 10.01.24 р.

ПАТ «Волинь-Авто»

Договір про співпрацю № 174/18

від 20.11.17 до 20.11.23 р.

«Levis Desigh»

Договір про співпрацю № 12

від 20.09.2018 р. до 20.09.23 р.

ТзОВ «Кристал житло-інвест» №8/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р.
ТОВ «Універсалсервіс -2016» Договір про співпрацю  №7 від 25.01.2018 р.  до 25.01.2023 р.
ТОВ  «Анекс плюс» Договір про співпрацю  № 1 від  06.11.2017 р. до 06.11.2022 р.
ТзОВ «Кадар-Техно» Договір про співпрацю  № 6 . Постійно
КП «Луцькводжоканал» № 07/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р.
ПАТ “Волинська комп’ютерна школа” №10 від 17.09.2020 р. до 17.09. 2025р.
КП “Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло” №4-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22р.
ПП “Інтелектуальні телекомунікаційні технології” №1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22р.
ПП “Музика” №25/1 від 10.03.19  до 10.03.24р.
3. Технологічна практика

VI

 

4 ТОВ «Волинські оптичні мережі»

Договір про співпрацю № 11

від 22.09.2020 р. до 22.09.25 р.

Підприємство «Візор»

Договір про співпрацю № 13

від 26.09.2018 р. до 26.09.23 р.

ТзОВ «Автоконцерн» №50 від 09.12.20 р. до 09.12.25 р.
ВАТ «Укртелеком»

Договір про співпрацю № 20/17

від 10.10.18 до 10.10.23 р.

ТзОВ «Кристал житло-інвест» №8/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р.
ТОВ «Богдан-Авто-Луцьк»

Договір про співпрацю № 26

від 10.01.19 до 10.01.24 р.

ПАТ «Волинь-Авто»

Договір про співпрацю № 174/18

від 20.11.17 до 20.11.23 р.

«Levis Desigh»

Договір про співпрацю № 12

від 20.09.2018 р. до 20.09.23 р.

ТОВ «Універсалсервіс -2016» Договір про співпрацю  №7 від 25.01.2018 р.  до 25.01.2023 р.
ТОВ  «Анекс плюс» Договір про співпрацю  № 1 від  06.11.2017 р. до 06.11.2022 р.
ТзОВ «Кадар-Техно» Договір про співпрацю  № 6 від  27.12.2017 р. до 27.12.2022 р.
КП «Луцькводоканал» № 07/20ПР від 14.01.20 до 14.01.25 р.
ПАТ “Волинська комп’ютерна школа” №10 від 17.09.2020 р. до 17.09. 2025р.
КП “Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло” №4-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22р.
ПП “Інтелектуальні телекомунікаційні технології” №1-КАТТ від 05.01.17 до 05.01.22р.
ПП “Музика” №25/1 від 10.03.19  до 10.03.24р.

 

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 7 від 14.02.2023 р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 6 від 24.01.2023 р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 5 від 13.12.2022 р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 3 від 14.10.2022 р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 4 від 15.11.2022 р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 1 від 25.08.2022р.

Протокол засідання ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій № 2 від 29.09.2022 р.

Протокол засідання ЦК Комп_ютерна інженерія № 10 від 27.06.2022 р.

Протокол засідання ЦК Комп_ютерна інженерія № 8 від 27.04.2022 р.

Протокол засідання ЦК Комп_ютерна інженерія № 7 від 25.03.2022 р.

План роботи ЦК комп_ютерної інженерії на 2022-2023 н.р.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ЦК КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ у 2022-2023 н.р.

ПЛАН РОБОТИ 2021-2022

Аналіз роботи ВЦК за 2020-2021

Аналіз роботи ВЦК за 2021-2022

Графік засідань 2021-2022

План виданнь МВ на 2021-2022 ВЦК КІ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №5

ПРОТОКОЛ №6

ПРОТОКОЛ №7

ПРОТОКОЛ №8

ПРОТОКОЛ №9

ПРОТОКОЛ №10

Теми_випускних_кваліфікаційних_робіт_КІ_2022

Звіт голови ЕК 2022

 

Новини циклової комісії

Тренінг для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія»  126 «Інформаційні системи та технології»

У рамках Тижня ЦК комп’ютерних систем та інформаційних технологій: Тренінг для студентів спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія»  126 «Інформаційні системи та технології»  від В.о. директора центру дистанційної освіти та веб-технологій ЛНТУ Павла Севарина на тему ...

Конференція Synergy 2021. IT Business & IT Education

Представники ТФК Луцького НТУ відвідали щорічну конференцію Synergy 2021. IT Business & IT Education, організовану IТ Ukraine Association.  У конференції брали участь спікери Міністерства освіти і науки України, представники провідних ІТ-компаній, формальної та...