Оформлювач вітрин, приміщень та будівель – фахівець, який виконує роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель, виготовлення деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та встановлює їх.

Професія оформлювача вітрин приміщень та будівель, яку ви отримаєте в коледжів розширить ваші вміння, значно підвищить ваші можливості з працевлаштування. Надзвичайно важливо спроектувати інтер’єр, але не менш важливо його задекорувати, тобто оформити відповідно до ідеї і стилем.

Навчання за фахом “Оформлювач вітрин, приміщень та будівель” дає знання і вміння тим, хто бажає отримати творчу, високооплачувану і надзвичайно цікаву роботу. В програму навчання входить вивчення засобів і способів оформлення інтер’єру, створення індивідуального стилю, планування простору, підбір кольорів, оздоблювальних матеріалів, меблів та багато інших елементів, які забезпечують комфорт і вишуканість будь-якого приміщення.

 

Професійна кваліфікація:

  • Оформлювач вітрин, приміщень та будівель.

Завдання та обов’язки. Виконує роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень, будівель під керівництвом художника-оформлювача або іншого фахівця, втілюючи їх творчий задум. Відповідно до наданих ескізів чи креслень виконує роботи з виготовлення деталей і фрагментів інтер’єру, панно, стендів, декоративних споруд тощо та встановлює їх. Використовує художні методи для створення необхідних ефектів під час оформлення вітрин та інших місць для виставлення товарів, рекламних засобів тощо. Здійснює комплексне рекламне оформлення вітрин, інтер’єрів приміщень, а також рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно тощо. Виразними засобами втілює технічні рішення для кожного типу вітрини, стилю викладення, сезону та характеру рекламування товару (послуги). Під час оформлення вітрин, інтер’єру приміщень та зовнішнього оформлення фасадів будівель поєднує художні рішення з технічними та іншими вимогами.

Повинен знати: сучасні способи, методи і напрями оформлення вітрин, приміщень та будівель; види та властивості матеріалів, що застосовуються для виконання робіт; технологічне обладнання та інструмент для виконання робіт; технологію та правила виконання оформлювальних робіт; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна  підготовка на виробництві, без вимог  до стажу роботи.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

При вступі на навчання:

Повна або базова загальна середня освіта.

Після закінчення навчання:

Повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна  підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Оформлювач вітрин, приміщень та будівель.

ДСПТО_Оформлювач

ОКХ_Оформлювач

Типова програма з підготовки за професією Оформлювач вітрин, приміщень та будівель (Зміст професійних компетентностей)

Позначення

Професійні компетентності

Зміст професійних компетентностей

Модуль – ОВПБ-1 Оволодіння основами виконання робіт з художнього та художньо-декоративного оформлення вітрин, приміщень та будівель

ОВПБ–1.1

Визначення сучасних способів, методів і напрямків оформлення вітрин, приміщень та будівель

Знати: історичний розвиток мистецтва; поділ мистецтва на види: рисунок, живопис, графіка, скульптура, декоративне мистецтво; відомості про конструктивні елементи вітрин приміщень та будівель.

Уміти: визначити види та жанри образотворчого мистецтва

ОВПБ–1.2

Визначення видів та властивостей матеріалів, обладнання та інструментів для виконання робіт

Знати: види та призначення матеріалів, їх вплив, зовнішній вигляд та застосування в декоруванні; технологію виробництва й характерні властивості різних матеріалів для малюнка (вугілля, олівець, туш, соус, сангіна, пастель, фломастери та ін.); матеріали для підготовки основи під малюнком і її захист від зовнішніх впливів; основи для живописних робіт, підготовка основи для роботи водними, олійними фарбами; матеріали для захисту живописних робіт від зовнішніх впливів; матеріали для живопису, вітражів; види скла для вітражних робіт: прозорі й кольорові, пресовані (смальта та канторель); гладке, фактурне, рельєфне, їх застосування; склозамінювачі (прозорі пластмаси, целулоїд та ін.); технологія підготовки матеріалів для виконання робіт.

Уміти: виконувати рисунок вугіллям, сангіною, соусом

ОВПБ – 1.3

Визначення основних характеристик кольору, гармонійне поєднання кольорів

Знати: фізичні шляхи утворення основних та доповнюючих кольорів; суб’єктивне відношення до кольору та використання кольору в художніх творах різних жанрів; тональну градацію кольору; ахроматичну шкалу; дванадцятиступеневе кольорове коло, вплив тону на передачу простору.

Уміти: виконувати 12-ступеневе кольорове кола разом з ахроматичною шкалою; композицію у холодній та теплій колірній гамі

ОВПБ – 1.4

Визначення основних законів та категорій композиції

Знати: поняття масштабу та пропорції, правило «Золотого перетину»; художні засоби побудови композиції; колір, графіку: крапка, лінія, пляма; пластика: лінійно-пластична форма, площинна форма, об’ємна форма, просторова форма; основу композиційної будови – ритм, ритмічне чергування елементів композиції.

Уміти: виконувати графічне заповнення площини з виявленням виразного характеру різних форм точково-лінійної графіки та з формами тонової графіки; композицію із ліній з використанням метру та ритму.

ОВПБ – 1.5

Виконання зображення в різних техніках рисунку

Знати: предметну та картинну площину, композиційне розміщення геометричних гіпсових тіл у площині формату, розмірність фігур відносно формату; побудову гіпсових предметів із урахуванням положення предметної площини відносно лінії горизонту; поняття тону, тонального масштабу, світлотіньові співвідношення; основні принципи тонального рішення рисунку.

Уміти: виконувати конструктивний та тональний рисунок куба, циліндра, піраміди, паралелепіпеда або кулі (за вибором)

Модуль – ОВПБ-2 Оволодіння методами та технологіями декорування вітрин

ОВПБ – 2.1

Оволодіння основними елементами композиції

Знати: рівновагу та баланс в композиції, співвідношення кольору і маси, пошук рівноваги; зорове сприйняття руху, прийоми передачі руху в композиції; стан спокою, рівноваги форм, стійкість в композиції; схеми статичного врівноваження; види та властивості симетричних та асиметричних композицій; акцент; типи та властивості контрасту; стилізація природних аналогів та різновиди орнаменту зі стилізованої природної форми.

Уміти: виконувати композиційну побудова ритму за допомогою крапки, лінії та їх сполучень; аплікативну композицію на пошук рівноваги; закономірності статики та динаміки; симетричну та асиметричну композицію; виділяти акцент в композиції за допомогою різноманітних засобів; використовувати контрастні та нюансні співвідношення; виконувати стилізацію методом біоніки.

ОВПБ – 2.2

Оволодіння основами шрифтових робіт

Знати: основні групи шрифтів, місце і роль шрифту у рекламі, емоційний вплив та асоціативні функції шрифту; основні вимоги до шрифту і шрифтових написів, підбір шрифтів в залежності від інформації; художньо-декоративні можливості шрифту, техніка виконання шрифтів з різних матеріалів на різних основах, стилізація шрифту.

Уміти: виконувати блокування (компонування) шрифтової композиції на площині; ескіз вивіски, підбір шрифтів та форми в загальній композиції

ОВПБ – 2.3

Оволодіння елементами художньо-декоративного оформлення вітрин

Знати: способи та види оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції; оформлення елементів декорування вітрин, різновиди фарб при створенні вітражної композиції; прийоми створення інсталяцій у вітринах.

Уміти: виконувати підготовку різних видів поверхонь для оформлювальних робіт; здійснювати обмір вітрини, ескізи оформлення різних видів вітрин, фрагменти тематичної вітражної композиції з прозорих та напівпрозорих матеріалів; ескізну пропозицію вітрини з використанням інсталяцій.

ОВПБ – 2.4

Визначення необхідних матеріалів для художньо-декоративного оформлення

Знати: відомості про фарби та пігменти за колірними групами та їхні властивості; основні види матеріалів та інструментів, що використовуються для оздоблення вітрин, види пластичних матеріалів, плівкові матеріали (самоклеючі плівки), особливості зберігання матеріалів; порошкоподібні матеріали й наповнювачі (цемент, гіпс, крейда) їх властивості, правила приготування, застосування й зберігання.

Уміти: визначати назви пігментів і фарб за зовнішніми ознаками; виконувати підготовку та обробку матеріалів до використання

Модуль – ОВПБ – 3 Оволодіння особливостями оформлення вітрин

ОВПБ – 3.1

Застосування композиційних елементів при оформленні вітрини

Знати: лінійно-пластичні та плоскі форми та їх основні якості: текстура, фактура, рельєф; об’ємна та просторова форма, фронтально-просторова та глибинно-просторова композиція; природне і штучне освітлення; особливості світлопластичного моделювання форми.

Уміти: виконувати пластичне і графічне моделювання об’ємної форми; ескіз освітлювального приладу для вітрин

ОВПБ – 3.2

Виконання ескізів та креслень при оформленні вітрин

Знати: робочий ескіз деталі, його призначення і вимоги, необхідність виконання та послідовність роботи з виконання ескізу; розміщення виглядів на ескізі, нанесення осьових і центрових ліній, креслення проекцій видимих і невидимих контурів і розрізів; нанесення виносних елементів і розмірних ліній, відмірювання і нанесення розмірних чисел, штрихування розрізів і нанесення інших умовностей; приклади вимірювань: вимірювання лінійних розмірів, розмірів діаметра, вимірювання відстані між центрами отворів; ескізування виробів.

Уміти: виконувати ескіз пропозиції оформлення вітрин; креслити за ескізами; виконувати вправи на вимірювання і виконання ескізу з натури, ескізувати внутрішнє заповнення вітрин; виконувати ескізи освітлювальних приладів для вітрин; розробляти ескізні пропозиції та виготовляти шаблони; виконувати ескізну пропозицію в матеріалі.

ОВПБ – 3.3

Виконання зображення в різних техніках рисунку

Знати: матеріали та техніку виконання начерків, замальовок дрібних побутових предметів; необхідність систематичного виконання начерків; різнохарактерне вирішення: лінійне, лінійно-плямове та плямове; натюрморт з побутових предметів на основі геометричних форм та побутових речей різної світлоти.

Уміти: виконувати начерки та замальовки дрібних побутових предметів; рисунок натюрморту простої конструктивної форми; рисунок натюрморту із предметів складної конструктивної форми, різною за тоном, розташованих нижче лінії горизонту в різних планах

ОВПБ – 3.4

Визначення необхідних матеріалів для оформлення вітрин

Знати: матеріали для натягування полотна, приготування ґрунту для стіни (левкас); ґрунтовки для художньо-оформлювальних робіт, клейові (крейдові) і олійні ґрунти; рецепти ґрунтів для картону, полотна й стін, їх технічна характеристика; сикативи, їхній склад і галузь застосування, мило господарське, кальцинована сода; шліфувальні й полірувальні матеріали; різновид і галузь застосування пемзи, наждакового паперу; основні матеріали та інструменти, що використовуються для розписів; тканини і їх різновиди (натуральні та синтетичні), пособи їхнього оздоблення; застосування тканин як основ для живописних робіт, а також в декоруванні.

Уміти: правильно підбирати необхідний матеріал в декоративно-оформлювальних роботах при оформлюванні вітрин; натягувати полотно на підрамник

ОВПБ – 3.5

Оволодіння необхідними техніками при виконанні рекламних плакатів, вивісок, щитів, стендів, настінних панно

Знати: історію виникнення та техніку виконання розписів, декоративні розписи предметів (самчиківський, петриківський, яворівський і т.д.); технологію монотипії та способи застосування різних видів фарб; прийоми створення флористичних композицій; сучасні способи, методи і напрями оформлення вітрин.

Уміти: виконувати розпис дерев’яного предмету згідно обраної техніки (самчиківський, петриківка, розпис і т. д), монотипії акварельними та гуашевими фарбами та способи застосування фарб для розпису тканин; створювати настінні композиції для оформлення вітрин у формі художнього розпису тканин в техніці «Холодний батик», «Вільний розпис», «Об’ємний розпис»; виконувати квіткові композиції (ікебана); виготовляти фрагменти тематичних композицій сучасних матеріалів; декорувати освітлювальний прилад (для вітрин), розробляти комплексне оформлення вітрин

Модуль ОВПБ – 4 Оволодіння нетрадиційними техніками при декоруванні вітрин, приміщень та будівель

ОВПБ – 4.1

Оволодіння нетрадиційними техніками для створення необхідних ефектів оформлення вітрини, приміщень та будівель

Знати: основні різновиди нетрадиційних технік у декоруванні вітрин, приміщень та будівель (квілінг, витинанка, декупаж, кракелюр, вироби зі шкіри, народне та нетрадиційне ткацтво тощо), правила та послідовність їх виконання; основні матеріали та інструменти, що використовуються; особливості паперової пластики та видів монументального мистецтва: живопис, барельєф; горельєф.

Уміти: виконувати зображення способом наклеювання паперу ребром; елементи оздоблення різноманітними способами у техніці: квілінг, паперопластика, витинанка, народного та нетрадиційного ткацтва; розробляти ескізи фрагментів тематичної композиції для монументального живопису; виконувати рельєф в матеріалі за допомогою сухих гіпсових сумішей

ОВПБ – 4.2

Визначення необхідних матеріалів для створення необхідних ефектів

Знати: матеріали, їх властивості і спосіб застосування та поєднання між собою; різновиди клейових матеріалів рослинного, тваринного штучного та синтетичного походження їх застосування; види та особливості оліфи, її призначення; види лаків, кольори, застосування у роботах, правила догляду за ними й умови зберігання.

Уміти: визначати види і якості водних зв’язуючих за зовнішніми ознаками

Модуль ОВПБ – 5 Оволодіння різновидами програм комп’ютерної графіки

ОВПБ – 5.1

Використання різновидів програм комп’ютерної графіки

Знати: різновиди обробки інформації, пов’язаної із зображеннями; різновиди комп’ютерної графіки; двомірна графіка (програми растрової графіки, програми векторної графіки, огляд основних фрактальних програм); поліграфія; World Wide Web (WWW); Мультимедіа; 3D-графіка і комп’ютерна анімація; відеомонтаж; САПР і ділова графіка; формати зберігання графічної інформації та методи стиснення даних в графічних файлах.

Уміти: виконувати 3D-графіку і комп’ютерну анімацію; зберігати зображення в різних форматах; визначати об’єм збереженої інформації; стиснення даних без втрат, із втратами

ОВПБ – 5.2

Застосування систем опрацьовування графічної інформації

Знати: середовище графічного редактор Рaint, рисування лінії, використання пензля, розпилювача і гумки; рисування геометричних фігур, створення тексту; зміна масштабу рисунка і виведення сітки; віддзеркалення і поворот об’єкта його нахил , робота з буфером обміну; збереження і відкриття рисунка, друк зображення; основи роботи з графічним редактором Adobe Photoshop,  з інтерфейсом програми, палітрою інструментів, ретушування; шари – основа Photoshop, фільтри, основи роботи з графічним редактором Corel Draw. Екран Corel Draw та настройка; головне меню, панелі інструментів, вікно документа.

Уміти: створювати та редагувати зображення за допомогою геометричних фігур в графічному редакторі Paint; растрове зображення за допомогою редактора Adobe Photoshop; логотип та інші елементи фірмового стилю за допомогою редактора Adobe Photoshop; використовувати інструменти Corel Draw, створення фірмового стилю

ОВПБ – 5.3

Застосування пристроїв введення та виведення графічної інформації

Знати: види, критерії оцінки якості сканерів; стандарт TWAIN, дигитайзери (графічні планшети), особливості введення інформації, цифрові фотоапарати; види, технічна характеристика моніторів; типи та особливості користування принтерів; типи плоттерів відповідно до матеріалу носія інформації.

Уміти: вводити графічну інформації за допомогою різних пристроїв;  виводити інформацію за допомогою принтерів різного типу

Модуль ОВПБ – 6 Оволодіння методами оформлення та сучасними матеріалами оздоблення приміщення та будівель

ОВПБ – 6.1

Використання необхідних матеріалів при оформленні приміщень та будівель

Знати: види та характеристику металів, ПВХ, пластику, пінопласту, ДВП, ДСП, гіпсокартону їх технологічні властивості, склад, обробку і використання у художніх роботах, які використовуються в оформлювальних роботах при виготовленні внутрішньої та зовнішньої наочної агітації; декоративна обробка матеріалів, їх види та використання в оформленні будівель, інтер’єрів, міських ансамблів і т.д.

Уміти: визначати види сучасних матеріалів за зовнішніми ознаками

ОВПБ – 6.2

Виконання ескізів та креслень інтер’єру та екстер’єру

Знати: види освітлення: природне та штучне, перспективні побудови власних та падаючих тіней; перспективні масштаби, точка сходу і лінії сходу; масштаби ширини, висоти і глибини в перспективі; способи перспективної сітки, особливості побудови перспективи круглих предметів; фронтальну перспективу інтер’єра, розміщення вікон, зображення меблів; спосіб побудови кутової перспективи інтер’єра, вибір точки сходу в кутовій перспективі, зображення предметів у кутовій перспективі інтер’єра; екстер’єр будинку у фронтальній та кутовій перспективі; методи перспективної побудови і перевірку зображення в рисунках, рисунки кутової та фронтальної перспективи інтер’єру з натури, компонування рисунка екстер’єру.

Уміти: виконувати побудову перспективи тіней геометричних тіл; побудову інтер’єру кімнати з меблями в фронтальній та кутовій перспективі; побудову екстер’єр багатоповерхового будинку у фронтальній кутовій перспективі; виконувати рисунок фронтальної та кутової перспективи інтер’єру, конструктивний та тональний рисунок екстер’єру з однією (двома) точками сходження

ОВПБ – 6.3

Застосування композиційних елементів при оформленні приміщень та будівель

Знати: характеристику ознак просторової форми, раціональність, тектонічність, структурність та гнучкість, органічність, образність, цілісність, комбінаторні принципи формальної композиції, естетична роль декоративного комбінаторного елементу в інтер’єрі та екстер’єрі.

Уміти: виконувати пошук декоративного, комбінаторного елементу на основі геометричних фігур, та природного аналога

ОВПБ – 6.4

Використання необхідних технік при оформленні приміщень та будівель

Знати: форму та тектоніку формоутворення при розробці інтер’єрів та екстер’єрів приміщень; особливості виконання розпису стін, рельєфність в матеріалах із застосуванням гіпсокартону та шпаклівки; функціональні призначення приміщень, його оформлення відповідно до стильових варіацій.

Уміти: виконувати фрагменти інтер’єру в стильових варіаціях (стилі модерн, українському народному стилі); фрагмент інтер’єру (панно); виготовляти деталі і фрагменти інтер’єру (стендів), їх встановлення, здійснювати комплексне рекламне оформлення інтер’єрів приміщень; виготовляти рекламні плакати, щити, стенди; дизайн малих архітектурних форм; виконувати розробку ескізу об’єкта для оформлення приміщень (підставка під вазон, годинник, меблі, фонтан тощо); ескізування об’єктів інтер’єру за допомогою біоніки; оздоблювати приміщення з використанням декоративної шпаклівки, металевих профілів, дерев’яних, пластикових та керамічних плит; створювати ескізи фрагментів декоративного оформлення стіни за допомогою фактурної шпаклівки, дерев’яної фактури; застосовувати гіпсокартон та шпаклівку для створення рельєфності

ОВПБ – 6.5

Застосування гармонійного поєднання кольорів

Знати: особливості просторового та психологічного впливів кольору, оцінку вираження глибини кольору та психологічного впливу кольору на людину; конструктивні схеми кольорової гармонії; колірну гармонію та співзвуччя, підсумкову та колірну композицію.

Уміти: виконувати абстрактної композиції на співзвуччя трьох кольорів; підсумкову абстрактну композицію на колірну гармонію «четвірки» з урахуванням просторових властивостей кольору

ОВПБ – 6.6

Оволодіння методами оптичних ілюзій для організації простору приміщення

Знати: оптичні ілюзії в архітектурі, приміщенні; властивості різнофактурних матеріалів (дерево, камінь, метал тощо), текстилю; елементи оздоблення стін, монументальний живопис; психологічний вплив кольору; види скла, дзеркал та склозомінювачів.

Уміти: виконувати ескізну пропозицію застосування оптичної ілюзії для збільшення простору приміщення; застосовувати різні кольори для організації простору приміщення, використовувати контраст кольорів; застосовувати скло, дзеркала для організації простору приміщення; організовувати простір приміщення з використанням текстилю, застосовувати різнофактурні матеріали; використовувати елементи оздоблення стіни для організації простору приміщення; виконувати розпис стін монументальним живописом

 

 

 

 

Перелік підприємств, які надають робочі місця для проходження учнями виробничого навчання та практики

  1. ТзОВ «Опторг Захід»
  2. Волинська організація . Національна спілка художників України
  3. ТзОВ «Велнес груп»
  4. ФОП Дубицький С.Р. (СВАРОГ)