Менеджмент

Спеціальність: 075 «Менеджмент».

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».

Метою підготовки фахівців даної спеціальності є формування управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності, професіоналів з питань управління. Спеціальність “Менеджмент” надає комплекс ґрунтовних знань в області наступних дисциплін:

  • Економіка підприємств.
  • Економічний аналіз.
  • Бухгалтерський облік.
  • Фінанси підприємства.
  • Господарське право.
  • Маркетинг.
  • Менеджмент.
  • Діловодство.
  • Технологія галузі.
  • Організація виробництва.
  • Економічна теорія.
  • Статистика.
  • Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Фахівець може займати первинні посади:

  • Референт з основної діяльності.
  • Помічник керівника виробничого та основного підрозділу.
  • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління.
  • Інспектор з контролю за виконанням доручень.
  • Інспектор з кадрів.
  • Організатор з персоналу.
  • Інспектор та інструктор з основної діяльності.
  • Диспетчер, диспетчер виробництва.
  • Технік з підготовки виробництва, технік з праці.
  • Агент з постачання.